Politiek

Van der Tak reageert op rol bij subsidiefraude

Nieuws Belangenbehartiging

Van der Tak reageert op rol bij subsidiefraude

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak heeft volgens berichten in het Financieele Dagblad een bedenkelijke rol gespeeld bij het niet terugbetalen van te veel betaalde GMO-subsidies door het inmiddels failliete FresQ. Brussel eist ruim €52 miljoen terug.
Gisteren 14:35 uur
Geen Europese steun voor varkenshouders

Nieuws Europese Commissie

Geen Europese steun voor varkenshouders

Brussel is niet van plan om steun te geven aan Europese varkenshouders om de diepe crisis waarin zij zich bevinden te verlichten. Volgens adjunct-directeur-generaal van de Europese Commissie Michael Scannell kunnen geen interventiemaatregelen worden getroffen. Volgens hem willen de Europese varkensboeren ook helemaal geen steun.
Eergisteren 16:10 uur
FDF wil toetsingskader PAS afdwingen

Nieuws Stikstof

FDF wil toetsingskader PAS afdwingen

Famers Defence Force (FDF) wil minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal dwingen om snel een toetsingskader te maken voor PAS-melders. Volgens de Wet natuurbescherming is de minister immers verplicht om zo snel mogelijk een legalisatieprogramma vast te stellen. De tijd dringt, omdat coöperatie MOB de minister juist wil dwingen tot handhaving op het niet hebben van een vergunning.
Dinsdag 13:15 uur
Kamer wil controle over stikstoffonds niet verliezen

Nieuws Politiek

Kamer wil controle over stikstoffonds niet verliezen

De Tweede Kamer wil door de regering nadrukkelijk betrokken worden bij de vormgeving van het klimaat- en transitiefonds en stikstoffonds.
20 Januari 2022
'Landelijke kaders stikstofbeleid noodzakelijk'

Nieuws Stikstof

'Landelijke kaders stikstofbeleid noodzakelijk'

Belangenbehartigers van varkenshouders, pluimveehouders, melkveehouders en akkerbouwers hebben in een brief aan ministers Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) opgeroepen tot overleg waarin duidelijke landelijke afspraken moeten worden gemaakt omtrent het stikstofbeleid. Dit is volgens de belangenbehartigers noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen en te komen tot een 'vruchtbare samenwerking'.
19 Januari 2022
Adresgegevens PAS-melders moeten openbaar

Nieuws Stikstof

Adresgegevens PAS-melders moeten openbaar

De complete adresgegevens van alle PAS-melders moeten openbaar worden gemaakt. Dit heeft de Raad van State in hoger beroep uitgesproken in een procedure van coöperatie MOB tegen het ministerie van LNV en LTO Nederland. Binnen drie weken moet de minister uitvoering geven aan de uitspraak.
19 Januari 2022
'Landbouwtransitie nodig voor wonen en bedrijven'

Nieuws Regeringsverklaring

'Landbouwtransitie nodig voor wonen en bedrijven'

De beleidsprogramma's met betrekking tot het klimaatfonds en stikstof/transitiefonds met in totaal €60 miljard worden vanaf nu ontwikkeld, stelde Mark Rutte in de regeringsverklaring die hij vanochtend (dinsdag 18 januari) in de Tweede Kamer uitsprak. Rutte benadrukte dat het regeringsbeleid niet 'dichtgeregeld en met bloed ondertekend' is. De betrokken vakministers zullen hun oor te luister leggen binnen en buiten Den Haag, aldus Rutte.
18 Januari 2022
Stikstofregisseurs weinig flatteus over landbouw

Achtergrond Stikstof

Stikstofregisseurs weinig flatteus over landbouw

Als er één ding duidelijk wordt uit alle overheidsinformatie die in de voorbije week naar buiten is gekomen over stikstof, is het wel dat het beleid hiervoor vooral een kwestie is van kiezen, en dat die keuze niet alleen op puur feitelijke gronden wordt gemaakt. Ook emoties spelen een grote rol. Veel ambtenaren zijn geen fan van de veehouderij en ventileren dat blijkens de stukken die zijn opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelmatig tegenover elkaar.
15 Januari 2022
RIVM: stikstofprobleem vraagt overmaat aan beleid

Nieuws Stikstof

RIVM: stikstofprobleem vraagt overmaat aan beleid

Een te zware focus op milieubeleid om lage kritische depositiewaarden (KDW's - berekend met via het programma Aerius) te bereiken, vraagt volgens het RIVM een overmaat aan nationaal beleid. Het kabinet wil juist zwaar inzetten op lagere depositie en ruimtelijke maatregelen in het landelijk gebied.
13 Januari 2022
Ambtenaren halen kritiek uit stikstofstudie

Nieuws Stikstof

Ambtenaren halen kritiek uit stikstofstudie

Hoge beleidsambtenaren van diverse departementen hebben ongewenste en waarschuwende informatie over de stikstofproblematiek weggehaald uit een belangrijke stikstofstudie van de overheid. Hierdoor blijven wetenschappelijke kritiek op opkoop en het Aerius-rekenmodel buiten beeld. Dit blijkt uit een grote hoeveelheid informatie die naar buiten is gekomen via een WOB-verzoek van Greenpeace.
11 Januari 2022
Niet meer koopkracht met nieuw kabinet door inflatie

Nieuws CPB

Niet meer koopkracht met nieuw kabinet door inflatie

Door de torenhoge inflatie stijgt de koopkracht met het beleid uit het nieuwe coalitieakkoord niet, wat wel de insteek was. Dat blijkt uit de doorberekening van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB meldt ook dat de economische effecten van het van het klimaat- en transitiefonds en het stikstoffonds onzeker zijn.
11 Januari 2022
Stikstofminister sluit gedwongen stoppen niet uit

Nieuws Nieuw kabinet

Stikstofminister sluit gedwongen stoppen niet uit

Christianne van der Wal (VVD), de minister van Stikstof en Natuur, sluit niet uit dat veebedrijven uiteindelijk worden gedwongen te stoppen. 'Ik kan het niet uitsluiten. Maar ik zal er alles aan doen om het te voorkomen, want dit is natuurlijk niet wat je wilt', aldus Van der Wal. 
10 Januari 2022
Overijssel wil 'onhaalbare' stikstofplannen doorzetten

Nieuws Stikstof

Overijssel wil 'onhaalbare' stikstofplannen doorzetten

De provincie Overijssel vindt, met de andere provincies in BIJ12, dat de huidige stikstof- en natuurmaatregelen tekort schieten om de overheidsplannen met het landelijk gebied door te voeren. Ze wil daarom meer, maar stelt ook vast dat het met regionale (emissie-)maatregelen niet mogelijk is om 50% minder depositie op gevoelige natuur te behalen.
10 Januari 2022
Derde van de EU-landen mist deadline voor NSP

Nieuws GLB

Derde van de EU-landen mist deadline voor NSP

Lang niet alle EU-lidstaten hebben hun (concept) Nationaal Strategisch Plan voor de deadline van 1 januari 2022 bij de Europese Commissie ingeleverd. Eurocommissaris voor landbouw Janusz Wojciechowski maakte gisteren in een tweet bekend dat achtien lidstaten (van de 27) hun NSP's voor de deadline naar de Commissie hebben gestuurd.
4 Januari 2022
Papieren geklets, daar is de stikstofminister niet van

Achtergrond Christianne van der Wal

Papieren geklets, daar is de stikstofminister niet van

Iemand die niet houdt van 'pappen en nathouden' en knopen durft door te hakken. Een belronde langs Gelderse Statenleden leert dat we met Christianne van der Wal, nu nog gedeputeerde van Gelderland, een minister van Stikstof en Natuur krijgen die (naast prettig in de omgang) een aanpakker is. Eigenschappen die ze als stikstofminister goed kan gebruiken.
4 Januari 2022
Vreugdenhil: 'Alle emissies stikstof langs dezelfde lat'

Podcast Stikstofdialogen

Vreugdenhil: 'Alle emissies stikstof langs dezelfde lat'

Hermen Vreugdenhil heeft zich het afgelopen jaar als fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant opgeworpen tot een kritische volger van het Nederlandse stikstofbeleid.
4 Januari 2022

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief