Eigen foto

Ruwvoertour gras - week 17

Twijfels en ervaringen over inkuilmiddelen

25 April 2022

Nu de prachtige maaisneden weer in het land klaar staan, is het de kunst de juiste strategie toe te passen om deze op de beste manier te winnen. Alleen dan kunnen de koeien optimaal van de opbrengst produceren. Een inkuilmiddel kan mogelijke bijdragen aan de melkproductie geven. Welke ervaringen hebben de deelnemende melkveehouders aan de Boerenbusiness Ruwvoertour hiermee?

Inkuilmiddelen kunnen de voer- en rantsoenefficiëntie optimaliseren. Door verlaging van de conserveringsverliezen wordt het rendement van ruwvoer hoger. Van de deelnemers van de Ruwvoertour gebruiken een aantal inkuilmiddelen voor de 1e snede. In de tabel hieronder staan de inkuilmiddelen en de ervaringen van de melkveehouders.

Melkveehouder Inkuilmiddel Ervaring
Bert Wissels (Gld.) Agriton EM Silage Vrij hoge kuilen, werkt zeer goed tegen broei
Robert Welhuis (Dr.) Silosolve De kuil snel stabiel krijgen
Silvain Kusters (Li) Ecosyl 66 Tevreden, biedt toevoeging op de kuil
Sander Vijverberg (ZH) Bonsilage FIT G Betere conservering

Toepassing 
Het inkuilmiddel wordt bij de deelnemers die het gebruiken toegepast tijdens het hakselen of de opraapwagen via een doseersysteem. Het doseersysteem zorgt dat het inkuilmiddel homogeen wordt verdeeld door het ingekuilde gewas. Niet bij iedereen is dit zomaar van toepassing. Zo geeft Roel Assies (FL) aan: "wij kuilen zelf in, maar hebben geen doseersysteem". De aanschaf van een dergelijk doseersysteem moet opwegen tegen de resultaten. Mogelijk wil Assies in de toekomst wel een doseersysteem aanschaffen.

Twijfel over terug verdienen
Maar niet bij elke melkveehouder wordt een inkuilmiddel toegepast. Zo maakt Frank Rooker (NH) een lasagnekuil en gebruikt hiervoor bij de eerste snede geen inkuilmiddelen. Bij een latere snede, die bovenop de 1e snede wordt ingekuild, komt er wel een inkuilmiddel aan te pas. Joost van Nostrum (NB) geeft aan wel eens inkuilmiddel toe te passen, maar heeft twijfel of de investering zich terugverdiend. Hij kiest er daarom voor om niet structureel een inkuilmiddel in te zetten. Jan Henk Waterink (OV) denkt daar hetzelfde over. Hij geeft aan het een te duur middel vindt om te gebruiken in de kuil en kiest er dus niet voor.

boerenbusiness.nl

Ruben van der Maas

Stagiair bij de Boerenbusiness Ruwvoertour

Ruwvoertour Week 20 - Weer

Wat doen melkveehouders tegen de droogte?

Ruwvoertour Gras - Week 19

Flitsende cijfers voor eiwit en VEM in grasanalyses

Ruwvoertour Weer - week 19

Maïs ligt droog en extreme temperatuurverschillen

Ruwvoertour Gras - week 18

Opvallende cijfers in de grasanalyses

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief