Tarweprijs positief voor export, niet voor teler

De aanhoudend lage tarweprijzen in Europa zorgen ervoor dat de exportpositie gunstig is. Echter, de enige tegenvaller is de kwaliteit in sommige regio's. Granenhandelaren hopen zo belangrijke afnemers terug te winnen.

26 Augustus 2019|Marktflits Granen

Reageer