Top 5 Boerenbusiness

Waar zijn melkveebedrijven het hardst gegroeid?

12 Augustus 2017 - 7 reacties

De melkveehouderij bestond in 2002 uit 2.261 bedrijven met meer dan 100 melkkoeien. In 2016 is dat aantal gestegen naar 7.024, een stijging van meer dan 210%. Maar in welke provincie is het aantal bedrijven met meer dan 100 melkkoeien het hardst gegroeid? Daar geeft een nieuwe top 5 van Boerenbusiness, samengesteld door het CBS, antwoord op.

Het totale aantal melkveebedrijven stond in 2002 op 26.393. Dat aantal is in 2016 gedaald naar 17.910 bedrijven, een daling van 32,1%. Het is overduidelijk dat er in de melkveehouderij schaalvergroting heeft plaatsgevonden. In welke provincie bleek die het grootst?

1.071

bedrijven

met meer dan 100 melkkoeien in Overijssel

De gouden plak
De hoogste trede van het podium is voor de provincie Overijssel. In 2002 waren er in die provincie 4.841 melkveebedrijven. Dat aantal is in 2016 gedaald naar 3.175 bedrijven. Dat betekent dat het totale aantal melkveehouderijen in die provincie is afgenomen met 34,4%. 

Echter, het aantal bedrijven met meer dan 100 melkkoeien is wel fors toegenomen. In 2002 waren er in Overijssel 212 van die grote bedrijven, maar in 2016 is dat aantal gestegen naar 1.071 bedrijven. Dat is een toename van maar liefst 405,1%. Het aantal bedrijven dat uit meer dan 100 melkkoeien bestaat (in Overijssel), is daarmee toegenomen van 4,3% naar 33,7%. Ruim 5,9% van alle melkveebedrijven met meer dan 100 melkkoeien in Nederland zijn in Overijssel te vinden. 

De middelste trede
De tweede plaats is voor de provincie Zeeland. In die provincie waren in 2002 circa 309 melkveebedrijven te vinden. Dat aantal is in 2016 gedaald naar 227 bedrijven, een daling van 26,5%. Echter, ook deze provincie heeft te maken gehad met bedrijven die steeds groter werden. 

In 2002 waren er namelijk slechts 21 melkveebedrijven met meer dan 100 melkkoeien. Dat aantal is in 14 jaar tijd gestegen naar 105 bedrijven met meer dan 100 melkkoeien. Dat is een stijging van 400%. Daarmee is ook de verhouding, ten opzichte van het totale aantal bedrijven in de provincie gestegen. In 2002 was 6,7% van de bedrijven grootschalig te noemen, maar in 2016 is dat percentage gestegen naar ruim 45%. 

1.084

bedrijven

met meer dan 100 melkkoeien in Noord-Brabant

De derde plaats
De bronzen medaille gaat naar de provincie Noord-Brabant. Daar is het aantal bedrijven met meer dan 100 melkkoeien gestegen met 283%. In 2002 bestond de provincie uit 283 bedrijven met meer dan 100 melkkoeien. In 2016 is dat aantal toegenomen naar 1.084. Ruim 6% van alle bedrijven met meer dan 100 melkkoeien in Nederland is te vinden in Noord-Brabant. Dat is een fikse stijging ten opzichte van 2002, toen was dat aantal namelijk slechts 1%. 

Het totale aantal bedrijven is echter ook hier flink gedaald. In 2002 waren er in Noord-Brabant 3.633 melkveebedrijven. Dat aantal is in 14 jaar tijd, dus tot 2016, gedaald naar 2.427 bedrijven. Dat is een daling van 33,1%. 

Nummer 4
De provincie Gelderland vist net naast het net en komt op de vierde plaats terecht. Deze provincie stijgt van 261 melkveehouderijen met meer dan 100 melkkoeien in 2002 naar 982 bedrijven in 2016. Dat is een stijging van 276,2%. Daarmee stijgt ook de verhouding, ten opzichte van het totale aantal bedrijven in de provincie. In 2002 was 5,3% van alle bedrijven er 1 met meer dan 100 melkkoeien. In 2016 is dat gestegen naar 32,2%. 

Ook het totale aantal bedrijven is in deze provincie gedaald. In 2002 waren er in Gelderland 4.878 melkveebedrijven. Dat aantal in 14 jaar tijd met 37,6% gedaald naar 3.039 bedrijven in 2016.

De afsluiter van de lijst
De provincie Utrecht staat op de vijfde en tevens laatste plaats in deze top 5. In Utrecht waren in 2002 nog 1.732 melkveebedrijven. Dat aantal is tot 2016 in rap tempo gedaald naar 1.164, een daling van 32,7%. Ook hier is duidelijk geworden dat er minder bedrijven zijn, maar dat ze allen veel groter zijn geworden.

254,4

procent

meer bedrijven met meer dan 100 melkkoeien in Utrecht

Het aantal bedrijven dat meer dan 100 melkkoeien heeft, is namelijk gestegen met 254,4%. Daarmee stijgt het aantal van die bedrijven van 79 in 2002 naar 280 bedrijven in 2016. 

Onderaan de lijst
De provincie Flevoland staat helemaal onderaan de lijst en scoort dus het slechtste van alle provincies. In die provincie daalde het aantal melkveebedrijven van 333 in 2002 naar 268 in 2016, een daling van 19,5%. Dat is wel de kleinste daling in heel Nederland. 

Echter, daardoor is ook de groei in de grootte van het bedrijf niet extreem toegenomen. Het aantal bedrijven met meer dan 100 melkkoeien steeg van 91 in 2002 naar 171 in 2016. Dat is een stijging van 87,9%. Hierdoor vindt men slechts 0,9% van alle melkveebedrijven met meer dan 100 melkkoeien in Flevoland. 

Een andere provincie die opvalt, is Friesland. Die provincie staat als een na laatste op de lijst. Ook hier is de groei van het aantal bedrijven met meer dan 100 melkkoeien niet aanzienlijk. Deze steeg van 635 naar 1.369 in 14 jaar tijd. Echter, in Friesland vindt men wel 7,6% van alle melkveebedrijven met meer dan 100 melkkoeien.

Aantal bedrijven met meer dan 100 koeien, per provincie

  2002 2016 2002 2016 2002 2016  
Bedrijven  Bedrijven  % van totaal provincie % van totaal provincie % van totaal NL % van totaal NL Verandering 2002-2016
Nederland Meer dan 100 melkkoeien 2261 7024     8,56 39,21 210,65
Totaal  26393 17910         -32,141
                 
Overijssel Meer dan 100 melkkoeien 212 1071 4,37 33,73 0,80 5,97 405,18
Totaal  4841 3175         -34,41
Zeeland Meer dan 100 melkkoeien 21 105 6,79 46,25 0,079 0,58 400
Totaal  309 227         -26,53
Noord-Brabant Meer dan 100 melkkoeien 283 1084 7,78 44,66 1,07 6,05 283,03
Totaal  3633 2427         -33,19
Gelderland Meer dan 100 melkkoeien 261 982 5,35 32,31 0,98 5,48 276,24
Totaal  4878 3039         -37,69
Utrecht Meer dan 100 melkkoeien 79 280 4,56 24,05 0,29 1,56 254,43
Totaal 1732 1164         -32,79
Noord-Holland Meer dan 100 melkkoeien 104 347 7,12 34,22 0,39 1,93 233,65
Totaal 1459 1014         -30,50
Drenthe Meer dan 100 melkkoeien 160 524 10,88 48,97 0,60 2,92 227,5
Totaal  1470 1070         -27,21
Zuid-Holland Meer dan 100 melkkoeien 118 371 6,14 29,09 0,44 2,07 214,40
Totaal  1919 1275         -33,55
Limburg Meer dan 100 melkkoeien 85 232 9,87 42,56 0,32 1,29 172,94
Totaal  861 545         -36,70
Groningen Meer dan 100 melkkoeien 212 488 16,85 51,85 0,80 2,72 130,18
Totaal 1258 941         -25,19
Friesland Meer dan 100 melkkoeien 635 1369 17,16 49,51 2,40 7,64 115,59
Totaal 3700 2765         -25,27
Flevoland Meer dan 100 melkkoeien 91 171 27,32 63,80 0,34 0,95 87,91
Totaal 333 268         -19,51
boerenbusiness.nl

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
7 reacties
andre vw 14 Augustus 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/top5/artikel/10875340/waar-zijn-melkveebedrijven-het-hardst-gegroeid][/url]
Dag Kimberly,

Kan je ook aangeven of de groeiers van de bank/ accountant een gouden plak krijgen?
Niet het vele is goed maar het goede is veel.

De berekende melkveehouder.
Abonnee
Kimberly 14 Augustus 2017
Beste Andre vw/berekende melkveehouder,

Dit zijn cijfers die wij aangeleverd krijgen van het CBS (en ik verwerk die tot een artikel). Ik durf dus helaas geen antwoord te geven op jouw vraag. Echter, ik ben het wel eens met het motto dat je aandraagt!

Groet,

Kimberly
hobby boer 20 Augustus 2017
hier in noord Fryslan melken mijn buren meer dan 800 koeien
Abonnee
Patatje 5 September 2017
In Meerhout, België, eentje met 1480 melkkoeien.
sophia 9 Januari 2018
hoeveel land heeft een veehouder bv in limburg en noord brabant enz
tegenover zijn aantal vee.
dit zou is onder de loep genomen worden door de overheid lto en banken
en niet te vergeten melkfabrieken.
jpk 18 Februari 2018
Het hoogste aantal melkkoeien is niet zo belangrijk maar het aantal levensvatbare familie bedrijven is de belangrijkste norm
Koeboer 18 Februari 2018
Aantal levensvatbare familiebedrijfjes in voer, dorps winkeltjes, enz. vond ik ook belangrijk. Helaas kon dat de familieboeren geen zak schelen. Alles eordt groter, ook boeren gaan meer en meer met personeel werken.
hans 18 Februari 2018
jpk, wat zijn levensvatbare familiebedrijven? Elke wending van de politiek zal een ander beeld geven, elke bank in gevaar zal het beeld doen veranderen, elke wens van de verwerkende industrie zal z'n invloed hebben. De boer blijft een speeltje van de macht.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Voederbieten zijn ideale krachtvoervervangers

Aangeboden door Berg Fourage

Voederbieten zijn ideale krachtvoervervangers

‘Door relatief korte berichten op de hoogte’

Interview Mark van Kranenburg

‘Door relatief korte berichten op de hoogte’

Wat is de oorzaak van kleinere aardappeloogst?

Inside Aardappelen

Wat is de oorzaak van kleinere aardappeloogst?

Stoppende boeren laten veestapel niet halveren

BB TV Feiten

Stoppende boeren laten veestapel niet halveren

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief