Shutterstock

Opinie Marianne Adema

Renteswapklanten, let op de controlebrief

22 April 2020 - Marianne Adema

Voor veel klanten, waaronder agrarische ondernemers, zijn de renteswaps na jarenlange frustraties eindelijk achter de rug. De meeste renteswaps zijn beëindigd. Veel klanten hebben een compensatieaanbod op basis van het herstelkader van de bank ontvangen en geaccepteerd. Dit geldt ook voor veel renteswapklanten van Rabobank.

Veel van deze klanten ontvangen komende periode nog een controlebrief ontvangen. Oplettendheid is hierbij geboden deze controlebrief is erg belangrijk. Met deze brief wordt de klant door de bank geïnformeerd over de uitkomst van de controle die een ‘externe dossierbeoordelaar’ heeft gedaan. Dit is een check die de accountant van de bank op het renteswapaanbod heeft uitgevoerd.

Deze controle is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplicht gesteld en had aanvankelijk voor het verstrekken van een aanbod moet worden uitgevoerd. Omdat de procedures voor uitbetaling moesten worden bespoedigd, worden deze controlebrieven nu achteraf gestuurd. En dus nádat klanten het aanbod hebben geaccepteerd. 

Laatste kans voor bindend advies
Nadat de uitkomst met deze controlebrief bekend wordt gemaakt, heeft de klant nog een beperkte termijn (4 weken) om bindend advies in te stellen bij de zogeheten Derivatencommissie. Nu denken veel klanten ongetwijfeld: maar ik heb het aanbod toch al geaccepteerd? Ook in dat geval kan hiervan nog gebruik worden gemaakt. Als het dossier een opening hiervoor biedt, dan kan het instellen van bindend advies erg interessant zijn. 

Meerdere onderwerpen kunnen aan de Derivatencommissie worden voorgelegd. Het voordeel van het indienen van een verzoek is dat hiermee het aanbod niet op het spel wordt gezet. Als het verzoek wordt afgewezen, dan behoud je al klant het aanbod dat je hebt geaccepteerd. Wordt het verzoek daarentegen toegewezen, dan moet de bank het voorgelegde aspect corrigeren. Vooral de vraag of een lening terecht aan de renteswap is gekoppeld, kan een aanzienlijke invloed hebben op de hoogte van de uiteindelijke vergoeding. 

Alsnog ‘extra’ compensatie bij correctie aanbod
Uit diverse uitspraken in mijn praktijk is gebleken dat het de moeite waard kan zijn om hiervan gebruik te maken. In een recente uitspraak is geoordeeld dat de renteswap volledig moest worden terugbetaald, omdat de bank in het aanbod ten onrechte de lening aan de renteswap had gekoppeld. Deze lening was namelijk geruime tijd later verstrekt dan het moment van afsluiten van de renteswap.

Belangrijk hierbij is het zogeheten driemaandscriterium dat op basis van het herstelkader geldt. Een bank mag dus niet zomaar leningen die geruime tijd ná het afsluiten van de renteswap zijn verstrekt aan de renteswap koppelen. In de praktijk is gebleken dat klanten dit vaak niet weten en dat hier geen aandacht aan wordt besteed bij een controle door hun boekhouder. Er wordt te snel vanuit gegaan dat de bank dit in het aanbod wel goed heeft gedaan. 

Aanvullende overhedge compensatie
Als de bank in het aanbod een lening ‘teveel’ aan de renteswap heeft gekoppeld, dan kan het zeer aantrekkelijk zijn om dit voor te leggen aan de Derivatencommissie. Zoals uit diverse uitspraken is gebleken, kan dit leiden tot een aanvullende overhedge compensatie of soms zelfs tot een gehele terugbetaling van de renteswap en daarmee een veel hogere compensatie dan het oorspronkelijke aanbod.

Er zijn uiteraard ook andere aspecten die nog tot een extra compensatie kunnen leiden. Het is wel aan de klant om hierop actie te ondernemen. Nu er met de controlebrief voor klanten van Rabobank nog een laatste mogelijkheid is om hiermee iets te doen, is het zeer aan te bevelen hier nog even goed naar te kijken.

Marianne Adema

Marianne Adema is advocaat bij Adema Advocatuur en Advies. Zij is gespecialiseerd in financieel recht, agrarisch recht en vastgoedrecht. Adema staat veel agrarische ondernemers bij en heeft een advies- en procespraktijk. Verder is zij juridisch adviseur bij diverse windmolenprojecten.

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden