Opinie Wouter Baan

Boeren gaan Rik Grashoff nog missen

7 Juni 2018 - 14 reacties

Deze week werd bekend dat Rik Grashoff, Tweede Kamerlid en landbouwwoordvoerder van GroenLinks, wegens privéredenen uit politiek Den Haag vertrekt. Hoewel Grashoff gezien kan worden als een landbouwcriticaster, had hij tenminste wel een visie.

In zijn tijd als Tweede Kamerlid streefde Grashoff naar een andere opzet van de gangbare landbouw en veehouderij, dat moge duidelijk zijn. Zijn opvattingen en ideeën haalden regelmatig het (agrarische) nieuws. In het kort gezegd streefde hij naar een ander agrarisch systeem; een systeem met minder dieren, minder gewasbeschermingsmiddelen en meer natuurinclusief. 

Goed onderlegd
Het verschil met sommige andere (politieke) landbouwcriticasters is dat Grashoff een visie had. Hij bleef bij de feiten, kwam daadwerkelijk met tegenvoorstellen en werd nooit sentimenteel. Dat kan niet van iedereen in de Tweede Kamer gezegd worden. Tijdens het laatste landbouwdebat over dierwelzijn werden door de Partij van de Dieren nog sentimentele foto’s getoond van zogenaamde mistanden in de varkenshouderij. Dat zie ik Grashoff niet zo snel doen, al kon hij wel fel zijn. 

Grashoff was altijd onderbouwd voor of tegen 

Ook ging Grashoff constructieve discussies niet uit de weg. Op het jaarcongres van Nevedi (november 2017) waande hij zichzelf, zo sprak hij zelf, letterlijk in het hol van de leeuw. Zijn bijdrage vond ik niet slecht. Hij beschikte over een betere dossierkennis dan pro-landbouwers in de zaal en pareerde zodoende gemakkelijk de kritieken. Hij pleitte toentertijd voor kringlooplandbouw, met de veehouderij als verwerker van reststromen. Niet zozeer van het opruimen van alle dieren. Ook pleitte Grashoff voor een beter verdienmodel voor de boer. Hoewel deze gedachte wellicht wat idealistisch was, kan geen enkele boer daarop tegen zijn. 

Opvolger verafschuwt veehouderij
Deze blog is overigens geen pleitrede voor Grashoff; ik ken hem alleen maar van de publieke optredens. Wel durf ik te stellen dat er met het opstappen van Grashoff een politieke slijpsteen voor de Nederlandse landbouw en veehouderij verdwijnt in Den Haag. Een constructieve dwarsligger is iets wat de positie van de agrarische export waarschijnlijk eerder baat dan schaadt. Niet voor niets staat de Nederlandse landbouw hoog aangeschreven in het buitenland, op gebied van dierwelzijn en milieu. 

Zijn opvolger (Laura Bromet) zegt de intensieve veehouderij te verafschuwen. Dus of het er voor boeren vanaf 7 juni beter op wordt, moet nog maar blijken. Het tegengeluid van GroenLinks zal wellicht nog scheller en feller klinken dan ooit.

boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Reacties
14 reacties
Abonnee
kaaskop 7 Juni 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/blogs/column/10878812/boeren-gaan-rik-grashoff-nog-missen][/url]
Dan heeft die grashoff ons er letterlijk en figuurlijk mooi in genaaid
Abonnee
Kjol 7 Juni 2018
De komende verkiezingen zullen voor de boeren van groot belang zijn, Groenlinks kan dan weleens de grootste partij worden als de VVD wegzakt.
We weten allemaal welke kant het dan vervolgens met de agrarische sector op zal gaan, het GLB beleid wordt vanaf 2020 zodanig dat lidstaten zelf veel meer mogen beslissen over de besteding van deze gelden, dat zou voor de Groenlinksen koren op de molen zijn om een grote pluk geld wat voor boeren bestemd is te gaan gebruiken voor natuur etc. Ook zal de milieuwetgeving veel strenger gaan worden(bestrijdingsmiddelen gaan het zwaar krijgen).
hans 7 Juni 2018
Kjol, gelijk heb je, maar .... maak van deze gelegenheid gebruik zou ik zeggen.
Produceren voor de wereldmarkt is met Ned. omstandigheden onmogelijk, zoals ook nu de mellkboeren blijkt, RFC kan niet afzetten tegen kostprijs op de wereldmarkt.
Nederlandse werknemers concuren elkaar ook niet de tent uit, en concureren zeker niet op kostprijs met Aziaten. Dit kan alleen door sociaal, links beleid.
Doorgaan op de ingeslagen weg, elke 20 jaar het aantal boeren halveren, is ook gebeurt, de banken zullen dit niet financieren, of de grondprijs moet halveren (wie wil dit?).
Meer natuur, tegen betaling kan voor vele boeren toch een oplossing zijn, en een kans voor de rest vanwege minder productie. Minder productie is dan wel een voorwaarde, al gaat dit tegen de grondbeginselen van de EU in, elk jaar tenminste behoud van de landbouwproductie in elk land. Kijke hou Gr. Li. dit zal verdedigen in Brussel.
Haarlemmermeer 7 Juni 2018
kjol wat een kul dat wij niet kunnen concurreren op de wereld markt. Wij telen als no1 bollen, pootaardappel, plant uien, uien tafel en friet aardappelen, hoog waardige melk producten, etc etc
Wij kunnen met een beetje minder bestrijdingsmiddelen dn bemesting af. De footprint nog halveren. Mits met een inhoudelijke politieke discussie inzak neinics, fipronil, glyfosaat etc
schoenmakers1 7 Juni 2018
zo is het helemaal, we kunnen tegen de hele wereld aan, maar we moeten wel dezelfde uitgangsbasis hebben, en niet zoals nu door de politiek compleet teruggezet worden
Jpk 7 Juni 2018
Ned is het land met hoogste opbrengst per ha de hoogste kwaliteitsnormen en het laagste milieubelasting alleen nu even de opbrengst op het boerenerf tot zijn recht laten komen voor de opvolgende generaties
Kjol 7 Juni 2018
@haarlemmermeer, Hans heeft het over niet meer kunnen concurreren, nu kunnen we dat nog wel juist. Als ons gereedschapskistje van teeltbevorderende maatregelen echter op slot gaat dan kun je zeker de bollen en pootaardappelteelt vergeten. Deze teelten zullen stranden zonder chemie, geen afnemer heeft een boodschap aan tweederangs uitgangsmateriaal.
hans 7 Juni 2018
Politiek is lobby-werk, en de meerderheid beslist. Laat nu net de Ned. landbouw bij beiden niks inbrengen. Jullie vragen een gelijk speelveld, vergeet het maar in onze grote stads land. Leef in die werkelijkheid. Je hebt ook voordelen, betaalkrachtige markt, plattelandssteun, neventakken. Benut die.
Kjol 7 Juni 2018
Idd, je kunt de vruchtbaarste gebieden van de planeet met het hoogste kennis niveau opofferen voor natuur en politieke spelletjes aangevoerd door kiezers in het meest verwende land ter wereld. Dat is een keuze, en dit geeft aan hoe ver we afgedwaald zijn van het nuchtere verstand.
hans 7 Juni 2018
De landbouw op zich heeft niet zoveel bijgedragen aan de status waarop NL zich nu bevindt. Aardgas, Rotterdam, banken en belastingparadijs zijn de pijlers van waar Nederland nu staat. Het hoogste kennisniveau, eens op landbouwgebied misschien, is ook verleden tijd met de rekenmeesters uit Wageningen. Klagende, zielige vrouwzoekende boeren die mesten, spuiten en de wegen bemodderen, daar is de hedendaagse moderne Nederlander wel klaar mee.
Abonnee
Kjol 7 Juni 2018
hans schreef:
De landbouw op zich heeft niet zoveel bijgedragen aan de status waarop NL zich nu bevindt. Aardgas, Rotterdam, banken en belastingparadijs zijn de pijlers van waar Nederland nu staat. Het hoogste kennisniveau, eens op landbouwgebied misschien, is ook verleden tijd met de rekenmeesters uit Wageningen. Klagende, zielige vrouwzoekende boeren die mesten, spuiten en de wegen bemodderen, daar is de hedendaagse moderne Nederlander wel klaar mee.


Volgens mij ben je het spoor compleet bijster, zoveel onzin heb ik nog niet eerder gehoord, je kunt beter een psychiater vragen of er nog redding mogelijk is. Is me wel duidelijk dat je in ieder geval het kennis niveau van een parasiet hebt, maar daar kun je waarschijnlijk ook niks aan doen als ik je zo beluister.
hans 7 Juni 2018
Men praat altijd over landbouw uitvoer, de 2e exporteur ter wereld. Geef mij de cijfers wanneer je de doorvoer er van af trekt, en je zult zien dat er netto een veel lager bedrag staat. Trek je er dan ook de invoer voor binnenlands gebruik nog van af, want je kunt mooi uitvoeren wanneer je hetzelfde product tevens importeert.
Mijn laatste zin is overigens niet geheel mijn gezichtpunt, maar hoe de doorsnee Nederlander, waarvan er dus veel op Gr Li stemmen, denkt.
roy 10 Juni 2018
@hans. Je moet niet doen of jouw domme linkse gedachtengoed de standaard is. Hoeveel nederlands agrarische product denk je dat er in rotterdam verscheept wordt? En aan wie is dat mede te danken? Over de landbouw praat je zonder kennis van zaken en verder praat je over sentiment. Hoeveel argumenten denk je dat je dus heb?
hans 10 Juni 2018
roy, de reden dat er zoveel verscheept wordt in Rotterdam, en gevlogen naar en vanuit Schiphol, komt vanwege de olie-terminals aldaar van oa Shell. Handel, waar we hier dus overpraten, zoek het goedkoopste vervoer. Landbouwproduct is daar maar een deeltje van, en Nederlands landbouwproduct daar weer een gedeelte van.
Kom svp dan even met de echte Nederlands geproduceerde, netto exportcijfers, en we weten waarover we praten.
Kjol, met z'n enorme kennis, heeft hierop namelijk nog niet gereageerd.
Kjol 10 Juni 2018
@hans, 1 dwaas kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Politiek Tweede Kamer

Vleestaks lijkt definitief van tafel

Nieuws Voedselzekerheid

'Oog voor margedruk boer door oorlog Oekraïne'

Nieuws Politiek

Kamer wil controle over stikstoffonds niet verliezen

Nieuws Regeringsverklaring

'Landbouwtransitie nodig voor wonen en bedrijven'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief