Shutterstock

Nieuws Stikstof

SSC: 'Overheid moet van stikstofruimte afblijven'

29 December 2021 - 1 reactie

Demissionair landbouwminister Carola Schouten verkent momenteel samen met provincies op welke wijze feitelijke toename van emissies van veehouders kan worden tegengegaan. Stikstofclaim (SSC) concludeert dat de mogelijkheden worden onderzocht van het intrekken van latente ruimte in verleende vergunningen.

Schouten legt in antwoord op de eerste vraag in Kamervragen van Leonie Vestering (PvdD) onder meer uit hoe het zit met intern salderen: "Een depositietoename kan worden voorkomen door voor de wijziging of uitbreiding nog niet gebruikte maar wel vergunde emissieruimte te gebruiken (door middel van intern salderen) voor bedrijfswijziging of -uitbreiding. Ingebruikname van deze ruimte is toegestaan omdat deze reeds is vergund. Er hoeft dan geen nieuwe vergunning aangevraagd te worden, tenzij de wijziging of uitbreiding door andere factoren dan stikstof een significant negatief effect voor een Natura 2000-gebied kan hebben."

De minister sluit het antwoord af met het zinnetje: "Ik verken momenteel samen met provincies op welke wijze feitelijke toenames van emissies en daarmee van deposities kunnen worden tegengegaan." En daar gaat het SSC om: "Uit het antwoord op de eerste vraag valt op te maken dat de minister van LNV samen met de provincies een verkenning uitvoert over de mogelijkheden van het intrekken van de latente ruimte in verleende vergunningen."

Nationale en Europese wetgeving
SSC heeft onderzoek laten doen naar het eigendomsrecht van een afgegeven vergunning en verzoekt de minister en de provincies nationale en Europese wetgeving op dit gebied te respecteren. De stichting adviseert agrarisch ondernemers om een vergunning wel regelmatig helemaal te benutten, omdat in de de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat dat een vergunning (deels) kan worden ingetrokken als er in drie jaar geen gebruik van is gemaakt.

Stikstofclaim kondigt aan dat als de minister en/of provincies zich niet houden aan de wetgeving, zij in het verweer komt namens de achterban van de stichting. 

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Abonnee
Erik 30 December 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10895955/ssc-overheid-moet-van-stikstofruimte-afblijven]SSC: 'Overheid moet van stikstofruimte afblijven'[/url]
als je dus door dieren meer ruimte te geven om aan politieke, maatschappelijke en markt wensen op welzijnsgebied te voldoen of biologisch bent gaan produceren daardoor afgelopen jaren minder dieren hebt gehouden wordt je dus gestraft ??
politiek niet te verkopen !!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Onderzoek

Stop op verhoging slachtsnelheid blijft (nog)

Nieuws Politiek

Bijval afschaffen geborgde zetels waterschappen

Nieuws Stikstof

Stikstofoverleg Gelderland dreigt spaak te lopen

Nieuws Caroline van der Plas

BoerBurgerBeweging groter dan CDA in peiling

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief