ForFarmers (bewerking BB)

Interview Wolleswinkel & Tjebbes

ForFarmers: deur open voor stap buiten Europa

17 November 2022 - Wouter Baan

Groen en groei hoeven volgens de directie van ForFarmers geen tegenstelling te zijn. En de zoektocht naar nieuwe markten is geen gesloten boek. "In principe is geen land te ver. Wel is het zo dat we zorgvuldig rondkijken en geen overhaaste stappen zetten. In tegenstelling tot de eerder geformuleerde ambities is het toetreden tot nieuwe groeimarkten geen doel op zich meer", reageren COO Pieter Wolleswinkel (links) en CFO Roeland Tjebbes op de herziene strategie van het beursgenoteerde veevoerconcern. 

Twee jaar geleden lanceerde ForFarmers een strategie tot 2025, maar die werd door tegenvallende prestaties on hold gezet. De uitdagingen zijn de afgelopen jaren stevig geweest, zo steekt Tjebbes van wal. "We opereren in incident-gedreven markten, van corona tot de oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van dien. En laten we de stikstof- en klimaatcrisis niet vergeten." Een vergroeningsslag is geboden, maar daarin liggen ook kansen, vindt Wolleswinkel. "Met het inzetten van reststromen in veevoer kunnen wij een bedrijf als Albert Heijn input bieden in hun duurzaamheidsagenda. Daarom zetten we nadrukkelijk in op ketensamenwerking."

Trekken wij de juiste conclusie dat de focus van groei verschuift naar vergroenen?
Wolleswinkel: "Hiermee suggereer je dat groen en groei niet samengaan, maar dat hoeft niet zo te zijn. Bovendien zijn wij een bedrijf dat altijd de ambitie heeft om te groeien. Daarbij zien wij ook echt kansen in het vergroenen van onze activiteiten. De komende jaren wordt het de kunst om economie en ecologie te combineren. Tjebbes vult aan: "Op Polen na staan de dieraantallen op de thuismarkten onder druk. Dat is een gegeven, maar dat hoeft nog geen krimp te betekenen. Onze Britse tak gaat fuseren met 2Agriculture, een voerbedrijf dat zich uitsluitend richt op de pluimveesector. Daarmee realiseren we per saldo groei in het Verenigd Koninkrijk. Daarbij is onze Britse fusiepartner goed ingevoerd in de keten, waarin we samen duurzaamheidsstappen kunnen maken."  

Autonome groeiambities lees ik niet direct af uit de plannen. Ook de winstverwachting laten jullie los. 
Wolleswinkel: "Het overeind houden van de afzetvolumes houden wij voor mogelijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan pluimveevoerconcepten met ForFarmers De Hoop die succesvol zijn. Wel is het zo dat de markten uitdagend zijn. Dit betekent dat we een interessante partij moeten zijn. Wij helpen de Nederlandse boer vooruit met een scherpe voerprijs, gecombineerd met goede technische resultaten, daar ben ik echt van overtuigd."

Tjebbes: "In de huidige markten staat de marge onder druk, mede door de volatiele grondstofprijzen. De markten blijven ook volgend jaar waarschijnlijk grillig. Het heeft weinig zin om een onbetrouwbare winstverwachting af te geven. Vandaar onze keuze om daarmee te stoppen. De dividendverwachting blijft wel overeind."

Twee jaar geleden wilden jullie toetreden tot twee groeimarkten buiten Europa. Later werden deze plannen opgeschort. Blijft de deur voor een stap buiten Europa open?
Tjebbes: Onze fusie- en overnamestrategie moet je breder zien en bestaat uit meerdere pijlers. In de eerste plaats blijven we uitkijken naar fusies en overnames op de thuismarkten. Denk daarbij aan de fusie in het VK met 2Agriculture, of zoals in Polen met Tasomix. Ook in Duitsland hebben we twee joint-ventures. Daarbij streven we wel naar een meerderheidsbelang. Het voordeel van joint-ventures is dat je diep geworteld raakt in de lokale markten, iets waar we in de vernieuwde strategie nog meer de aandacht op leggen. Daarbij blijven we uitkijken naar een zesde land, eventueel buiten Europa. In principe is geen land te ver. Wij streven naar een leidende positie in een land, maar in een groot land kan dat ook regionaal zijn. Zodoende willen we ook graag in Polen nog een stap zetten, waar we nog geen top-3 speler zijn."

In groeimarkt Polen willen we graag nog een stap zetten

Roeland Tjebbes

Wolleswinkel: "In tegenstelling tot de plannen twee jaar geleden, is het toetreden tot nieuwe markten geen doel op zich meer. Wij zetten deze stap alleen wanneer de kans zich voordient. Belangrijk is hierbij een 'cultural fit', zoals wij dat zeggen. Daarbij moet een bedrijf ook qua mindset bij ons passen."

Jullie laatste grote overname dateert alweer van 2020 toen pluimveevoerproducent De Hoop werd ingelijfd. Is een overname makkelijker gezegd dan gedaan?
Tjebbes: "In algemene zin is het zo dat de bewegingen qua fusies en overnames in de voersector de laatste jaren rustiger zijn. Misschien heeft dit te maken met onrust op de markten, waardoor de winstgevendheid van voerbedrijven wat onder druk staat. Hierdoor zijn de waarderingen vaak ook lager. Dit maakt partijen wellicht terughoudend, voor een overname heb je nu eenmaal twee partijen nodig. Wat ons zelf betreft is het vooral belangrijk dat we de juiste match kunnen maken tegen de juiste overnamesom. Zorgvuldigheid is daarin belangrijker dan snelheid."

Intern gaan jullie een nieuwe organisatie oprichten, waarin Reudink (biologisch) en ForFarmers DML (co-producten) samenkomen. Vanwaar deze stap?
Wolleswinkel: "Het doel hiervan is om sterke punten van beide organisaties meer naar voren te brengen. Reudink in biologisch en ForFarmers DML met de afzet van co-producten. Daarmee anticiperen wij op wensen van onze stakeholders die vorm willen geven aan hun duurzaamheidsagenda. Retailers als Albert Heijn bijvoorbeeld zijn bezig met het verkleinen van de CO2 footprint en het ontbossingsvraagstuk. De inzet van reststromen kan hierbij helpen. De komende tijd maken we de plannen nader bekend. Wel blijft de naam Reudink bestaan."

Tot slot, in januari treedt jullie nieuwe CEO aan in de persoon van Theo Spierings. In hoeverre kan hij nog sleutelen aan de plannen?
Wolleswinkel: "In aanloop naar zijn benoeming zijn er diverse gesprekken geweest tussen de Raad van Commissarissen, Spierings en de directie. Daarin zijn de plannen voorgelegd en daar werd hij enthousiast van. De bedoeling is om straks de strategie gezamenlijk ten uitvoer te brengen."

Tjebbes: Ik zie uit naar de samenwerking met Theo die ik ken uit mijn tijd bij A-ware. Daar werkte we samen met Fonterra waar hij toen CEO was. We zijn zelfs ooit nog samen op pad geweest om boeren te werven voor A-ware waar hij adviseur van is. Binnen ForFarmers is iedereen zeer verheugd met zijn komst."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Kwartaalcijfers

ForFarmers meldt weer winst en tankt vertrouwen

Nieuws Voer

Karteldienst zit ForFarmers dit keer niet dwars

Nieuws Voer

CFO ForFarmers maakt verrassende transfer

Analyse Agribusiness

Nederlandse agroreuzen in woelig vaarwater

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox