Shutterstock

Opinie Pierre Berntsen

Cash is king in een crisis, ook in de agrarische sector

6 April 2020 - 7 reacties

De coronacrisis heeft enorme impact op onze samenleving en daarmee ook op de agrarische sector. Maatregelen om de ziekte te bestrijden hebben topprioriteit en kunnen rekenen op begrip. De gevolgen voor de vraag- en aanbodzijde van de economie zijn echter ingrijpend. Voor agrarische bedrijven is het nu belangrijk om het hoofd boven water te houden.

In de verschillende afzetketens hebben bedrijven elkaar nu en ook straks weer nodig. Openheid naar leveranciers en afnemers is noodzakelijk. Ze hebben veelal begrip voor de situatie en zijn vaak bereid om binnen hun mogelijkheden te helpen.

ABN Amro wil ondernemers graag helpen en schort de komende zes maanden de aflossingen en rentebetalingen op. Andere banken nemen vergelijkbare maatregelen. Dit zorgt voor financiële ruimte. Voor een gemiddeld melkveebedrijf daalt de kostprijs tijdelijk met 8 á 9 cent per kilo melk, dat is bijna een kwart. Voor een akkerbouwbedrijf met een gemiddeld bouwplan daalt de kostprijs van producten met ruim 20%. Akkerbouwers hebben echter maar 1 teeltseizoen, op jaarbasis is het daarom ruim 10%.

Een gemiddeld potplantenbedrijf ziet zijn kostprijs tijdelijk met 10% dalen en een gemiddeld sierteeltbedrijf met 15%. Bij veel bedrijven, vooral bloementelers, is de vraaguitval echter zo groot dat opschorting van rente en aflossingen niet voldoende is. Daarom kunnen alle bedrijven in de land- en tuinbouw een noodkrediet voor werkkapitaal (BL-C) aanvragen. Banken hanteren verkorte procedures voor dit noodkrediet om snel te kunnen helpen.

Delke maatregelen kunt u als agrarisch ondernemer nemen om liquiditeitskrapte te beperken.

 1. Wees goed geïnformeerd en maak gebruik van ondersteunende maatregelen
  Overheid en banken bieden steun aan ondernemers. Wacht niet met het nemen van maatregelen, snel en adequaat handelen is belangrijk. Zorg dat u goed geïnformeerd bent, bijvoorbeeld via de werkgeverslijn land- en tuinbouw en de corona pagina van LTO. Zo bestaat er de NOW-tegemoetkoming die de loonsom van personeel tot 90% compenseert.  Ook kunt u beroep doen op tijdelijke ondersteuning van zelfstandige ondernemers zonder personeel en biedt de belastingdienst uitstel van betalingen van loonheffing, btw, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Doe echter wel aangifte. Ondernemers die over 2020 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen en een lagere winst verwachten, kunnen deze aanpassen zodat zij direct minder belasting betalen.
   
 2. Behoud zicht op liquiditeiten
  Maak op basis van een reële exploitatieprognose een liquiditeits-planning. We weten niet hoe lang de crisis duurt en wat de impact op prijsvorming en omzet is, dus kies verschillende scenario’s. Het Centraal Planbureau hanteert 4 verschillende scenario’s. Bij aanvragen voor een noodkrediet hanteert ABN Amro een scenario met drie maanden corona-impact (tot en met juni), gevolgd door drie maanden van herstel naar een normale situatie per oktober. Maak de liquiditeitsplanning bij voorkeur in een boekhoudpakket of in overleg met de accountant, gebruik zijn ervaring. Neem in deze planning alle wijzigingen mee. Denk hierbij aan vervallen rente en aflossingen, uitgestelde premiebetalingen (sommige verzekeraars bieden dit aan), verlaging van personeelskosten en tegemoetkomingen van de overheid. Op basis van deze inzichten neemt u vervolgmaatregelen of gaat u in overleg met uw bank.
   
 3. Hou de kasstroom zo veel mogelijk op peil
  Voor sierteeltbedrijven stokt nu de afzet, maar bij de meeste agrarische bedrijven beperkt de impact zich tot lagere opbrengstprijzen. Zijn er alternatieve inkomsten mogelijk of is alternatieve afzet denkbaar tegen betere prijzen? Bij voorbeeld met de verkoop via het retailkanaal of eigen (web)winkel nu foodservicebedrijven geen afzet meer hebben. Kunnen eigen machines of personeel elders worden ingezet? Overleg met debiteuren of betalingen kunnen worden bespoedigd, wellicht door een korting aan te bieden. Hebt u spullen of machines die u niet of weinig gebruikt, dan is verkoop te overwegen.
   
 4. Verlaag de uitgaven
  Het verlagen van de kosten is mogelijk door niet noodzakelijke uitgaven of investeringen weg te strepen of uit te stellen. Welke uitgaven zijn echt nodig en wat kan wachten? Overleg met crediteuren of een betalingsregeling mogelijk is. Bedenk wel dat liquiditeitsruimte voor de één, krapte voor de ander betekent. Controleer alle facturen op noodzaak. Denk na over wat u kunt doen als de afzet langer dan enkele maanden slecht is. Bijvoorbeeld door de productie te verlagen of langere leegstand te accepteren, zodat variabele kosten wegvallen. Leg nu geen onnodige voorraden voer of grondstoffen aan. De prijs is wellicht gunstig, maar de euro’s bent u kwijt. Kan het personeel extern worden ingezet, bijvoorbeeld via uitleen? Er zijn diverse bedrijven waar gebrek is aan (oogst)personeel.
   
 5. Denk na over de toekomst.
  Wat kunt u in deze periode doen om sterker uit de crisis te komen? Denk aan opleidingen voor uzelf en personeel, volledig digitaal of met begeleiding op afstand. Onderzoek alternatieven in uw bedrijfsopzet of voor de afzet van uw product. Zit u nog wel in de markt die bij u past? Kijk naar noodzakelijke investeringen die juist nu mogelijk zijn, omdat alles stil ligt. Kwam u maar niet toe aan het opzetten van uw eigen website of presentatie van het bedrijf? Nu is de tijd.  
   
 6. Blijf positief en help elkaar  
  We hebben elkaars hulp hard nodig om de crisis door te komen. Boeren en tuinders zijn een cruciale beroepsgroep en staan aan de basis van de voedselketen. Als agrarisch ondernemer draagt u bij aan de gezonde voeding van 17 miljoen Nederlanders en een veelvoud aan Europeanen. Mijn verwachting is dat we na deze crisis met een andere blik naar de wereld en naar ons voedsel kijken.  

Ik wens u, ook namens mijn collega’s, heel veel sterkte en gezondheid.

boerenbusiness.nl

Pierre Berntsen

Pierre Berntsen is directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro. Door zijn werkzaamheden heeft hij veel ervaring met het vertalen van sectorontwikkelingen naar bedrijfsontwikkeling in de agrarische sector en agribusiness.
Reacties
7 reacties
Trekker doet vrrm vrrm 6 April 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10886583/cash-is-king-in-een-crisis-ook-in-de-agrarische-sector]Cash is King in een crisis, ook in de agrarische sector[/url]
Cash is niet king buiten de crisis dus?
Abonnee
Hendrik 6 April 2020
Voor jou wel Trekker, want je ben geen abonnee. Vrrm vrrm dus lekker weg en laat alleen mensen die iets zinnigs hebben te vertellen aan het woord.
Abonnee
Leo 6 April 2020
Allemaal mooi van die broodprofeet, de grond maar braakleggen dan? Nu goedkoop alles laten schieten en straks weer duur moeten kopen, wel n zakenmannetje hoor... 4000 euro van de staat, als dat je bedrijf moet redden kun je beter bij de bank gaan werken.

Gewoon doorgaan jongens en meisjes en je niet gek laten maken door allerlei sectorspecialisten. En de boer hij ploegde voort, de specialisten worden ontslagen als ze de targets niet halen.
Student 6 April 2020
Alternatieve titel: open deuren
Abonnee
Leo 6 April 2020
Juist!
Janus 6 April 2020
Cash tot €100.000 ja, heb geen vertrouwen in de zuid Europese financiële sector..
Kjol 6 April 2020
De banken trekken vanzelf aan de handrem en sturen een mannetje om aan het stuur te draaien. Een hoekje grond verkopen geeft dan wat lucht zeggen ze dan.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Varkens

'Liquiditeit varkensbedrijf knelt, maar wel perspectief'

Nieuws ABN Amro

'Volume agrarische sector krimpt dit jaar 2 procent'

Nieuws ABN Amro

'Volumes en marges onder druk door stijging kosten'

Aangeboden: ABN AMRO MeesPierson

Van land naar vermogen: geld zelfstandig beheren

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief