Shutterstock

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstofreset lijkt logisch, maar vraagt bezinning

23 December 2022 - 8 reacties

De kerstdagen zijn een goed moment voor overdenking en relativering. Ook als het gaat om de stikstofdiscussie. Op sociale media blijft zoiets lastig, want die kanalen hebben vaak een algoritme dat juist iets anders beoogt. Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature deed deze week een aardige poging. Een groep van Amerikaanse, Britse en Chinese wetenschappers kwam namelijk met nieuw bewijs dat de vervuiling van de atmosfeer met broeikasgassen voor een veel groter deel door verbrandingsmotoren wordt veroorzaakt dan tot nu toe aangenomen en veel minder door de landbouw. Tijd om de gevolgen daarvan te overdenken.

De wetenschappers noemen hun bevindingen waarschijnlijk. Niet omdat ze heel erg twijfelen, maar omdat wetenschappers geen juristen of activisten zijn en zich daarom anders uitdrukken. Wetenschappers zoeken, juristen en activisten betogen.

Naar de modellenmakers en politici
De nieuwe inzichten moeten nog doordringen tot de modellenmakers en de politiek, al zullen mensen in die kringen vast kennis hebben genomen van het nieuws. De inzichten komen er op neer dat stikstofemissies uit de landbouw en daaraan gerelateerd (v-NH3) voor meer dan 90% van alle broeikasgasemissies zorgen. De internationale onderzoeksgroep heeft bewijs gevonden dat dit beeld niet klopt en dat emissies uit verbrandingsprocessen ( c-NH3) een veel groter aandeel van de emissies voor hun rekening nemen dan de eerder aangenomen 5% tot 10%. Het gaat voor Europa om zo'n 44%, terwijl de landbouw de overige 56% levert. De onderzoekers baseren zich voor hun uitkomst op onderzoek naar specifieke isotopen, waarmee ze de emissiebron heel precies kunnen vaststellen. Dat was niet eerder gedaan.

Nieuwe inzichten versus millimeterbeleid
Wie deze informatie tot zich neemt en vervolgens kijkt naar de vele nullen achter de komma waar Aerius mee werkt om vermeende emissies te berekenen en effecten op natuur toe te rekenen, kan bijna niet anders dan een groot gevoel van bevreemding ervaren. Het lijkt ook precies het punt dat de Stichting Stikstofclaim wil maken met haar eis aan minister Van der Wal om Aerius stop te zetten. Van der Wal zegt dit laatste ter kennisgeving aan te nemen, maar de zaak kan de vrede rond kerst bij haar toch nog aardig verstoren.

Enige clementie met de beleidsmakers is misschien uit te leggen, want de stap van het oude naar het nieuwe plaatje is groot en de molens in de politiek draaien langzaam, maar als de inzichten rond klimaat megastappen maken, oogt millimeterbeleid op basis van verouderde data potsierlijk. Het vereist wel de wil om een andere bril op te zetten.

Liever minder dieren
Dat zal tijd kosten. Voor veel politici en ambtenaren en ook onderzoekers is het terugdringen van de landbouwemissies onderdeel van een bredere inzet, om ook het aantal dieren in de landbouw terug te dringen. Dit thema komt heel vaak op de achtergrond terug in beleidsstukken en ook in overlegverslagen die zijn gepubliceerd in reactie op openbaarmakingsverzoeken. Zo dringt de Europese Commissie aan op minder dieren als het gaat om een Nederlands derogatieverzoek en wees voormalig landbouwminster Carola Schouten een actualisering van de excretieforfaits voor runderen af, omdat dit tot meer dieren zou kunnen leiden (maar niet tot meer uitstoot). Ook NGO's en actiegroepen weten wel raad met de huidige situatie.

Schouten
Carola Schouten wilde geen actuelere en gunstiger excretieforfaits voor koeien.

Het zal ook even schakelen zijn voor de vele bureautjes die Aerius-berekeningen maken voor allerhande projecten en er desgewenst koop- of leaserechten voor stikstofemissie bij kunnen leveren. Aerius is voor veel boeren een plaag, maar voor veel adviseurs een leuke business. Een (tijdelijk) niet meer werkend systeem doet de schoorsteen niet roken (al is dit natuurlijk een foute beeldspraak).

Tafelgesprekken en tafelschikking
Het Nature-verhaal en het aanstaande kort geding tegen Aerius waren niet het enige stikstofnieuws deze week. Ook de gesprekken aan de landbouwtafels liepen gewoon door. Woensdag was er overleg aan de 'bijzettafels' (officieel de brede landbouwtafel), donderdag was er weer een hoofdtafel. Ook volgende week is er naar verluidt weer overleg, met ketenpartijen. Minister Adema zegt dat er niet per se voor de Provinciale Statenverkiezingen een akkoord hoeft te zijn, maar hij laat zijn gespreksleider Wouter de Jong wel vaart maken.

Wouter
Adema's tafelheer Wouter de Jong.

Veel partijen uit de landbouw schuiven toch aan, ondanks aarzelingen en onbehagen. Want, wat is de structuur van het overleg en wat wordt in het verslag opgenomen? En zegt de minister straks niet: 'Na goed overleg met alle partijen …'? De landbouwpartijen zitten er overigens niet alleen. Ook de natuurorganisaties, de landschappen en de retail zitten er. De agrarische vakbonden zitten bovendien niet aan de hoofdtafel. Die is voor LTO (Sjaak van der Tak), het NAJK (Roy Meijer) en Agractie (Bart Kemp).

Knieval Adema
Politiek gezien moet deze week vlak voor kerst ook voor Adema niet leuk zijn geweest. Dinsdag moest hij invallen voor collega Van der Wal, die in Brussel op een Milieuraad zat. Adema sprak zich uit over de stikstofopkoop door Schiphol, maar moest zijn uitspraken al bijna direct daarop terugnemen. Mogelijk was het een 'eerlijke vergissing', maar het wordt breed uitgelegd als een knieval van Adema voor Van der Wal en Harbers.

Ook al niet fijn voor de overpeinzingen tijdens de kerstdagen.
Toch kunnen een paar dagen geen politiek en bestuur wel helpen alles nog eens in breder verband te zien. Niet dat dit alles begrijpelijker maakt. Voor de coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en ook VVD lijkt het plaatje op stikstofgebied niet erg coherent. Er is grote onvrede bij de plattelandsachterban, maar kennelijk nog grotere belangen beletten dat daar iets mee wordt gedaan. De spagaat inspireerde de Gelderse ChristenUnie tot een cynisch filmpje over de stikstofmiljonairs. D66 heeft het wat dat betreft misschien gemakkelijker met de kerstdagen. Die partij kan terugkijken op een onverminderd eenduidige inzet voor wat betreft stikstof.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
8 reacties
Abonnee
Zeeuw 24 December 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10902234/stikstofreset-lijkt-logisch-maar-vraagt-bezinning]Stikstofreset lijkt logisch, maar vraagt bezinning[/url]
Wat de sector zelf moet doen, niet voor die maffia politici van CU-CDA-VVD-D66, is goed bijhouden hoeveel en waar en door wie is opgekocht voor compensatie en is opgekocht voor regio Natura-2000.
Dat kun je optellen en in de pot stoppen voor de vermindering die is aangekondigd en volgens die regels moet compenseren!
Abonnee
Zeeuw 24 December 2022
Wat de sector zelf moet doen, niet voor die maffia politici van CU-CDA-VVD-D66, is goed bijhouden hoeveel en waar en door wie is opgekocht voor compensatie en is opgekocht voor regio Natura-2000.
Dat kun je optellen en in de pot stoppen voor de vermindering die is aangekondigd en volgens die regels moet compenseren!
Jokertje 24 December 2022
Het zal veelal zitten in de input van de modellen en in mindere mate het model zelf.

Een klein kind kan nog zien dat dit een hoax is van formaat Goebbels, als je alleen al kijkt naar de toegepaste max waarde tussen Nederland en Duitsland, meer dan 100 keer hoger in Duitsland!

En het elke keer terug kerende verhaal van de natuur die in een soort noodtoestand zit, door b.v. een Laura Bromet, van Gr Links, Paternotte, Sjoerdsma, Tsjeerd de Groot van D66, en andere coryfeeën, is hemeltergend.
Berichten over bossen die sterven van stikstof, terwijl dat door grote droogte en het daardoor uitvallen van bladeren krijgt, is 1 voorbeeld waar men het verhaal mee in de benen wil houden.
Ter accentuering plaatste men in dat item een Boswachter, die zich duidelijk verveelde in het verhaal.
Schiphol 1% terwijl men zoveel brandstof gebruikt bij het opstijgen, dat de kerosine lucht goed te ruiken is in de verre omgeving als de wind wat verkeerd staat.

Industrie een miniem aandeel, net als het wegverkeer, wat een complete farce is.

Als het erop aan komt dan hebben we feitelijk mest tekort in Nederland, en hoe dat het Ammoniak deel berekend wordt, terwijl alles geïnjecteerd wordt, en er dus weinig of geen ammoniak vervluchtigd.

Nee de Melkkoeien zullen dan de verantwoording hebben als ze buiten lopen?

Zoals al bewezen is zijn de meetplaatsen zeer controversieel te noemen, en de heer Han Lindeboom van de projectgroep van D66, had over de gehele gang van zaken het volgende te vertellen: "Het stikstofbeleid van D66 is NIET gestoeld op goede wetenschap maar op persoonlijk gemotiveerde veganistische ideologieën.
De halvering van de veestapel die Tjeerd de Groot van D66 wil is NIET NODIG voor de stikstofdoelen."

Het is te hopen dat men deze roeptoeters snel de pas afsnijdt, en dit gevaarlijke zielloze beleid achter zich laat.

Nostradamus voorspelde een voedselcrisis voor volgend jaar, wellicht dat ze dan wakker worden in Den Haag.

Nog 1 advies, we zullen minder Ambtenaren moeten krijgen, en zeker minder Ambtenaren in de Politiek, zij laten het allemaal gebeuren, want vanuit die kant kun je geen pragmatische kijk op zaken verwachten.

Iedereen alvast fijne dagen, en veel voorspoed voor volgend jaar.
Abonnee
Zeeuw 24 December 2022
Jokertje TOP. De genoemde polilici liegen zo heftig dat ze het zelf geloven. Nieuwe cijfers nieuwe kansen, verkiezingen in 2023 eerst de Provincie, daarna Revolutie op het boerenland.
Nog een TIP voor min Kaag: leugens zijn voldoende om een partij , zeker de leden in de 2 de Kamer, op te heffen. Ook vergeetachtigheid valt onder …leugens op korte termijn ….
ab 24 December 2022
Jokertje
Ik ben het met je eens. Mensen kijk het onderstaande filmpje eens zo zit het in elkaar.
Nitraat uit stedelijke bronnen bij de landbouw op de rekening - Geesje Rotgers
Kb 24 December 2022
Het onderzoek in "Nature" is, als ik goed heb geteld en gelezen, wat Europa betreft (44% met een marge van 19 van de NH3 en NH4 veroorzaakt door verkeer en industrie) gebaseerd op 13 waarnemingsplaatsen. Mocht dat kloppen: dat lijkt weinig. Omdat er geen lijst met meetplaatsen te vinden is, weten we niet eens of er wel een Nederlandse meting bij is. Maar het spreekt vanzelf, dat een sector die 44% veroorzaakt, eveneens moet inleveren.
Hans 27 December 2022
In het Nature-artikel staat NIET dat er 'bewijs' zou zijn dat de vervuiling van de atmosfeer met broeikasgassen voor een veel groter deel door verbrandingsmotoren wordt veroorzaakt dan tot nu toe aangenomen en veel minder door de landbouw. Wél dat er AANWIJZING is voor een onderschatting van de vervuiling door verbrandingsmotoren. Dat betekent niet dat de emissie door landbouw in absolute zin 'minder' zou zijn dan aangenomen, wel dat die andere sectoren zwaarder aan de bak zullen moeten dan tot nut toe gedacht. Als de aanwijzingen blijken te kloppen....
Abonnee
Tijdbom 28 December 2022
Zeeuw schreef:
Jokertje TOP. De genoemde polilici liegen zo heftig dat ze het zelf geloven. Nieuwe cijfers nieuwe kansen, verkiezingen in 2023 eerst de Provincie, daarna Revolutie op het boerenland.
Nog een TIP voor min Kaag: leugens zijn voldoende om een partij , zeker de leden in de 2 de Kamer, op te heffen. Ook vergeetachtigheid valt onder …leugens op korte termijn ….
Ik heb al meer geschreven: Hoop dat we kunnen rekken tot de verkiezingen voordat er ongelukken gebeuren.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstof Stemming

Plaagdassen maken natuurregels buigzaam

Achtergrond Stikstof

Samsoms tegenstrijdige stikstofoptredens

Open brief Sieta van Keimpema

Landbouwakkoord zit de democratie in de weg

Nieuws Stikstof

Zaak tegen stikstofmodel Aerius met jaar vertraagd

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox