Geesje Rotgers

Achtergrond Stikstof Stemming

Doortafelen of wachten op statenverkiezingen?

6 Januari 2023 - Klaas van der Horst - 4 reacties

Het overleg over een breed landbouwakkoord (dat eigenlijk een verkapt stikstofoverleg is), gaat de komende weken weer volop draaien. Minister Adema heeft in de afgelopen weken wel eens gezegd dat er niet per se vóór de Provinciale Statenverkiezingen overeenstemming nodig is. Een deal voor die tijd komt het kabinet wel heel goed uit.

Rekken of stoppen? De huidige regeringscoalitie wil graag voor 15 maart een soort daad stellen. In een periode van nog tien weken kan er heel wat af worden overlegd. Rekken of stoppen? De agrarische partijen die bij Wouter de Jong mogen aanschuiven aan hoofd- of bijzettafel, dubben over de vraag wat verstandig is om te doen: blijven overleggen, kijken wat er nog te halen valt en eventueel ondertussen 'rekken' tot na de statenverkiezingen of binnenkort afhaken. De meningen zijn verdeeld. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak heeft al aangegeven dat hij in ieder geval verder wil praten. Ook partijen als het Biohuis en Netwerk Grondig zitten op die lijn. Organisaties als Agractie en ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond zijn kritischer.

Van der Wal-achtig
In de overleglijn tussen Den Haag en Agractie deed zich in de voorbije weken overigens een opmerkelijk, al zij het klein, hobbeltje voor. Een voormalige ingehuurde medewerker aan het grote Malieveld-protest van Agractie op 1 oktober 2019, ook SGP-lid, stapte kort daarna over naar het departement als woordvoerder van minister Christianne van der Wal. Dat was nog tot daaraantoe, maar toen hij zich eind november vorig jaar vervolgens in een interview ook nogal 'Van der Wal-achtig' uitliet over de natuur- en waterkwaliteit, stond de SGP en ook de Agractie-achterban te klapperen met de oren. Het hielp niet voor een goede sfeer rond het overleg.

Provincies moeten het doen
Veel boerenorganisaties, en zeker hun achterbannen, wachten het liefst de statenverkiezingen af, om vervolgens zaken te doen - of proberen te doen - met de nieuwe colleges. Verwacht mag worden dat die een behoorlijk gewijzigde samenstelling hebben. Sommigen zien in het recente 'ultimatum' van Overijssel aan Den Haag (€5 miljard extra voor herinrichting provincie) al als een hoopgevende eerste stap. De provincies gaan tenslotte over de inrichting van het landelijk gebied. Den Haag maakt wel plannen en in coalitieverband mogen voornemens worden uitgesproken, maar het kabinet heeft niet zelf het instrumentarium om zaken af te dwingen. Het wetgevende instrumentarium daarvoor is al lang geleden uit handen gegeven. Den Haag heeft het geld, maar dat alleen is niet genoeg.

Aanwijzing nieuwe gebieden
Christianne van der Wal, de minister van Stikstof en Natuur, beschikt ondertussen nog wel over iets van een eigen instrumentarium. Het is haar bevoegdheid om extra natuurgebieden aan te wijzen en de beschermingsstatus daarvan te verhogen. Bijzonder bij haar laatste aanwijzing van 101 natuurgebieden als terreinen met een hogere beschermingsstatus, is dat ze die aanwijzing eerst in Brussel heeft gedaan en vervolgens in Nederland zelf bekend heeft gemaakt. Daar is overigens niet veel ruchtbaarheid aan gegeven. Er is een bekendmaking geweest in de Staatscourant en dat was het. Wel is er nog de mogelijkheid tot bezwaar, waarvan onder meer de Provincie Friesland gebruik heeft gemaakt.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
4 reacties
Abonnee
anna 7 Januari 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10902380/doortafelen-of-wachten-op-statenverkiezingen]Doortafelen of wachten op statenverkiezingen?[/url]
Diegene die denk dat een stikstof overeenstemming vóór de provinciale staten verkiezingen zijn ingewiligd zijn niet helemaal realistisch. Deze problematiek is al 40 jaar aan de orde. In de jaren tachtig zijn al de eerste maatregelen doorgevoerd mbt stikstof (injecteren van grasland). Deze materie zit zo diep dat het nog wel enkele jaren duurt voordat men echte oplossingen heeft. En de oplossing zit diep! Veertig jaar niets/te weinig gedaan. Veertig jaar zijn er oplossingen bedacht met een compromis, en juist dit compromis kost elke boer elke dag klauwen met geld, m.a.w. een kostprijsverhoging. Deze kostprijsverhoging wordt vervolgens opgelost door schaalvergroting (is ook jaren geadviseerd door de banken en LTO). Nu zoveel jaren later zijn de bedrijven zó groot gegroeid dat m.n. de banken er zóveel geld in hebben zitten dat ook zei tegen drastische maatregelen zijn, het kost inmiddels ook hun bakken met geld als er echte maatregelen door gevoerd worden. En de overheid krijgt de schuld van alles. Maar is het de schuld van de overheid? Er zijn "boerenpartijen' die al jaren de sector een "worst" voorhouden zo van: er is niets aan de hand. Terwijl deze "boerenpartijen" belang hebben bij het vooruit schuiven van oplossingen. Vooruitschuiven is immers stemmen behouden!
Abonnee
Zeeuw 9 Januari 2023
Natuurlijk doortafelen! Het is wel zaak om eind dezemaand de tafelformatievoortgang ruimte de
En met de achterban. Hierbij aandacht voor een beperkt aantal punten wat de sector wil en wat het regio aabod van de provincie/overheid daar op is. Ook de balans voor potentiële opkoop- vrijkomende N kton - en de bestemming daarvan. Ten derde de Van der Wal actie om 101 nieuwe aanvullingen op Natura 2000 door de strot te duwen en het effekt daarvan in de provincie. Ten vierde : het gepresenteerde verdien model in de regio. Kijkdan hebje iets voor de kiezers om hun keuze te onderbouwen. Ik zou de kiezers ook melden dat Van der Wal eerstmelding doet in Brussel en dan pas met de regio. Over de waterkwaliteit is te zeggen dat niet de landbouw maar de vele medicijnen en Pfas in bijna 100% van de monsterlocaties voorkomen in tegenstelling van de zgn vermestingsstoffen NO3 en P !
Abonnee
Louis Pascal de Geer 12 Januari 2023
Wat is de inbreng van de Nederlandse Universiteiten en Instituten zoals TNO in Delft in deze problematiek van Stikstof, Natuur, Agrarische Sectoren over hoe wij verder moeten? Zijn er überhaupt Nederlandse studies aan de gang?
Theo 14 Januari 2023
Begin eens met het op tafel leggen van de volgende vraag: waarom worden stikstofarme heidevelden als referentie gekozen, en niet de oorspronkelijk aanwezige loofbossen?
De eu wil herstel van de natuur. Prima, maar waarom dan niet de natuur van 1000 jaar geleden? De huidige natura2000 gebieden zijn meestal oude heidevelden die stikstofarm geworden zijn door daar eeuwenlang stikstof te winnen (schapenmest en plaggen). Het is van de gekke om deze uitgemergelde stikstofarme gebieden als referentie te nemen. Veel logischer is het om de 1000 jaar geleden aanwezige loofbossen als referentie te nemen. Deze waren relatief rijk aan stikstof, en hebben ook geen probleem met stikstofdepositie uit landbouw, verkeer en industrie. Hiermee zou het stikstofprobleem in een klap opgelost zijn. Dat dit soort feiten niet eens onderwerp van discussie zijn geeft mijns inziens aan dat het helemaal niet om stikstof gaat, maar enkel om het inkrimpen van de intensieve landbouw / veehouderij. Hiermee zijn we getuige van een soort show waarvan de uitkomst helaas al bekend is.

Theo
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Andere toon nieuwe Tweede Kamer en provincies

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox