Blog: Pierre Berntsen

Reken je niet rijk met BEX voordeel

19 September 2016 - 3 reacties

Melkveehouders kunnen aan de slag met de fosfaatrechten nu de conceptteksten er liggen. Het geeft echter ook stof tot nadenken. Pierre Berntsen gaat in op de Kringloopwijzer en het BEX voordeel.   

Het wetsvoorstel van 8 september jongstleden over fosfaatrechten in de melkveehouderij schept iets meer duidelijkheid voor individuele ondernemers. De ambitie voor langere termijn is ongewijzigd: verlenging van de derogatie bij een fosfaatplafond dat recht doet aan de afzet van fosfaat buiten de Nederlandse landbouw. 

Echter, de veestapel moet eerst met zo’n 80 duizend dieren terug, omdat het fosfaatplafond is doorbroken. De verdeling van deze pijn blijft in belangrijke mate onduidelijk. De gerealiseerde afroming bij transacties, compensatie voor grondgebonden bedrijven en knelgevallen hebben invloed op het kortingspercentage. Ook kan het politieke proces de komende maanden nog tot aanpassingen leiden. 

BEX-voordeel leidt niet tot extra fosfaatruimte 

Een belangrijke wijziging is de mate waarin fosfaatefficiëntie wordt beloond. De meeste melkveehouders gaan ervan uit dat BEX-voordelen van nu worden omgeslagen in extra fosfaatruimte. Deze ruimte is echter voorlopig niet aanwezig, zo geeft het ministerie aan. Daarvoor moet eerst de Kringloopwijzer worden geaccepteerd als verantwoordings- en borgingsinstrument. En dat kan nog jaren duren. 

Daarmee wordt niet alleen een belangrijke stimulans om efficiënt te produceren weggenomen. Er ontstaat, naast een kleine groep bedrijven met een flinke onderbezetting, ook een grote groep bedrijven met een lichte onderbezetting. Dit heeft gevolgen voor de fosfaatmarkt. Teruggang in melkproductie bij gelijkblijvende vaste kosten verhoogt de kostprijs per geproduceerde kilo. Het aankopen van fosfaatrechten om deze onderbezetting te voorkomen, zal de kostprijs ook verhogen. Een lastig dilemma. De onduidelijkheden die nog bestaan rond fosfaatrechten maken het voor ondernemers lastig om keuzes te maken en belemmeren ook het kredietverleningsproces voor de aankoop van fosfaatrechten. 

Heldere kaders en de kracht van ondernemerschap

Vrijblijvende milieudoelen gaven melkveehouders de ruimte om eigen ambities in te vullen. De sector is daardoor als geheel uit de bocht gevlogen qua fosfaat, en dat maakt maatregelen noodzakelijk. Algemene milieudoelen zijn alleen effectief als ze worden vertaald naar bedrijfsniveau, zo is gebleken. 

We houden echter vertrouwen in de zuivelmarkt en de Nederlandse zuivelketen. We pleiten voor duidelijke wet- en regelgeving die melkveehouders heldere kaders biedt, met daarbinnen ruimte om te ondernemen. Daardoor komen ondernemers in hun kracht en kunnen ze aandacht besteden aan het primaire bedrijfsproces: een gezonde veestapel en zorgvuldige, efficiënte melkproductie. Dit biedt naar onze mening een stevige basis voor een gezonde en concurrerende sector, vrij van milieu-issues en met een sterk imago.  

boerenbusiness.nl

Pierre Berntsen

Pierre Berntsen is directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro. Door zijn werkzaamheden heeft hij veel ervaring met het vertalen van sectorontwikkelingen naar bedrijfsontwikkeling in de agrarische sector en agribusiness.
Reacties
3 reacties
tinus 19 September 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/columns/column/10871565/Reken-je-niet-rijk-met-BEX-voordeel-]Reken je niet rijk met BEX voordeel[/url]
cor romijn beweerde wat anders,liep die man alweer uit zijn nek te kletsen?
tinus 19 September 2016
Mijn hoop is gevestigd op de nmv;een bodemprocedure tegen de generieke korting.Laat de overheid maar met een opkoopregeling komen

Willens en wetens het mestprobleem op zijn beloop laten,de door de lto gepleitte POR regeling toestaan ,dan kun je handen niet in onschuld wassen
smit 19 September 2016
bex en klw zijn goed voor de inkomsten van de pereferie. helaas heeft de zuivel die meer beweiders wil zich voor het karretje laten spannen. jammer alleen dat deze groep het niet zo goed doet in de kringloopwijzer en bex.
mart 19 September 2016
Citaat uit tekst: 'De meeste melkveehouders gaan ervan uit dat BEX-voordelen van nu worden omgeslagen in extra fosfaatruimte.'.
Als zelfs deze ruimte niet gebruikt mag worden, waar beginnen we dan aan met fosfaatrechten. Het blijkt maar weer dat LTO en onze staatssecretaris de melkveehouders op het verkeerde been hebben gezet.
Eerst mag de geëxporteerde fosfaat niet gecorrigeerd worden op de fosfaatproductie. Nu mag zelfs het voordeel uit BEX niet worden gecorrigeerd. Zo komen we wel aan ons fosfaatplafond zonder dat deze fosfaat daadwerkelijk op het land komt in Nederland.
Het is de wereld op z'n kop. Stop met fosfaatrechten, je weet niet waar je aan begint.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Van land naar vermogen: geld zelfstandig beheren

Aangeboden: ABN AMRO MeesPierson

Van land naar vermogen: geld zelfstandig beheren

Zorgen over verscherping eisen PlanetProof

Nieuws Melk

Zorgen over verscherping eisen PlanetProof

ZuivelnNL heeft gat in begroting gedicht

Nieuws ZuivelNL

ZuivelnNL heeft gat in begroting gedicht

Fosfaatrechten week op week iets goedkoper

Inside Melk

Fosfaatrechten week op week iets goedkoper

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief