Shutterstock

Opinie Piet van der Eijk

Is de pachtfinale nu eindelijk bereikt?

30 Maart 2019

De langverwachte pachtbrief van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) verscheen 2 dagen na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en 2 weken na mijn aftreden als voorzitter van de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB). Het laatste zal toeval zijn, maar het eerste duidt er mijns inziens op dat er nog wel wat politiek gesteggel zal zijn geweest voordat de brief uitkwam.

We zullen waarschijnlijk nooit vernemen waarover dat politiek gesteggel ging, al is dat (in ieder geval voor mij) ook niet meer van belang. In het algemeen overleg Pacht van woensdag 27 maart werd namelijk duidelijk dat de (landbouw)woordvoerders van alle partijen zich kunnen vinden in de lijn van minister Schouten. Dat verheugt mij.

Positieve reacties
Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en de BLHB hebben al laten weten positief te zijn over het nieuwe pachtbeleid, en ondertussen heeft ook LTO Nederland positief gereageerd. Daarnaast zegt de Federatie voor Particulier Grondbezit (FPG) positief te zijn, al plaatst ze (zoals te verwachten was) wel kanttekeningen bij de beperking van de kortdurende pacht. De minister is er dus in geslaagd om de juiste toon en inhoud van het pachtbeleid te vinden. Mijn complimenten daarvoor.

De bedoeling is dat er een nieuwere vorm van langdurige pacht, met een vrijere prijs, wordt geïntroduceerd. Schouten acht het van belang dat de bestaande reguliere pachtcontracten gerespecteerd worden en dat kortdurende pacht ontmoedigd wordt. Mijn eerdere bezwaren tegen het Akkoord van Spelderholt worden hiermee weggenomen.

Conceptwetsvoorstel
Schouten is voornemens om nog dit jaar een conceptwetsvoorstel voor te leggen, zodat het wetsvoorstel in 2020 behandeld kan worden. De diverse belangenorganisaties doen er volgens mij dan ook goed aan om ook tot een overeenstemming te komen, om een vlot verloop zodoende mogelijk te maken.

We moeten voorkomen dat politiek Den Haag de pacht kaapt om andere politieke doelstellingen te realiseren, welke bijvoorbeeld niet voor de gronden met eigendoms- of erfpacht gelden. Ik blijf het thema 'pacht' van de zijlijn volgen en wens alle betrokkenen veel succes bij de afronding van dit pachtdossier.

boerenbusiness.nl

Piet van der Eijk

Piet van der Eijk was van 2012 tot begin 2019 de voorzitter van de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB). Daarnaast heeft hij een akkerbouwbedrijf in polder de Biesbosch in het buitengebied van het Eiland van Dordrecht.

Achtergrond Grond

Is de grondmarkt toe aan een hervorming?

Nieuws Grond

Geen steun pachtvisie van Rijksvastgoedbedrijf

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief