Shutterstock

Nieuws Melk

Visie en onderscheid maakt in melkvee het verschil

3 December 2020

Hoe ziet de weg naar 2030 er voor Nederlandse melkveehouders uit? Een heldere visie en een onderscheidend bedrijf maken hét verschil in de melkveehouderij de komende jaren, zo benadrukt Countus in een online webinar.

De Nederlandse melkveehouderij is de laatste jaren diverser geworden. Dit komt door de keuzes van melkveehouders, maar ook door ligging, marktomstandigheden en overheidsbeleid. Volgens branchespecialist melkveehouderij Jaap Gielen zijn er grote verschillend tussen melkveehouders die een heldere visie op de toekomst hebben en bedrijven die nog zoekende zijn. Over het algemeen behalen bedrijven die overzicht hebben over hun bedrijf en de omgeving zowel betere technische als financiële resultaten, laat Gielen weten.

Inzicht, overzicht en vergezicht
"Zorg dat je doormiddel van inzicht en overzicht op je bedrijf het vergezicht van jouw bedrijf naar 2030 helder hebt", benadrukt Gielen. "Omstandigheden veranderen, maar pas op voor besluiteloosheid. Bepaal je uitgangspositie en grijp kansen die zich voor doen in de markt en je omgeving. Het beleid bepaalt de kaders, jij bepaalt de koers." Gielen benadrukt dat verduurzaming, grondgebondenheid en stikstofreductie onderdelen zijn van de route naar 2030.

"De stikstofdiscussie is nog altijd niet afgesloten. Overheden hebben zich gecommitteerd aan doelstellingen die ze willen behalen. Het is dus niet de vraag óf de sector haar emissie moet reduceren, maar wanneer, hoe, hoeveel en met welke financiële ondersteuning. Heb daar oog voor in je bedrijf en laat het je niet overkomen." Ook adviseur ruimtelijke ordening Albert Albers benadrukt het belang van inzicht in de vergunningenpositie en tijdig stappen zetten. "Houdt vergunningen goed in de gaten en weet wat er wel en niet mogelijk is zowel nu als in de toekomst," aldus Albers

Blijf onderscheidend
Gielen benadrukt dat de Nederlandse melkveehouderij het niet gaat winnen op kostprijs. "De sector moet op andere punten onderscheidend zijn en dit tot waarde brengen. Op het internationale speelveld scoort de sector bijvoorbeeld enorm goed op de CO2-footprint. De sector moet blijven werken om deze voorsprong te behouden. Het werken aan minder voer van ver over zee en meer voer van dichtbij is daar een voorbeeld van. Meer binding met grond is daarvoor essentieel. En je ziet dat dit overlapt met beleidsvisies zoals kringlooplandbouw. Daarbij ziet Countus dat banken ook steeds meer verwachten dat duurzaamheid onderdeel is van de bedrijfsstrategie. Staat de bedrijfsstrategie hier haaks op, dan wordt het steeds lastiger om als bedrijf een financiering te krijgen."  

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jorine Cosse

Redacteur bij Boerenbusiness die zich verdiept in de markten van zuivel, varkens(vlees) en voer. Jorine analyseert onder meer wekelijks de ruwvoermarkt en periodiek de markt van mengvoer.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws CBS en WUR

Druk op landbouwgrond neemt komende jaren toe

Interview Arjan Schimmel

'Gehele zuivelsector moet weer met een stem spreken'

Achtergrond melk

Prijs biologische melk stijgt in april minder hard

Nieuws melk

Oekraïense zuivelsector veert weer op

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox