Drijfmest

drijfmest injecteren

Opinie Jaap Uenk

Wordt dierlijke mest weer het bruine goud?

Het besef van mest als een onmisbaar product voor een goede landbouwproductie is al jaren ver weggezakt. Mestoverschotten en de negatieve gevolgen van mest voor het milieu en natuur domineren al een halve eeuw de politiek en de publieke opinie tot op de dag vandaag. Wordt 2022 het jaar van de omslag in denken over mest?
11 Mei 2022
mest

Analyse Mest

Transport is de grote uitdaging bij mestafzet

De vraag naar mest onder akkerbouwers is groot. Ondanks de natte periode in het begin van de maand, hebben loonwerkers veel werk kunnen verzetten. De afzet valt of staat nu eenmaal met het weer en dat zat dit seizoen toch behoorlijk mee.
14 April 2022
sleepslangen drijfmest tarwe - agri

Analyse Mest

Dure kunstmest en goed weer stuwen vraag mest

De vraag naar drijfmest is groot. De omstandigheden om uit te rijden, zijn bijna ideaal en door de hoge kunstmest prijzen is er vanuit de akkerbouwsector extra belangstelling. Die extra vraag komt van bedrijven die normaal in het voorjaar geen drijfmest toepassen en nu overstag gaan.
24 Maart 2022
mest

Analyse Mest

Uitrijdseizoen van mest start met hindernissen

Het uitrijdseizoen voor drijfmest is gisteren (woensdag 16 februari) open gegaan. De vraag naar mest is -mede door de hoge kunstmestprijzen- goed volgens insiders maar, het weer gooit roet in het eten. 'Begin van de week waren de omstandigheden prachtig maar mochten we niet rijden, nu mogen we los maar kunnen lang niet overal het land niet op', is een veel gehoorde opmerking in de mestsector.
17 Februari 2022
mest drijfmest

Analyse Mest

Veehouders hebben geen haast met afvoer van mest

Veehouders zijn op het moment aan de voorzichtige kant met het afvoeren van mest. Marges in met name de varkenshouderij staan onder druk en het devies is: zo min mogelijk kosten maken. Voor de wat langere termijn kijken veehouders en handelaren ook met een schuin oog naar de ontwikkeling op de kunstmestmarkt.
9 December 2021
mest mestscheiden

Opinie Jaap Uenk

Drijfmestverwerking: leren van lessen uit het verleden

Het nieuwe mestbeleid stelt voor om op termijn alle (overschot)mest van varkens-, kippen en vleeskalveren te verwerken. In de praktijk blijkt volledige verwerking van drijfmest een weerbarstige materie met volop technische, financiële en marktrisico's. 
24 Juni 2021
Boerenbusiness

Achtergrond Criminaliteit

Boeren doelwit criminelen bij dumpen drugsafval

Bijna een kwart meer drugslabs zijn er vorig jaar opgerold. Toch wordt er niet meer drugsafval aangetroffen. Waar blijft dat drugsafval? Een deel van het antwoord ligt misschien op het boerenerf. De politie krijgt regelmatig signalen dat boeren benaderd worden door drugscriminelen om drugsafval te dumpen.
24 Mei 2021
Ruwvoertour 2021

Ruwvoertour Gras - Week 20

Groeizaam weer voor gemaaide graslandpercelen

De melkveehouders die het erop hebben gegokt om de eerste snede te maaien hebben een vlotte hergroei. Hoog maaien en snel bemesten resulteert in hopelijk een vlotte 2e snede voor de melkveehouders. 
21 Mei 2021

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox