Heeft varkensprijs de top bereikt?

De ondertoon op de varkensmarkt is positief, maar de prijzen zijn wel afgevlakt. Is de seizoensmatige piek bereikt? En welke richting kiezen de brokprijzen in de komende maanden?

Klik hier om het rapport te lezen.

28 Augustus 2019|Trendrapport Varkens & Voer

Reageer