Agrifoto

Ruwvoertour week 10

Vanggewas voor levering stikstof in bemestingsplan

11 Maart 2022 - Ruben van der Maas

Voor de melkveehouders staat langzaam aan weer de teelt van snijmaïs voor de deur. De torenhoge kosten voor bijvoorbeeld kunstmest stemmen echter niet vrolijk. Deze hoge prijzen werken door in het nieuwe teeltseizoen. Vanggewassen, groenbemesters of gescheurd grasland kunnen echter meehelpen in het leveren van stikstof. Hoe doen de melkveehouders die deelnemen aan de Ruwvoertour dit?

Van de tien deelnemers aan de ruwvoertour telen er meerdere melkveehouders vanggewassen. Die vanggewassen zijn verplicht voor de maïsteelt op een zand- löss gronden, maar kan het ook dienen als extra bemestingsbron van stikstof. Een interessante optelsom van diverse factoren, die allemaal stikstof leveren aan maïs. De juiste hoeveelheid stikstof luistert naast het moment van vrijkomen nauw. Daarbij moet een melkveehouder met meerdere factoren rekening houden, zoals inzicht in het stikstofleverend vermogen van de bodem, het vanggewas, groenbemesters of gescheurd grasland. Ook inzicht in de ruimte voor dierlijke mest en de optie van rijenbemesting met kunstmest na het volvelds strooien van kunstmest, spelen een rol.

Deze factoren samen bepalen uiteindelijk de bemestingstrategie van het maïsland. Dit laat zien dat stikstof wat wordt geleverd uit een vanggewas, groenbemester of gescheurd grasland een grote toevoeging kan zijn voor de bemesting. En mogelijk kan besparen op andere posten. Een mogelijk vanggewas kan in potentie 10 tot 25 kilo stikstof per hectare leveren aan de bodem, afhankelijk van het gewas.

'Lastig om er harde cijfers aan te hangen'
De meeste melkveehouders van de ruwvoertour houden niet echt rekening met de extra stikstof die vrijkomt uit vanggewassen. Deelnemer Hans Schoenmakers, melkveehouder in Udenhout (NB) en denkt hier anders over. Na de maïsoogst wordt op zijn bedrijf rogge ingezaaid als vanggewas. Na het onderwerken neemt Schoenmakers de rogge wel degelijk mee als bemestingsbron. De ervaring leert Schoenmakers wel dat het "lastig is om er harde cijfers aan te hangen". Hij probeert altijd een zo goed mogelijk vanggewas te telen voor een betere opbrengst en stikstoflevering. Zelfs al is een vanggewas op zandgrond niet verplicht door de overheid, dan nog blijft Schoenmakers ze inzaaien door het stikstofvoordeel dat hij er in ziet.

Beschikbaarheid van stikstof
Het moment en de manier van onderwerken van het vanggewas is daarbij cruciaal. Het is daarbij belangrijk om goed in kaart te hebben wanneer de stikstof uit het vanggewas beschikbaar moet zijn voor de maïs. Antoon Verhoeven, ruwvoerspecialist van Limagrain, legt uit dat de omvang van het vanggewas bepalend is voor de beschikbaarheid van stikstof: "Hoe fijner het vanggewas wordt vernietigd, des te sneller de stikstof beschikbaar komt". Bij grovere vernietiging komt de stikstof niet alleen later, maar ook 'geleidelijker' snel beschikbaar.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Ruben van der Maas

Stagiair bij de Boerenbusiness Ruwvoertour

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox