Interview Tsjerk Terpstra

'Europees beleid moet praktischer'

22 Mei 2019 - Jeannet Pennings

In de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van donderdag 23 mei legt Boerenbusiness dagelijks 6 agrarische vragen voor aan de personen met een visie op het Europese landbouwbeleid. Vandaag is dat Tsjerk Terpstra, lobbyist en vertegenwoordiger van LTO Nederland in Brussel.

Terpstra onderstreept het belang van de verkiezingen. "De Europese Unie heeft grote waarde voor Nederland. We zijn een handelsland dat belang heeft bij open grenzen en vrij handelsverkeer. Bovendien worden op het Europese niveau belangrijke beslissingen genomen voor onze land- en tuinbouwsector. Het is belangrijk dat er vanuit Nederland goede mensen aan tafel zitten die onze sector vertegenwoordigen." 

Als lobbyist, die woonachtig is in Brussel, zit Terpstra dicht op het vuur. Hij vertegenwoordigt LTO Nederland in de Europese koepelorganisatie Copa-Cogeca en werkt inhoudelijk onder meer aan de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Wilt u meer of minder Europees landbouwbeleid voor de Nederlandse boer?
"Als je deze vraag aan een boer stelt, zal hij waarschijnlijk zeggen minder. Dat is begrijpelijk. Er zijn de afgelopen jaren veel regels bij gekomen die frustratie opwekken. Bovendien gelden die regels voor de hele Europese Unie. Kortom: zowel voor een boer in Noord-Finland als voor een boer in Zuid-Spanje. De Europese Commissie erkent dat deze 'one-size-fits-all'-methode niet werkt en wil de lidstaten meer vrijheid geven aan de hand van een aantal doelen op Europees niveau. De lidstaten bepalen zelf de manier waarop die doelen worden gehaald en omschrijven dat in een Nationaal Strategisch Plan."

"Als LTO Nederland ondersteunen wij die aanpak. Het risico is wel dat de ene lidstaat net iets ambitieuzer is dan de ander, maar het nieuwe GLB is het fundament en bepaalt de kaders. De Europese Commissie moet goed toezien dat er geen (te) scheve verhoudingen ontstaan tussen lidstaten. Het gelijke speelveld moet behouden blijven."

Als we kijken naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, moet er dan wel of geen hectarepremie komen? 
"We zouden ervoor kunnen kiezen om de hectarepremie af te schaffen en het geld slimmer in te zetten. Echter, dan moet je dat wel in heel Europa doen. Anders ontstaat er immers een ongelijk speelveld. Ik verwacht niet dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Er zijn lidstaten waar boeren voor een groter deel van hun inkomen afhankelijk zijn van inkomenstoeslagen dan in Nederland. Deze lidstaten willen de hectarepremie in stand houden."

"LTO Nederland vindt het, net als Copa-Cogeca, belangrijk dat het budget dat beschikbaar is uit het GLB behouden blijft en op het erf terechtkomt. Alleen dan kun je de boeren stimuleren om te investeren in het klimaat en de biodiversiteit. Het is goed dat de Landbouwcommissie heeft gezegd dat minstens 60% van pijler 1 vanuit het GLB, waarin de inkomensondersteuning is vastgelegd, naar directe inkomenssteun moet gaan."

Kijkende naar de uitvoering van het ketenrapport van Cees Veerman: hoe bereik je een 'level playing field' in de Europese Unie?
"Dat is lastig om in 1 antwoord te vatten, omdat een gelijk speelveld veel diverse beleidsterreinen betreft. LTO Nederland vraagt erg veel aandacht voor dit thema. Een voorbeeld is de Nitraatrichtlijn. Nederland implementeert deze heel streng, terwijl andere lidstaten daar vrijer mee omgaan. Het is de taak van Europa toe te zien op een zo gelijk mogelijk speelveld en naleving van deze regels. Tegelijkertijd moeten de lidstaten onderling elkaar misschien ook weleens wat gunnen. Europa is zo divers dat niet overal exact dezelfde regelgeving gehanteerd kan worden. Dat moeten we ook accepteren."

Is de Brusselse macht rond de toelating gewasbeschermingsmiddelen te groot?
"Het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen, en daarmee de gereedschapskist voor de agrarisch ondernemer, krimpt. Dat is zorgelijk, maar ik denk niet dat dit door de macht van Europese instanties komt. Ik denk dat het vooral te maken heeft met de sterke lobby vanuit bepaalde milieuorganisaties en de publieke opinie. De besluitvorming rondom het middel glyfosaat is daar een voorbeeld van. Politici en beleidsmakers zijn gevoelig voor de publieke opinie, ook al is die gestoeld op emotie."

Wat moet in het Brusselse landbouwbeleid tot een speerpunt worden gemaakt?
"Eem doelgerichte invulling van het Europese landbouwbeleid. Een beleid dat praktisch in te vullen is op het boerenerf en waarin de kennis en de expertise van de boer voorop staat. Geen regels meer die verzonnen zijn door een ambtenaar vanachter zijn bureau."

Welke mythe over het Europarlement klopt niet in uw ogen?
"Wat je vaak hoort vanuit Den Haag is dat het moet van 'Brussel'. Dat is echter lang niet altijd zo. Vaak is het ook de nationale implementatie van Europees beleid waar de moeilijkheden zitten. Er moet dus goed gekeken worden naar hoe in Den Haag Europese wet- en regelgeving wordt geïmplementeerd."

Lees hier alle interviews over de Europese verkiezingen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden