ForFarmers

Nieuws Herziene strategie

ForFarmers verlegt focus van groei naar vergroenen

17 November 2022 - Wouter Baan

Toen ForFarmers in 2020 met een nieuwe strategie kwam, had de directie vast niet kunnen bevroeden dat die twee jaar later alweer moest worden herzien. De – naar eigen zeggen – snel veranderende marktomstandigheden en tegenslag in de resultaten vroegen om tweede versie. Waar eerst de focus op groei lag, heeft het beursgenoteerde veevoerconcern nu nadrukkelijk aandacht voor vergroenen. Ook ketensamenwerking en een lokale marktbenadering zijn een thema. Daarbij blijft ForFarmers voortaan weg van concrete winstverwachtingen.

Misschien wel het meest opvallend is dat in de bijgeschaafde plannen vrij summier aandacht is voor overnames, iets waar ForFarmers in voorgaande strategieën juist vaak de nadruk op legde. De leus 'Build to grow'  wat in 2020 nog prominent boven de plannen stond, is nu nergens meer terug te lezen. Wel geeft ForFarmers aan de positie op de thuismarkten te willen versterken of verbreden. Eventueel ook via fusies. Ook blijven ze open staan voor nieuwe markten. Of dit in of buiten Europa is, wordt in het midden gelaten. 

Begin dit jaar werden de groeiaspiraties op nieuwe markten even geparkeerd door tegenvallende resultaten. Analisten dachten dat ForFarmers in de herziene strategie de internationale groeiambities misschien voorgoed zouden laten varen, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ten opzichte van twee jaar geleden zijn de overname-ambities wel veel minder concreet. Toen werd nog aangegeven dat in 2025 twee nieuwe landen zouden moeten zijn aangeboord.

Nieuwe divisie
In de nieuwe plannen hebben verduurzaming en vergroenen daarentegen veel meer de focus. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de green deal die daar om vraagt. Binnen ForFarmers wordt een nieuwe divisie opgetuigd voor circulaire voerconcepten. Daarin komen de activiteiten van dochteronderneming Reudink (biologisch) en ForFarmers DML (co-producten) samen. Deze divisie start in Nederland. Hiermee haakt ForFarmers slim aan op maatschappelijk trends rondom voedselverspilling en het verwaarden van reststromen. Daarbij zijn investeerders in toenemende mate kritisch op de duurzaamheidsprestaties van beursgenoteerde concerns.

Wat verder opvalt, is dat ForFarmers nadrukkelijk streeft naar een lokale marktbenadering en ketensamenwerking. Concreet betekent dit dat er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de lokale managementteams. De marktomstandigheden vragen om consolidatie en samenwerking in de keten, van voerproducent tot retailer. Daarmee lijkt ForFarmers meer initiatief naar zich toe te willen trekken in de keten of wellicht zelfs een rol als ketenregisseur te ambiëren. 

Geen winstverwachting
ForFarmers geeft aan in de toekomst geen winstverwachtingen meer uit te spreken. Twee jaar geleden werd de doelstelling voor de jaarlijkse Ebitda nog op €125 gelegd. Er wordt nu bij normale omstandigheden gestreefd naar een rendement op het geïnvesteerd vermogen van minimaal 10% in 2025. Dan moet er wel een tandje bij ten opzichte van de huidige financiële prestaties. Het dividendbeleid blijft gelijk en is erop gericht een contant dividend uit te keren van tussen de 40% en 60% van de onderliggende winst na belasting. Bij de magere winstcijfers van de afgelopen jaren is die bandbreedte overigens wel tamelijk ambitieus om niet te hoeven interen op de balans. 

Nieuwe CEO
Eerder deze week meldde ForFarmers dat voormalig Fonterra-topman Theo Spierings in januari aantreedt als nieuwe CEO. In principe voor de periode van een jaar. Daarmee is er een opvolger gevonden voor Chris Deen die het werk kort na zijn aantreding in juli door ziekte moest neerleggen en vervolgens stopte. Onder het bewind van Spierings moeten de herziene plannen vorm gaan krijgen. 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Wouter Baan

Wouter Baan is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Hij richt zich daarnaast op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer

Interview Pieter Wolleswinkel

ForFarmers wil na moeilijk jaar nu doorpakken

Nieuws Jaarcijfers 2023

ForFarmers sluit 2023 met nipt verlies af

Analyse Voer

Rust bij ForFarmers uit zich nog niet in beurswaarde

Nieuws Kwartaalcijfers

ForFarmers meldt weer winst en tankt vertrouwen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden