Shutterstock

Nieuws Onderzoek

Stop op verhoging slachtsnelheid blijft (nog)

26 April 2022 - Linda van Eekeres

De risico's die een hogere slachtsnelheid met zich meebrengen, kunnen worden ondervangen door maatregelen. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen Livestock Research. Een bedrijf moet voor toestemming voor het verhogen van de slachtsnelheid worden beoordeeld op zowel dierenwelzijn als voedselveiligheid en keurproces. Voor landbouwminister Henk Staghouwer is dit (nog) geen reden om de stop op verhoging van slachtsnelheid in te trekken.

Wageningen Livestock Research voerde, samen met Universiteit Utrecht, een onderzoek uit naar risicofactoren bij het opvoeren van de slachtsnelheid, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bij een hogere slachtsnelheid nemen de risico's voor dierenwelzijn, de kwaliteit van keuren en voedselveiligheid toe, maar deze risico's hebben niet per se consequenties, aldus het rapport. De risico's kunnen worden ondervangen door specifieke maatregelen te nemen, zoals een goede planning van de aanvoer, het aanpassen van de lay-out van uitlaadbordes, de wachtruimte, de drijfgangen en de technische installaties en keurbordessen. Ook speelt opleiding en inzet van voldoende personeel en toezicht een belangrijke rol in het verlagen van de consequenties van risicofactoren.

Voor het verlenen van toestemming tot het verhogen van de slachtsnelheid moet een bedrijf op zowel dierenwelzijnsaspecten als voedselveiligheid en keurproces worden beoordeeld, stellen de onderzoekers. Waar dit nog niet het geval is, moet een specifiek toetsingskader worden opgesteld waarmee de verschillende risicofactoren en consequenties kunnen worden getoetst. Hiervoor moeten eisen waaraan moet worden voldoen, worden opgesteld vanuit beleid en toezichthouder in samenspraak met de belangenpartijen. Indien een bedrijf laat zien dat aan de eisen van een toetsingskader wordt voldaan, hoeft het verhogen van de slachtsnelheid niet te per definitie te worden beperkt.

Sinds juli aanwijzing aanvragen verhoging slachtsnelheid af te wijzen
Op 21 juli heeft Staghouwers voorganger, Carola Schouten, de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een aanwijzing gegeven om met onmiddellijke ingang de lopende en de nieuwe aanvragen van bedrijven tot verhoging van de slachtsnelheid af te wijzen. Staghouwer trekt de aanwijzing vooralsnog niet in en zet eerst twee andere stappen. Hij laat een onafhankelijke praktijktoets uitvoeren bij een beperkt aantal pluimvee- en roodvleesslachthuizen. Ten tweede schrijft hij gehoor te geven aan de aanbeveling van de onderzoekers om tot een gedragen nieuw toetsingskader te komen.

"Indien een bedrijf laat zien dat aan de eisen van een toetsingskader kan worden voldaan op al deze aspecten, is verhoging van de slachtsnelheid niet per definitie bezwaarlijk", aldus Staghouwer in een brief aan de Tweede Kamer. "Uit het rapport blijkt dat het niet zinvol of mogelijk is in generieke zin een snelheidsverlaging af te dwingen, omdat de procesbeheersing bij een bepaalde slachtsnelheid sterk afhangt van de situatie op en inrichting van dat specifieke slachthuis."

Aangenomen moties om slachtsnelheid structureel te verlagen 
Volgens Staghouwer bevestigt dit het dilemma van Schouten na de aangenomen moties die de regering verzoeken per direct slachthuizen op te dragen de slachtsnelheid structureel te verlagen. "Los van het ontbreken van een juridische grond hiervoor, is het niet mogelijk om deze maatregel generiek voor alle slachthuizen te onderbouwen, blijkt ook uit dit rapport. Het komt erop neer dat uitsluitend op basis van concrete situaties in een bepaald slachthuis, waarbij het slachthuis de risico's niet afdoende weet te borgen, de slachtsnelheid een middel kan zijn om de risico's afdoende te beheersen."

De wetenschappelijke begeleidingsgroep van Wageningen UR adviseerde de minister om géén beperkte praktijktoets uit te voeren, omdat elk slachthuis zijn unieke lay-out en werkwijzen kent en de uitkomsten van een dergelijke praktijktoets onmogelijk representatief kunnen zijn voor alle slachthuizen. Deze praktijktoets is daarom niet uitgevoerd. Hoewel de minister zegt het advies te respecteren, laat hij alsnog zo'n praktijktoets uitvoeren.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Opinie Kasper Walet

Hoe onze beleidsmakers zwalken in energietransitie

Nieuws Politiek

Femke Wiersma verrast als nieuwe landbouwminister

Opinie Alex Datema

Doelsturing zonder visie op landbouw, kan dat?

Opinie Krijn J. Poppe

Van shocktherapie naar samen werken met de boer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden