Grondprijs

Grondcast

Grondcast Peter Overwater

'Omgevingswet grijpt diep in op het boerenerf'

De nieuwe Omgevingswet, die volgens planning op 1 januari 2024 inwerking treedt, is in het stikstofgeweld een beetje ondergesneeuwd. Dat is niet terecht, zegt Overwater in deze Grondcast tegen presentator Jurphaas Lugtenburg. Deze wet waarin onder meer het Activiteitenbesluit en milieuvergunning worden ondergebracht, geeft de overheid vergaande bevoegdheden om in te grijpen op het boerenerf.
30 Mei 2023
stikstof natuur Overijssel

Nieuws Grond

Natura 2000 laat grondprijs tot een derde dalen

Ligt landbouwgrond binnen een Natura 2000-gebied, dan heeft dat een grote impact op de grondprijs. De waarde ligt gemiddeld een derde lager dan wat gemiddeld is. Tot 2,5 kilometer afstand neemt die invloed wel snel af. Het waarde drukkende effect is dan nog maximaal 5%, zo becijferen onderzoekers van de WUR samen met het Kadaster.
16 Mei 2023
Grondcast

Grondcast met Cor Pierik

'Honger naar agrarische grond groter dan ooit'

Jaarlijks verdwijnt er 5.000 tot 7.000 hectare agrarische grond in Nederland. In deze tijd is de honger naar agrarische grond echter groter dan ooit, vertelt Cor Pierik, landbouweconoom van het CBS, in de eerste editie van de Grondcast. In deze podcastserie brengen we de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt in kaart. Pierik schetst de grondmarkt in historisch perspectief. Hij pleit daarbij voor een centrale regie in de ruimtelijke ordening.
18 April 2023
melkveebedrijf platteland

Nieuws Grond

Agrarisch vastgoed in trek, ook buiten de sector

Een gemiddeld goed jaar voor de agrarische sector en veel onzekerheid veroorzaakt door het stikstofbeleid en de uitkoopregelingen, zo vat makelaarsvereniging NVM de agrarisch onroerendgoedmarkt samen in het jaarrapport over 2022. De prijzen voor agrarische bedrijven en landbouwgrond zitten daardoor in de lift en tegelijkertijd wordt er minder te koop aangeboden. En dat terwijl de belangstelling voor agrarisch onroerendgoed ook van buiten de sector toeneemt.
23 Maart 2023
Polen

Interview Adam Oliver

'In Oost-Europa word je als boer nog serieus genomen'

Toenemende regeldruk, de transitie naar kringlooplandbouw en een ministerie dat worstelt met een verdienmodel voor de boer. De Nederlandse landbouw staat voor grote uitdagingen. Mede daardoor overwegen sommige boeren een nieuwe start in het buitenland. Over de kansen om te boeren in het oosten van Europa sprak Boerenbusiness met Adam Oliver, Agri Business Consultant bij Brown & Co.
15 Februari 2023
grond erf

Nieuws Grond

Grondprijs naar 550.000 euro door dubieuze handel

Het opknippen van percelen landbouwgrond en ver boven de marktprijs doorverkopen aan nietsvermoedende particulieren doorverkopen, is geen nieuw fenomeen. RTL Nieuws en het Kadaster zochten uit om hoeveel grond het precies gaat. Tienduizenden beleggers blijken erbij betrokken.
9 Januari 2023
ploegen grondbewerking

Opinie Krijn J. Poppe

Verloop grondprijzen een geliefd item aan borreltafel

De rente stijgt, de tijd van gratis geld is voorbij. De huizenmarkt is op een kantelpunt terecht gekomen. En dus ligt de vraag voor de hand of de grondmarkt de huizenmarkt volgt. Op de grondmarkt (en zijn afgeleide, de markt voor pacht) is in de geschiedenis van de economie al heel wat gestudeerd.
24 December 2022
akkerbouw grond

Achtergrond Grondmarkt

Onzekerheid in landbouw voedt grondhonger

De rente is in 2022 hard opgelopen, waarmee de leencapaciteit van agrarische ondernemers onder druk staat. Tegelijkertijd hebben veel melkveehouders en akkerbouwers geld in de tas door de fors gestegen opbrengstprijzen dit jaar. Een interessante combinatie om te bezien hoe de grondprijzen hier op reageren. Boerenbusiness peilt bij makelaars hoe de agrarische grondhandel er in de verschillende windrichtingen van Nederland ervoor staat.
22 December 2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox