Shutterstock

Nieuws Varkensstapel

Nederlandse zeugenstapel holt achteruit

26 Februari 2019

De zeugenstapel in Nederland is in het afgelopen jaar flink geslonken. Uit de telling van november (Europese Commissie) blijkt dat het aantal fokzeugen met 9% is gedaald tot 978.000 stuks. De Europese varkensstapel is met 1% gekrompen tot 147.766 miljoen.

Op voorhand moet worden opgemerkt dat de telling steekproefsgewijs is gebeurd, waardoor de daadwerkelijke aantallen ietwat kunnen afwijken. Desalniettemin geven de cijfers grote uitslagen weer, met name in de zeugenstapel.

Krapte op komst
De krimp in de Nederlandse varkensstapel valt iets gematigder uit. Deze slonk met 2,9% tot 11,9 miljoen varkens. Het aantal vleesvarkens boven de 50 kilo laat juist een toename zien (+1,7% tot 4,03 miljoen). Dat verklaart het ruime vleesvarkensaanbod. Op de wat langere termijn kan het bijna niet anders dan dat er krapte op de varkensmarkt ontstaat. Het aantal biggen pakt immers 3,9% lager uit (tot 5,3 miljoen). Deze krapte komt duidelijk tot uiting op de biggenmarkt.

Eerder werd al bekend dat er ook in Duitsland minder zeugen zijn geteld. Ook andere grote varkenslanden, als Denemarken (-1,5% tot 12,6 miljoen) en Polen (-7,4% tot 11,02 miljoen), schrijven minnen. Daartegenover staat dat in Spanje (+3,9% tot 31,1 miljoen) en Frankrijk (+2,7% tot 13,7 miljoen) aanzienlijk meer varkens zijn geteld. Ook België telt meer varkens. Daar is een plus van 1,7% tot 6,2 miljoen dieren zichtbaar.

Europese zeugenstapel
De Europese zeugenstapel toont een daling van 3% tot 11,8 miljoen. De stelregel die Wageningen Economic Research hanteert, is dat een krimp van circa 2% de stijgende zeugenproductiviteit uitvlakt. Aangezien de daling groter uitpakt, ligt een krapper Europees varkensaanbod in het verschiet (vooral in Noordwest-Europa).

Land Aantal varkens Aantal zeugen Aantal biggen
Nederland 11.934.000 (-2,9%) 970.000 (-9%) 5.307.000 (-3,9%)
Duitsland 26.441.000 (-4,1%) 1.834.000 (-3,8%) 7.659.000 (-5,1%)
Denemarken 12.642.000 (-1,5%) 1.243.000 (-1,3%) 4.543.000 (+0,9%)
Spanje 31.154.000 (+3,9%) 2.502.000 (+1,9%) 8.622.000 (+3,1%)
Frankrijk 13.713.000 (+2,7%) 1.018.000 (+2%) 3.350.000 (+2%)
 
EU-28 148.766.000 (-1%) 11.805.000 (-3%) 41.769.000 (-1,7%)
boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief