Telers terughoudend

Spelregels datadelen geven slimme akkerbouw kansen

5 Januari 2017

Precisielandbouw en datatoepassingen bieden de landbouw grote kansen. Maar om niet achterop te raken op het buitenland moet er wel vaart worden gemaakt met data-intensieve akkerbouw. De ontwikkeling wordt echter belemmerd doordat veel telers terughoudend zijn met het delen van hun data. Spelregels moeten dat proces vergemakkelijken.

Met slimme technologie kunnen telers beter onderbouwde beslissingen nemen en daardoor efficiënter en duurzamer produceren. Ook liggen er mogelijkheden voor het creëren van meer ondernemersruimte, bijvoorbeeld het onderbouwen van equivalente maatregelen - bemesten op maat - en andere uitzonderingen op beperkende regels.

Maar minstens zo belangrijk, zo zegt BO Akkerbouw, is het belang van het delen van data voor de sector als geheel. De keten kan er beter door presteren omdat teler en verwerker optimaal kunnen voldoen aan de wensen van de markt. Data-intensieve akkerbouw maakt de keten transparanter, waardoor Nederland haar goede landbouwpraktijk aantoonbaar kan maken. Dit is belangrijk voor een goed verhaal richting de steeds kritischere consument en voor een sterke internationale concurrentiepositie.

Door datadelen betere prestaties en  wensen markt invullen

Technisch zijn er nauwelijks belemmeringen meer om verschillende datastromen bij elkaar te brengen. Nu komt het vooral aan op data delen, zodat ook dienstverleners, app-bouwers en andere IT-partijen nieuwe toepassingen kunnen blijven ontwikkelen. Veel telers zijn echter terughoudend met het delen van data, omdat ze willen voorkomen dat hun data een eigen leven gaan leiden.

De Gedragscode Datagebruik Akkerbouw die op verzoek van telers, handel en verwerking is opgesteld, is een vorm van zelfregulering en geldt voor ieder bedrijf en iedere instantie die zaken doet met bedrijven in de akkerbouw. Uitgangspunt is dat degene die zijn data deelt, weet wat er met zijn gegevens gebeurt. De gebruiker van de data moet aan spelregels voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging van de data. Wie op deze spelregels van de code kan vertrouwen, deelt gemakkelijker zijn data, is het idee.

BO Akkerbouw draagt zorg voor de inhoud van de code en de naleving ervan. Zo zullen de namen van de bedrijven en instellingen die de gedragscode toepassen steeds te vinden zijn op de website van BO Akkerbouw.

Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Economie

Weinig vertrouwen Duitse en Amerikaanse boeren

Video Maandanalyse

Prijsopleving gaat niet verder dan tarwe

Analyse Granen

Maakt boer andere keuzes door hoge graanprijs?

BB TV Maandanalyse

Onzekerheid voert de boventoon in akkerbouw

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief