Tot op welke hoogte kan kringlooplandbouw uit?

Cor Pierik, hoofd landbouw van het CBS, is een van de sprekers op het Nationaal Economisch Landbouwcongres van Boerenbusiness. Pierik laat zijn team de haalbaarheid van kringlooplandbouw doorrekenen en neemt zelf een duik in het verleden.

18 November 2019|BB TV Cor Pierik

4 reacties
Reacties Reageer
Gebruiker
Jan Holterman 19 November 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/video/10884710/tot-op-welke-hoogte-kan-kringlooplandbouw-uit]Tot op welke hoogte kan kringlooplandbouw uit?[/url]
"Tot op welke hoogte kan kringlooplandbouw uit" vind ik een opmerking die juist niet past in deze tijd van (moeten) veranderen.. Niet het economische aspect zou het zwaarst moeten wegen aldus de rode draad in de overwegingen, maar de klimaat/CO2-stappen die gezet zouden kunnen worden. Immers alles wat aan mogelijkheden voorbij komt kosten ten opzichte van het huidige model (veel) geld...
Gebruiker
Cees Boon 19 November 2019
Dat kan alleen maar op Europees niveau werken, en dan op lange termijn. We belanden in een stelsel van garantie prijzen, compensaties, En emigratie van Nederlandse boeren naar buurlanden , mocht men de eerste zin negeren.

Vragen we dit ook aan andere bedrijfstakken in Nederland?

Gebruiker
schoenmakers 1 19 November 2019
kringlooplandbouw, dat gaat dus ook betekenen dat iedere akkerbouwer naar rato grond vee mag gaan houden, of is het weer iets wat volledig gestuurd wordt naar waanideeën
Gebruiker
Drikus 19 November 2019
Gezever op een bord . Veel bedrijven doen bewust of onbewust al jaren aan kringloop landbouw . Meestal uit oogpunt van lagere voerkorsten en bemestingskosten . Er zouden minder regels komen en wat gebeurt er nu eigenlijk dat de overheid op de stoel gaat zitten van de ondernemer . We gaan langzaam naar een overheid die zig terug trekt uit de zorg en stuk zekerheid van inkomen en welzijn . En tergijkertijd gaan ze op de stoel van de ondernemer zitten . De overheid beslist wanneer wieland heringezaaid mag wordem . Wanneer en welke groenbemester gezaaid moet worden. Dat er eerst spuitplan voor en nu evaluatie lijst moet zijn na gebruik gewasbeschermingsmiddel. En ga zo maardoor .Het is gewoon te ver doorgeschoten .
U kunt niet meer reageren.