Eigen foto

Nieuws Varkens

Minder zeugen in Europa, wel groei in Nederland?

8 December 2021 - Stef Wissink

Uit recente cijfers van statistiekbureau Eurostat blijkt dat het aantal getelde zeugen in de Europese Unie in juni 2021 lager was dan in december 2020. Het kan een eerste aanwijzing zijn voor een krapper varkensaanbod in 2022. Opvallend is de groei van het aantal zeugen in eigen land, dit na de forse krimp in 2020. Hoe zit dat?

De diertelling in de Europese lidstaten van mei/juni dit jaar laat (naast de krimp in het aantal zeugen) ook een krimp in het aantal vleesvarkens zien. Vooral het aantal zware vleesvarkens (boven de 110 kilo) daalde flink, ten opzichte van december 2020. Toen was er in veel Europese landen sprake van een opgehoopt aanbod van levende varkens door coronagerelateerde capaciteitsproblematiek bij de slachthuizen. Echter nam ook het aantal vleesvarkens in de overige categorieën af.

Groei in Nederland, Denemarken en Spanje
Niet overal krimpt het aantal varkens. Het aantal zeugen in Nederland, Spanje en Denemarken groeide in de periode van december 2020 tot juni 2021. Dit tegen de Europese ontwikkeling in. Zo steeg het aantal zeugen in eigen land met 2,4% (ofwel een plus van 22.000 dieren), in Spanje met 1,1% (+28.000 dieren) en in Denemarken met 0,2% (+2.000 dieren).

In andere landen kromp de zeugenstapel over de eerste helft van het jaar. Opvallend is de forse krimp van 10% in Frankrijk (-104.000 dieren), van 9,8% in Polen (-80.000 dieren) en die van 3,4% in Duitsland (-58.000 dieren). Per saldo was de Europese zeugenstapel in mei/juni van dit jaar 2,4% kleiner in vergelijking tot december vorig jaar. Dat betekent een daling van 239.000 zeugen.

Ook minder vleesvarkens
Ook werden in juni minder vleesvarkens geteld in de Europese stallen. In de gewichtscategorie 20 kilo tot 50 kilo nam het aantal met 2,4% af, in de categorie 50 kilo en zwaarder was de krimp zelfs 4,6%. Binnen deze laatste categorie nam vooral het aantal zware vleesvarkens van meer dan 110 kilo af, te weten met 20,3%. Een teken dat de slachtachterstand toen goeddeels was ingelopen.

Met de slechte prijsvorming van het afgelopen halfjaar in het achterhoofd, verwachten analisten dat het aantal zeugen ook in de afgelopen maanden is gereduceerd. Zeker in landen als Duitsland en Polen. Of dat daadwerkelijk zo is, zal in de december blijken als Eurostat weer een nieuwe telling uit de doeken doet.

Waar komt de groei vandaan?
Vooral de groei in eigen land is opvallend. In 2020 kromp de Nederlandse zeugenstapel fors. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek telde in april van dit jaar op jaarbasis nog een flink kleiner aantal zeugen dan in april vorig jaar. Hoe kan het dat Eurostat tussen december 2020 en juni 2021 een groei waarneemt? 

Eurostat gebruikt voor de tellingen cijfers zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden aangeleverd, vertelt Cor Pierik desgevraagd. Hij voegt toe dat de decemberaantallen worden bepaald op basis van een steekproefsgewijze telling. "De telling in april is integraal en dient als basis voor de cijfers die Eurostat in juni publiceert. Hiervoor leveren alle varkensbedrijven de dieraantallen aan. De aantallen in december bepalen we op basis van een grote steekproef. Maar doordat niet alle bedrijven benaderd worden, kan wat ruis op de lijn zitten. Zo kan een foutmarge van 2% naar boven en naar beneden ontstaan."

Pierik noemt het vergelijken van de jaar-op- jaar-veranderingen op 1 april het meest betrouwbaar en geeft aan dat de 2,4% groei ten opzichte van december, zoals weergeven in de Europese cijfers, dus mogelijk niet een geheel correcte weergave van de werkelijkheid is.

Geen groei
Toch wil het niet zeggen dat over de periode van december 2020 tot juni 2021 geen groei is opgetreden. De redelijke marktperspectieven en hogere biggenprijzen over genoemde periode hebben vermeerderaars ook kunnen verleiden meer zeugen aan te dekken dan vorig najaar, iets dat ook Pierik als realistische verklaring voor een deel van de stijging ziet. "Als elke zeugenhouder een paar zeugen extra dekt, kan dit al snel leiden tot een totale groei van het aantal dieren."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Stef Wissink

Stef Wissink is redacteur bij Boerenbusiness en schrijft over de actuele marktontwikkelingen op de zuivel- en varkensmarkt. Ook volgt hij de Nederlandse en internationale agribusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Varkens

Aantal fokzeugen zit weer in de lift

Nieuws Varkens

Daling van de varkensstapel vlakt af

Nieuws Varkens

Duits onderzoek: derde zeugenhouders bouwt af

Nieuws Varkens

Nederlandse varkensstapel op laagste punt in 40 jaar

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden