Philip Lange / Shutterstock.com

Nieuws Dierwelzijn

Bepaalt Duitsland straks de dierwelzijnsnormen?

8 September 2020

Onder leiding van de Duitse landbouwminister Julia Klöckner zet Duitsland de toon in de Europese dierwelzijnstrategie. Tot nu toe mochten lidstaten hun eigen invulling geven aan EU richtlijnen maar blijft dat zo?

Al jaren probeert het Duitse landbouwministerie door middel van een dierwelzijnlabel, dat door de staat wordt geregisseerd, de dierwelzijnstandaard te verhogen. Dat heeft onder meer geleid tot wetgeving die per 1 januari plaatselijke verdoving bij het castreren verbiedt, terwijl dit in Nederland vooralsnog toegestaan blijft. Ook aan de huisvesting van vleesvarkens wil de Duitse regering eisen gaan stellen, die in Nederland nog niet de standaard zijn. Aan diertransport over lange afstand, zeker onder tropische omstandigheden zoals in augustus dit jaar, wil Klöckner ook steeds strengere eisen stellen in Europese Unie verband.

Eilandjes in de EU
POV-voorzitter Linda Janssen benadrukte onlangs dat er ruimte mogelijk moet blijven voor beleid dat door de lidstaten zelf bepaald wordt en niet door de Europese Unie opgelegd. Maar de Duitse regering en de Duitse veehouderij zijn het er samen over eens dat er een einde moet komen aan 'eilandjes' binnen de EU op het gebied van dierenwelzijn.

Tegelijkertijd realiseert men zich ook dat de Duitse veehouderijsector met een al te dwingende Duitse dierwelzijnswetgeving zichzelf in de voet kan schieten. Bijvoorbeeld door de import van Duitse en Deense biggen zodanig te beperken, dat de kostprijs voor Duitse vleesvarkens door het moeten opleggen van Duitse biggen sterk gaat stijgen. Het Verband van Biggenvermeerderaars in de Noord-Duitse Sleeswijk Holstein legde hier onlangs een verklaring over af.

De Duitse regering beseft zich dat de standaard niet verhoogd kan worden zonder dat er meeropbrengst voor de veehouder tegenover staat. Dat besef werd ook breed gedeeld in de Europese Raad van Landbouwministers, zo bleek op 1 september tijdens overleg in het Duitse Koblenz. Klöckner benadrukte na afloop in een persconferentie ook dat de Europese Unie niet eenzijdig de dierwelzijnstandaard kan aanscherpen zonder dezelfde eisen te stellen aan vlees van buiten de Europese Unie en daarmee zichzelf in de wereldhandel uit de markt te prijzen. De positie die Klöckner inneemt in het Europese dierwelzijnbeleid wordt gesteund door de Franse regering.

EU wil betere naleving bestaande regels
Eurocommissaris van landbouw, Janus Wojciechowski, benadrukte na afloop van de raad in Koblenz vorige week het grote belang van het naleven van de bestaande regels. In zijn Europese Farm-to-Fork-strategie is dierenwelzijn zeker een van de thema's.

Er staat een evaluatie van de huidige regelgeving gepland voor dierenwelzijn in 2023, maar Wojciechowski is van plan deze evaluatie eerder te uitvoeren. Door de nadruk op de naleving van bestaande regels te leggen kiest de EU duidelijk een andere positie dan Duitsland in het dierenwelzijnsbeleid, zeggen politieke analisten.

Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Melk

Aldi Duitsland wil af van stalmelk in schappen

Nieuws Varkens

Varkensvleesproductie Duitsland krimpt bijna 12%

Nieuws Grondstoffen

Duitsers telen vooral maïs als hernieuwbare grondstof

Analyse Aardappelen

Aardappelareaal daalt, maar frites trekt eigen plan

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief