Shutterstock

Nieuws Vlees

FAO: vleesproductie stijgt tot 2030 stevig

16 Juli 2021

De productie en consumptie van vlees neemt tot 2030 stevig toe. Dit verwacht de Wereldvoedselorganisatie FAO in haar nieuwe outlook voor agrarische commodity's. Drijvende kracht achter deze stijging is de groei van de wereldpopulatie en stijgende inkomens.

Verwacht wordt dat de productie van vlees met 13% (44 miljoen ton) toeneemt tot 2030. De wereldwijde vleesproductie bereikt dan een niveau van 373 miljoen ton. De productie wordt met name in de eerst komende jaren nog gestimuleerd door relatief hoge rendementen. De vleesprijzen bevinden zich dan nog op hoge niveaus in de nasleep van de uitbraken van Afrikaanse varkenspest (AVP) in veel Aziatische landen. Voor de periode 2025 tot 2030 voorziet de FAO lagere prijzen voor vlees.

Kip is gevraagd
Het grootste deel van deze groei komt op het conto van pluimveevlees. Verwacht wordt dat de pluimveeproductie door een sterke internationale vraag 17% (23 miljoen ton) toeneemt. Kip is in trek bij zowel consumenten in ontwikkelingslanden (lage kosten) als in de rijkere landen (imago dat witvlees gezonder is). Het aandeel kip in de totale hoeveelheid geconsumeerd vlees gaat dan ook enkele procenten toenemen, ten koste van varken en rund. Ook voor producenten biedt de productie van pluimveevlees voordelen. Vanwege de korte productiecycli kan snel worden geanticipeerd op marktontwikkelingen.

De totale varkensvlees productie gaat volgens de FAO met 14 miljoen ton groeien. De productie komt in 2030 dan uit op 127 miljoen ton. Ten opzichte van de referentieperiode 2018-2020 is dat een groei van 13%. Met name in de periode tot 2023 hebben Aziatische landen nog te maken met uitbraken van AVP, die de productie drukken.

Strengere regelgeving
De wereldwijde productie van varkensvlees gaat pas in 2023 het niveau van voor de grootschalige AVP uitbraken evenaren. De jaren daarna gaat de productie vervolgens verder toenemen. In de Europese Unie krimpt de productie hoogstwaarschijnlijk. Dit als gevolg van steeds strengere regelgeving. Deze productie wordt overgenomen door landen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Rusland.

De FAO benadrukt dat prognoses van de vleesconsumptie lastig te maken zijn, door de vele demografische factoren die hier invloed op hebben. Vanuit het verleden blijkt de groei van de bevolking echter 1 van de belangrijkste voorspellers. Verwachtingen over groei van de populatie is dan ook als belangrijke indicator meegenomen in de voorspellingen voor de periode 2021-2030.

boerenbusiness.nl

Stef Wissink

Stef Wissink is redacteur bij Boerenbusiness en schrijft over de actuele marktontwikkelingen op de zuivel- en varkensmarkt. Ook volgt hij de Nederlandse en internationale agribusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws FAO

FAO: Aanpassing Europees landbouwbeleid begrijpelijk

Nieuws Voedselprijzen

Voedselprijsindex stijgt naar nieuw record

Nieuws FAO Food Index

'Prognose tarweproductie hoger door gunstig weer'

Achtergrond ForFarmers

'Grondstofprijzen leiden tot duurder voedsel in winkel'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief