Groenbemester

Een dringend beroep tot aanpassen nitraatrichtlijn

Opinie Jan Reinier de Jong

Een dringend beroep tot aanpassen nitraatrichtlijn

Het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, waarin het ministerie van LNV een aantal maatregelen voorstelt om de waterkwaliteitsdoelen in de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te halen, komen voor akkerbouwer Jan Reinier de Jong als een grote verrassing.
10 Oktober 2021
‘Groenbemester goed voor bodem én uitstraling’

Aangeboden door Limagrain

‘Groenbemester goed voor bodem én uitstraling’

Op de kop van het eiland Goeree-Overflakkee runt Hans Voogd zijn akkerbouwbedrijf. Om zijn bodem gezond te houden zijn groenbemesters een volwaardig onderdeel van het bouwplan.
28 Juli 2021
Welke groenbemester past bij NKG?

Aangeboden door Limagrain

Welke groenbemester past bij NKG?

Steeds meer akkerbouwers maken gebruik van niet kerende grondbewerking (NKG) voor diverse teelten. De voordelen van nkg zijn inmiddels alom gekend, maar uitdagingen zijn er ook. Een passende groenbemester helpt problemen te voorkomen.
21 Juli 2021
Groenbemesterkeuze: feiten en fabels

Aangeboden door Limagrain

Groenbemesterkeuze: feiten en fabels

Groenbemesters staan volop in de belangstelling en zijn een vaste waarde in het bouwplan. Er wordt dan ook veel over groenbemesters en mengsels van groenbemesters gezegd en geschreven, helaas niet altijd met een goede onderbouwing. Een overzicht van enkele belangrijke feiten en fabels omtrent mengsels van groenbemesters.
10 Augustus 2020
'Resistente groenbemester wapen tegen aaltjes'

Aangeboden door Limagrain

'Resistente groenbemester wapen tegen aaltjes'

Aan aandacht voor bodemvruchtbaarheid is nooit gebrek geweest op het landbouwbedrijf van de familie Ooms uit Lepelstraat (NB). Toch kwamen er een aantal jaren geleden plots valplekken in het aardappelgewas door onopgemerkte toename van aaltjespopulaties.
3 Augustus 2020
Verschillen in beworteling groenbemesters zijn enorm

Aangeboden door Limagrain

Verschillen in beworteling groenbemesters zijn enorm

Bodemverdichting en structuurschade hebben een grote negatieve impact op de gewasopbrengst en –kwaliteit. In deze tijden van krappe bemestingsruimte en steeds grotere weersextremen, is de bodemstructuur nóg belangrijker geworden.
15 Juli 2020
'Massa's organische stof met Orgamax'

Aangeboden door Limagrain

'Massa's organische stof met Orgamax'

Groenbemesters krijgen ruim baan bij Akkerbouwbedrijf Sturm in Ens. Het Orgamax groenbemestermengsel met zonnebloemen bevalt ze uitstekend. “Je krijgt veel massa bovengronds en een prima beworteling ondergronds.”
25 Juni 2020
“Japanse haver zit hier echt in het systeem”

Aangeboden door Limagrain

“Japanse haver zit hier echt in het systeem”

Loonwerker en bloembollenteler Gustaaf Hoogland in Burgervlotbrug (NH) zaait jaarlijks 80% van zijn areaal in met Silke PLUS Japanse haver van LG. Hij waardeert de groenbemester om z'n aaltjesbestrijding en de organische stofopbrengst. “De groenbemester is voor ons net zo belangrijk als het hoofdgewas.”
12 Juni 2020

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief