Grondgebondenheid

stad platteland verstedelijking bouw

Nieuws CBS en WUR

Druk op landbouwgrond neemt komende jaren toe

Tussen 2013 en 2020 is de oppervlakte landbouwgrond met zo'n 24.400 hectare afgenomen. De druk op landbouwgrond neemt de komende jaren alleen maar toe.
18 Mei 2022
melkveebedrijf koeienstal

Nieuws Melk

Visie en onderscheid maakt in melkvee het verschil

Hoe ziet de weg naar 2030 er voor Nederlandse melkveehouders uit? Een heldere visie en een onderscheidend bedrijf maken hét verschil in de melkveehouderij de komende jaren, zo benadrukt Countus in een online webinar.
3 December 2020
koeien weidegang

Nieuws CBS

Extensieve bedrijven nemen toe in melkveesector

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal bedrijven met een grootvee-eenheid van 2,3 per hectare of kleiner sinds 2016 gestegen naar bijna 70%. Het CBS wijt deze omslag aan de introductie van het fosfaatreductieplan. Over het algemeen neemt het aantal 'intensieve' veehouderijen af.
17 September 2020

BB TV Feiten

Hoe grondgebonden is de melkveehouderij?

De invoering van de melkveewet (en later de fosfaatrechten) heeft de grondgebondenheid in de melkveehouderijsector aangejaagd. Maar, in welk tempo verloopt de extensivering? Cor Pierik, hoofd landbouw bij het CBS, maakt de balans op in deze Boerenbusiness Feiten.
20 Juni 2019
melkveebedrijf koeien jongvee belgie

Nieuws Zuivelanalyse 2018

Grondgebondenheid: een stip op de horizon?

Al jaren zoemt het rond in de sector: een stip op de horizon is nodig. Vóór de introductie van het fosfaatrechtenstelsel was het een belangrijk thema, want met een grondgebonden visie zou het stelsel niet nodig zijn. Echter, het rechtenstelsel kwam er toch en is nu bepalend voor de toekomst. Waar staat de sector over 20, 30 of 50 jaar?
3 Januari 2019

Aangeboden door Countus

Wat is een reële prijs voor grond en fosfaatrechten?

In de melkveehouderij gaat komende jaren veel veranderen. Jaap Gielen, specialist melkveehouderij bij Countus, voorziet dat de bedrijven steeds groter worden. "Echter, groei gaat niet zonder grond en fosfaatrechten." Wat zijn reële prijzen voor deze productiemiddelen en welke melkprijs hoort daarbij?
18 December 2018

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox