Nipte plus voor melkprijs FrieslandCampina

De garantieprijs van FrieslandCampina gaat over de maand februari omhoog. Marktexpert Wouter Baan bespreekt de mutatie en benoemt de beweegredenen van de zuivelcoöperatie. 

28 Januari 2019|Marktflits Melk

Reageer