OCI Nitrogen

OCI

Nieuws Jaarcijfers

OCI profiteert van goed geprijsde meststoffen

OCI, producent van onder andere kunstmest, heeft de winstcijfers over 2021 sterk zien verbeteren ten opzichte van het jaar ervoor. Hoewel het chemieconcern de verkochte volumes licht terug zag lopen, zorgden hogere verkoopprijzen voor een flinke impuls van het resultaat.
15 Februari 2022
OCI

Aangeboden door OCI

Leg je mooiste oogstmoment vast

De eerste snede. Dorsen van het graan. Mais hakselen... ‘Wie zaait zal oogsten’. En vanaf mei is ‘t weer zover!
3 Mei 2021
aardappelen aardappelperceel ruggen

Aangeboden door OCI

N-bijbemesting fritesrassen en rassen koelvers

Na een lange periode van droogte is er de afgelopen week eindelijk wat natuurlijke neerslag gevallen waardoor de gewassen weer enig herstel vertonen. Aardappelrassen als Fontane en Hansa staan volop in de bloei. In dit stadium hebben de meeste percelen die tot eind april zijn gepoot, de knolzettingsfase achter de rug. Als er nu nog stikstof wordt gegeven, dan komt dit vooral ten goede aan de knolgroei. 
22 Juni 2020
bemesting Agrifoto stikstof

Aangeboden door OCI

Zorg dat stikstof gematigd beschikbaar komt

Het gangbare advies voor een aanvullende stikstofgift in uien is als het gewas 10-15 cm hoog is. Dit kan met KAS, maar eventueel ook met een NK​​-meststof zodat er ook nog wat kali wordt gegeven. De noodzaak voor een kaligift is er alleen als de kalitoestand van het perceel laag is en/of er sprake is van een negatieve kalibalans (gemiddeld over de laatste jaren).  
3 Juni 2020
OCI

Aangeboden door OCI

Optimale grasoogst? KAS én dierlijke mest

“Een veelzijdige stikstofmeststof is precies wat wij nodig hebben”, zegt de 22-jarige melkveehouder en vertegenwoordiger melktechniek Ivo Deus in Einighausen. Hij kiest daarom met overtuiging ook dit seizoen weer voor OCI Nutramon. Zijn argumenten om de KAS van OCI Agro te gebruiken: “de juiste verhouding die zorgt voor de optimale balans met dierlijke mest”.
15 Mei 2020
peen peenoogst Agrifoto

Aangeboden door OCI

OCI Exacote: een blend die de groei van peen volgt

Voor een optimale productie van peen, zowel kwantitatief als kwalitatief, is een stressvrije groei gedurende het teeltseizoen zeer belangrijk. Een factor om belemmeringen bij de groei te voorkomen, is een tijdig en voldoende (niet te groot) aanbod van nutriënten. Zeker als het gaat om stikstof kent peen een beperkte behoefte.
14 Oktober 2019
OCI

Aangeboden door OCI

Ammoniumstikstof of nitraatstikstof?

Afhankelijk van de omstandigheden in het weer, het gewas en de bodem, rijst bij een bemesting regelmatig de vraag: kies ik voor een ammonium- of nitraatstikstof? De praktijk leert dat beide stikstofvormen nodig zijn in het groeiseizoen.
12 April 2019
kunstmest bemesting

Nieuws Jaarcijfers 2018

OCI zet 28 procent meer kunstmest af

De omzet van chemiebedrijf en kunstmestproducent OCI is in 2018 met 44% gestegen. Dit resultaat komt onder meer voort uit de goede verkopen van stikstofkunstmest en de gestegen prijzen daarvan op de wereldmarkt.
20 Maart 2019

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief