Hoe grondgebonden is de melkveehouderij?

De invoering van de melkveewet (en later de fosfaatrechten) heeft de grondgebondenheid in de melkveehouderijsector aangejaagd. Maar, in welk tempo verloopt de extensivering? Cor Pierik, hoofd landbouw bij het CBS, maakt de balans op in deze Boerenbusiness Feiten.

20 Juni 2019|BB TV Feiten

Reageer