Politiek

stikstof

Achtergrond Stikstofstemming

Kroniek van paniek en achteruitroeiend beleid

Het overheidshandelen met betrekking tot de stikstofproblematiek laat een vreemde paradox zien: Hoe meer en zwaarder beleid de overheid inzet op het gebied van stikstof, des te verder weg de oplossing. Oorzaak is dat het overheidsbeleid overwegend reactief is – reagerend op tegenvallende gerechtelijke uitspraken - en Den Haag zich steeds verder ingraaft in een zelfgemaakte tunnel.
Gisteren 05:48 uur
koeien koeienstal

Nieuws Landbouwakkoord

Kabinet wil boeren zelf met perspectief laten komen

Door de sector werd uitgekeken naar de brief over de toekomst van de landbouw die vandaag wordt gepubliceerd. Maar wie daar iets van perspectief in hoopt te ontdekken, komt van een koude kermis thuis. 'Er is een verandering van aanpak vergeleken met van voor ze zomer', geeft premier Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad aan. Niet het kabinet komt met het perspectief, maar landbouwminister Piet Adema gaat dat in het eerste kwartaal van komend jaar invullen met boeren,  natuurorganisaties, overheden en ketenpartijen in een Landbouwakkoord.
Gisteren 02:37 uur
Piet Adema

Nieuws stikstof

Adema brengt sfeer en beloftes, geen zekerheid

Veel goed nieuws had minister van landbouw Piet Adema de boeren niet te brengen, woensdag op een avond van Agractie in Zwartsluis, al was de sfeer open en bij tijden ontspannen. Adema beloofde zich in te zetten voor een goed verdienmodel met ondersteunende wetgeving en wil, zoals hij al eerder heeft gemeld, een landbouwakkoord voor meer rust op lange termijn.
Donderdag 11:12 uur
Moeras

Analyse Stikstof

Lokroep moeras klinkt ook voor nieuwste stikstofplan

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal heeft een nieuw offensief aangekondigd om piekbelasters uit te kopen. Ze wil hun bedrijven opkopen voor een prijs tot 120% van de marktwaarde en zo twee vliegen in één klap slaan: natuur ontlasten en stikstofruimte vrijmaken. Ze zou met de vrijkomende ruimte ook PAS-melders kunnen helpen.
Woensdag 11:35 uur
LNV VVD Christianne van der Wal Minister Stikstof en Natuur

Nieuws Stikstofstemming

Remkes II besproken, veenbrand woedt voort

Het is milieutechnisch een foute vergelijking, maar het stikstofdossier heeft alle kenmerken van een veenbrand. Soms slaan de vlammen naar buiten, zoals eind vorige week met de Overijsselse handhaving van PAS-melders. Boeren gaan de straat op, politici en andere betrokken spelers lopen een stapje harder en het vuur gaat weer ondergronds, maar wordt niet gedoofd.
11 November 2022
Gerard Ros

Interview Gerard Ros (WUR)

Innovaties kunnen flinke hap uit stikstofwolk halen

De politiek is huiverig voor het inzetten van innovatie als het gaat om de oplossing van onder meer de stikstofproblematiek. Toch is er met behulp van innovatie heel veel mogelijk en tegen veel lagere kosten dan nu vaak wordt aangevoerd. Een voorgestelde reductie van de veestapel met de helft zou bijvoorbeeld beperkt kunnen blijven tot een kwart.
9 November 2022
Tjeerd de Groot

Achtergrond Stikstofstemming

Alle tegenstrijdigheden in stikstof komen bij elkaar

Een week vol tegenstrijdigheden was het op stikstofgebied. Zo was er in de Tweede Kamer het debat over het recente rapport van Johan Remkes, dat totaal niet in de geest van Remkes werd gevoerd. Ondertussen gaat de provincie handhaven bij een 50-tal agrarische PAS-melders en Interimmers. Ook op andere terreinen schuurde het.
4 November 2022
grasland water sloot Agrifoto

Nieuws stikstof

Stikstofclaim dreigt met rechter om claim op grond

Piet Adema, de minister van LNV, moet de invoering van bufferstroken langs waterlopen en de uitsluiting van derogatie op percelen in grondwaterbeschermingsgebieden opschorten. Dat vindt de Stichting Stikstofclaim.
4 November 2022
koeienstal ligboxen

Nieuws Emissies

RIVM wil vreemde ogen voor betere stikstofcijfers

De nieuwe rekenfout die het RIVM heeft gemaakt in de top-100 van ammoniakuitstoters komt niet door gebruik van verouderde emissiegegevens, maar van het onjuist toedelen van de landelijke emissies aan stallocaties. Het instituut brengt voorlopig even geen nieuwe adviezen of publicaties op dit gebied meer uit.
3 November 2022
melkveebedrijf koeien weidegang

Nieuws stikstof

'Bandbreedte voor stikstof kan crisis oplossen'

Niet alleen de Stikstofwet moet grondig op de schop. Ook andere verstrekkende maatregelen zijn niet nodig om Nederland uit de stikstofcrisis te halen. Wel moet het kabinet gaan werken met een bandbreedte voor stikstofbelasting in plaats van met een starre rekenkundige parameter.
2 November 2022
snelweg

Achtergrond Stikstofstemming

Op naar tweede Remkesdag en eerste Ademabrief

Aanstaande donderdag is het Remkes-dag in de Tweede Kamer. Dan debatteren de volksvertegenwoordigers over het advies van de Groninger politicus en over het kabinetstandpunt daarover. Een paar dagen later komt landbouwminister Piet Adema met zijn langverwachte brief, die vroeger de ‘perspectiefbrief’ werd genoemd.
28 Oktober 2022
Caroline van der Plas

Politiek Peilingen

BoerBurgerBeweging zakt iets weg, JA21 wint terrein

BoerBurgerBeweging (BBB) zakt iets terug in de peiling die Maurice de Hond afgelopen zondag (23 oktober) heeft gepubliceerd. De partij van Caroline van der Plas (foto) komt uit op 12 zetels, een verlies van drie zetels ten opzichte van vorige week. JA21 met partijleider Joost Eerdmans is daarentegen bezig aan een opmars in deze peiling.
24 Oktober 2022
varkenshouderij varkensstal Agrifoto2

Nieuws Stikstof

Wel lijst piekbelasters, maar met oude data

De lijst met piekbelasters, die het kabinet eerst zei niet te hebben, maar nu toch heeft vrijgegeven, is gebaseerd op oude data. Dit staat in de 'concept-analyse' zelf, die het kabinet heeft vrijgegeven. Daarmee is het stuk meer bedoeld om een idee te krijgen van het piekbelastersvraagstuk, dan om een precies overzicht te krijgen van waar welk bedrijf is gevestigd, zo wordt aangetekend. Een studie van onderzoekers Matt Briggs en Jaap Hanekamp geeft daarnaast aan dat de gehanteerde rekenmodellen van de overheid een veel te grote onzekerheid hebben voor gerichte uitkoop.
17 Oktober 2022
Piet Adema

Analyse Stikstofstemming

Kabinet houdt het vaag na omarmen rapport-Remkes

Ruim een week na het veelomvattende rapport 'Wat wel kan' van Johan Remkes is het kabinet gekomen met een 'omarming' daarvan. De eerste reacties vanuit boerenkring zijn wisselend en gezien alles wat is voorgevallen, misschien ook niet onverwacht. Daarbij komt dat de omarming behoorlijk vaag blijft. Het kabinet verbindt zich aan het rapport, maar laat zich tegelijk ook op nog vrijwel niets concreet vastpinnen
14 Oktober 2022
Mark Rutte

Nieuws Stikstof

Kabinet 'omarmt' stikstof aanbevelingen Remkes

Het kabinet omarmt de denklijnen en aanbevelingen uit het rapport Remkes II. Dit betekent dat er gewerkt wordt aan een korte termijn aanpak voor vergunningverlening en een landbouwakkoord met richtinggevende afspraken over de toekomst van de landbouw. Voor de komende periode heeft het legaliseren van de PAS-meldingen prioriteit.
14 Oktober 2022
euro inflatie

Nieuws Politiek

Inkomen akkerbouwer zwaar onder druk

Er blijft maar weinig over van het inkomen van de akkerbouwer als het voorgenomen beleid onverkort wordt ingevoerd. Van een gemiddeld jaarinkomen van €46.333 voor de akkerbouwer blijft slechts €6.493 over, zo blijkt uit berekeningen van BO Akkerbouw.
13 Oktober 2022

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief