'Kans op hoger dan verwachte inflatie groot'

De inflatie loopt in deze periode hoog op, terwijl de Europese en Amerikaanse rente op 0% blijft staan. Daarbij zijn de economische groeiprognoses uitstekend. Waarom doen de centrale banken ECB en Fed dan niet? Edin Mujagić, hoofd econoom van OHV Vermogensbeheer, legt uit waar de schoen wringt in het monetaire beleid.

En welk effect dit kan hebben op de hoogte van de uiteindelijke inflatie. In dat opzicht spelen de ECB en de Fed een gevaarlijk spel, constateert Mujagić, daarbij wijzend naar een tekort aan arbeid en stijgende lonen. "Zaak is om tijdig de anticiperen, maar ik vraag me af of dat gat gebeuren." Ook geeft hij zijn visie op het sparen en investeren van bedrijven in de agri- en foodbusiness en wat de verwachte beweging wordt van de kredietrente.

4 September 2021|BB TV Edin Mujagić

Reageer