Politiek

Rik Loeters

Podcast De Stem van de Regio

'Geen wensnatuur, vega-onderwijs en Stroe City'

Terug naar een nuchtere, eerlijke politiek, die ook rekening houdt met mensen van buiten het grootstedelijke kringetje. Die wens dreef Rik Loeters naar de BoerBurgerBeweging (BBB), waar hij nu lijsttrekker is van Gelderland bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. In de eerste aflevering van onze podcastserie De Stem van de Regio geeft hij aan af te willen van het wensdenken voor de inrichting van Nederland en van de spookverhalen in het onderwijs over voedsel en de boer.
Dinsdag 16:30 uur
Piet Adema

Achtergrond Stikstofstemming

Henk of Piet, ruimte krijgt de minister van LNV niet

Minister Piet Adema van LNV moet zich deze week bijna hebben gevoeld als een falende manager in een blockchain keten. Hij had moeten zorgen dat de laatste opdrachten vanuit de Europese Commissie zonder verdere afwijkingen werden doorvertaald naar de agrarische praktijk in Nederland, maar deed dat niet. Ketenfalen dus.
27 Januari 2023
WUR Roel Jongeneel

Achtergrond Stikstof

'Oppassen voor productie-'slowdown' door EU-beleid'

Wetenschappelijke studies die tot nu toe gedaan zijn, wijzen erop dat de Green Deal en Farm-to-Fork-strategie de voedselzekerheid in de wereld negatief gaan beïnvloeden. Roel Jongeneel van Wageningen Economic Research benadrukt dat het gaat om modelanalyses en er veel onzekerheden zijn, maar volgens hem geven ze wel een goede eerste verkenning.
25 Januari 2023
Bert-Jan Ruissen

Nieuws Stikstof

‘Nieuwe stikstofcrisis waar huidige bij in niet valt’

Er dreigt 'een nieuwe stikstofcrisis waarbij de huidige in het niet valt'. Daarvoor waarschuwt Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid namens de SGP. Hij heeft het daarbij over de Europese verordening natuurherstel die voortvloeit uit de biodiversiteitsstrategie en de Farm-to-Fork-strategie en die momenteel op het bordje van het Europees parlement ligt. 'We gaan een hete zomer tegemoet', voorspelt Ruissen.
24 Januari 2023
nat perceel water neerslag

Achtergrond Stikstof Stemming

Emoties in stikstof en derogatie lopen hoog op

De stikstofemoties liepen in de afgelopen week weer hoog op. Niet zozeer omdat er nieuwe politieke of bestuurlijke feiten werden gecreëerd, maar meer omdat iedereen zijn of haar positie nog weer eens duidelijk wilde maken. Unisono klinkt het nog lang niet.
21 Januari 2023
Piet Adema Virginius Sinkevicius

Nieuws mest

Brussel zet derogatie op scherp voor Nederland

Nederland moet het hele afbouwpakket voor de derogatie doorvoeren, dat in september 2022 is afgesproken, anders kan Nederland geen gebruik maken van de afbouwvoorwaarden.
20 Januari 2023
Sieta van Keimpema boerenprotest Bart Kemp

Nieuws landbouwakkoord

DDB: Verkeerde volgorde overleg landbouwakkoord

Bij het overleg over een landbouwakkoord met landbouwminister Piet Adema wordt een verkeerde volgorde gehanteerd. Eerst wordt een aantal praktische doelen gesteld en als laatste wordt genoemd dat een begin moet worden gemaakt met het herstel van vertrouwen tussen landbouw en overheid. Dit is precies de verkeerde volgorde, aldus voorzitter Sieta van Keimpema van de DDB.
19 Januari 2023
grond zonnepanelen gras melkveebedrijf koeien

Nieuws Grond

Rijk onderzoekt eerste recht koop landbouwgrond

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om een eerste recht van koop (voorkeursrecht) te vestigen op landbouwgrond. Mogelijk als onderdeel van een stikstofreductieplan, maar dit is niet geheel helder.
16 Januari 2023
stikstof RIVM

Achtergrond Stikstof Stemming

Onbekommerd doorpraten over krimp landbouw

Zo'n 35 deelnemers mochten vrijdagmiddag aanschuiven voor het brede overleg over een landbouwakkoord. Zij lijken een soort controlegroep te zijn, om mee te nemen wat aan de hoofdtafel of een van de bijzettafeltjes wordt vergeten. Toch lijkt er door de overheid met de onderverdeling in hoofdtafel en subtafels ook een strategische beweging te zijn gemaakt, bewust of onbewust. In onze wekelijkse rubriek Stikstof Stemming geven we op onze eigen wijze een impressie van de stikstofcrisis.
13 Januari 2023
LNV VVD Christianne van der Wal Minister Stikstof en Natuur

Nieuws stikstof

Beroep SSC en NewMob tegen beleid Van der Wal

De stichtingen Stikstofclaim (SSC) en NewMob hebben namens aangeslotenen beroep aangetekend tegen de wijziging van de vastgelegde natuurwaarden in 101 Natura 2000-gebieden in Nederland ten tijde van de aanwijzing.
9 Januari 2023
stikstof natuur

Achtergrond Stikstof Stemming

Doortafelen of wachten op statenverkiezingen?

Het overleg over een breed landbouwakkoord (dat eigenlijk een verkapt stikstofoverleg is), gaat de komende weken weer volop draaien. Minister Adema heeft in de afgelopen weken wel eens gezegd dat er niet per se vóór de Provinciale Statenverkiezingen overeenstemming nodig is, maar het zou het kabinet wel heel goed uitkomen. 
6 Januari 2023
kerst

Achtergrond Stikstofstemming

Onrust over piekbelasters en stikstof rond feestdagen

Materieel gezien gebeurt er al zo'n drie jaar lang vrij weinig rond het stikstofdossier, maar voor oplaaiende emoties en psychologische oorlogsvoering blijft de kwestie wel zorgen. Dus ook de kerstvrede moest er aan geloven voor degenen die zich met dit dossier bezig houden. Zo was er LTO-voorzitter Sjaak van der Tak, die in een interview in ledenblad Nieuwe Oogst aangaf dat hij al het gebakkelei met de overheid nu wel eens achter zich wilde laten. Dat verhoogde niet overal de stemming.
30 December 2022
platteland

Opinie Krijn Poppe

Het plattelandsgevoel: in welk land willen we leven?

Het jaar zit er bijna op. De top-2000 vergezelt de laatste werkzaamheden, we worden bedolven met lijstjes en jaaroverzichten. Boerenprotesten en omgekeerde vlaggen zullen de oudejaarsconferences wel halen. Met dat in gedachten pakte ik 'Dit is mijn hof' van Chris de Stoop uit de boekenkast.
24 December 2022
file emissies

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstofreset lijkt logisch, maar vraagt bezinning

De kerstdagen zijn een goed moment voor overdenking en relativering. Ook als het gaat om de stikstofdiscussie. Op sociale media blijft zoiets lastig, want die kanalen hebben vaak een algoritme dat juist iets anders beoogt. Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature deed deze week een aardige poging. Een groep van Amerikaanse, Britse en Chinese wetenschappers kwam namelijk met nieuw bewijs dat de vervuiling van de atmosfeer met broeikasgassen voor een veel groter deel door verbrandingsmotoren wordt veroorzaakt dan tot nu toe aangenomen en veel minder door de landbouw. Tijd om de gevolgen daarvan te overdenken.
23 December 2022
rechtspraak rechtbank zitting vonnis

Nieuws Stikstof

Stikstofclaim eist stop op Aerius bij vergunning

Stichting Stikkstofclaim (SSC) sommeert minister Christianne van der Wal om het Aerius-vergunningenmodel buiten werking te stellen zolang niet hardgemaakt kan worden dat projecten door stikstofdepositie significante gevolgen hebben voor natuurgebieden. De stichting geeft de minister tot en met 31 december 2022 de tijd. Doet ze dat niet, dan spant SSC een kort geding aan.
23 December 2022
Piet Adema

Nieuws Stikstof

Adema: Schiphol mag toch stikstofrechten kopen

Het kabinet zal Schiphol voorlopig niets in de weg leggen, als dat stikstofrechten wil opkopen van boerenbedrijven. Minister Piet Adema schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij komt daarmee terug op een uitspraak die hij eerder deze week deed in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Thom van Campen (VVD).
22 December 2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox