Shutterstock

Nieuws Politiek

Dit wil Vlaamse regering met haar boeren

1 Oktober 2019

De Vlaamse regering heeft dinsdag 1 oktober het regeerakkoord vrijgegeven, waarmee het boekwerk 127 dagen na de verkiezingen volgt. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de landbouwsector. Vlaamse boeren krijgen waardering en meer ruimte om te ondernemen, al is er ook onzekerheid te bespeuren.

Belangenbehartiger Boerenbond reageerde maandag 30 september al op het nieuws. Zij zijn positief, omdat de regering het platteland in het plan beter wil beschermen. Gemeentes mogen hier daarnaast grotendeels zelf over beslissen (bijvoorbeeld of ze windmolens toestaan). Tegelijk zegt het 20.000 hectare extra natuur en 10.000 hectare extra bos te willen creëren. Daarover is Boerenbond verontrust. Waar dit moet gaan gebeuren, is nog niet bekendgemaakt.

Risicomanagement voor Vlaamse boer
Nieuwssite Landbouwleven heeft de volledige tekst uit het regeerakkoord gepubliceerd. Daaruit blijkt onder andere dat er meer ruimte komt voor ondernemerschap en risicomanagement. Zo krijgt ook België een brede weersverzekering, al werd dit eerder al besloten. Inkomensondersteuning, die uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) onderhouden moet worden, faseert het uit tot uiterlijk 2027. In het nieuwe GLB komt ook een Vlaams strategisch plan. Tegelijk met het nieuwe GLB wordt eveneens het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) geherstructureerd.

Ook is in de plannen aandacht voor de kringlooplandbouw: hergebruiken van reststromen, nutriënten beter benutten en de eiwitkringloop worden beschreven. Opvallend is dat het plan oproept tot een betere scheiding tussen de boer en zijn bedrijf op financieel vlak. Zo komen er nieuwe vennootschapsvormen. Middels pilots wordt geprobeerd marktrisico’s af te dekken en dit moet de ondernemers tevens meer feeling geven met risicomanagement. De Belgische aardappelsector zou afgelopen najaar al de handen ineenslaan, maar op het laatste moment werd oprichting van een organisatie tijdens Interpom afgeblazen.

Vlaams pachtdossier
Het pachtdossier speelt ook bij onze zuiderburen. Er komen daarom ook nieuwe pachtcontracten met een looptijd van 9 jaar, of een veelvoud van dat aantal. Hierin wordt beter evenwicht opgenomen tussen pachter en verpachter. Pachters krijgen meer vrijheid als het gaat om hun keuze in bouwplan en teelttechniek.

Op de visie moet een nieuw departement toe gaan zien. Daarom worden Landbouw en Visserij samengevoegd met de departementen Economie, Wetenschap, Innovatie, Werk en Sociale Economie. Het departement Landbouw & Visserij wordt omgevormd tot agentschap Landbouw & Zeevisserij.

Antidumping van frites
Er is meer politiek nieuws te melden op dinsdag 1 oktober. Zo kaartte de Belgische Europarlementariër Geert Bourgeois bij Eurocommissaris Phil Hogan de antidumpingmaatregelen aan die Zuid-Amerikaanse landen op Belgische en Europese frites heffen. Hogan reageerde snel op te treden omdat de aanklachten als onwaar worden gezien door Europa.

boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen.
Regenradar
Powered by Agroweer

Analyse Aardappelen

Vlaamse telers kunnen bijna geen land meer huren

Inside Aardappelen

Aardappelprovincies België snijden in teelt

Analyse Aardappelen

Aardappelareaal daalt, maar frites trekt eigen plan

Nieuws Overname

A-ware koopt toetjesmaker Hollebeekhoeve

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief