Dutchmen Photography / Shutterstock.com

Nieuws Prinsjesdag 2020

Koning: stikstofaanpak voor gezonde landbouw

15 September 2020

Koning Willem-Alexander heeft in zijn Troonrede kort specifiek stilgestaan bij de landbouw. Daarbij ging het over de €5 miljard die het kabinet ter beschikking heeft gesteld voor de stikstofaanpak. "Het is nodig voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening."

De koning, die in de Troonrede de visie van de regering verwoordt voor het komende parlementaire jaar, nam in dezelfde passage ook direct de natuur mee. "Het geld dat nu beschikbaar komt, kan onder andere worden ingezet voor natuurherstel en de aanpassing van stallen." Ook impliceert Willem-Alexander dat de landbouw vooralsnog de enige sector is waar het kabinet op korte termijn stikstofwinst ziet. "En het is nodig om ruimtelijke ontwikkelingen in de sfeer van woningbouw en infrastructuur mogelijk te maken."

Zware economische terugslag
Voor de landbouw werden zelf geen nieuw beleid of maatregelen aangekondigd. De troonrede ging voor het overgrote deel van over de impact van de huidige coronacrisis op de economie en de maatschappij. De koning waarschuwt ons land zich schrap moet zetten "voor de gevolgen van een zware economische terugslag, die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën op lange termijn." Hij wijst op de economische cijfers en ramingen die 'ongekend zijn in vredestijd.' 

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 5%, de rijksbegroting stevent af naar een tekort van 7% en de werkloosheid is in 1 jaar verdubbeld. Ook de export staat onder druk, waarschuwt de koning. "Onze belangrijkste handelspartners in Europa en wereldwijd hebben te kampen met een economische terugval die vaak nog groter is. Voor een open en op handel en export gericht land als Nederland is dat, zeker na brexit, een extra complicatie."

Klimaatnota op komst
Ook het klimaat in de vorm van het klimaatakkoord en de klimaatwet kwam aan bod. Het kabinet komt dit najaar met een Klimaatnota, zo kondigde Willem-Alexander aan. Het doel blijft vermindering van de CO2 -uitstoot met minimaal 49% in 2030 en een klimaatneutraal Nederland in 2050. "Voor komend jaar zitten er verschillende maatregelen in het vat, zoals een CO2-heffing voor de industrie, een kleiner aandeel van kolencentrales in de elektriciteitsproductie en maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren", aldus de koning.

Met het Nationaal Groeifonds, waar de komende 5 jaar een bedrag van €20 miljard voor beschikbaar is, wil het kabinet hier een vliegende start mee maken. Met het fonds wil de regering investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur (inclusief digitaal en energie). "De unieke schaal en de looptijd van het fonds maken het mogelijk Nederland welvarender, schoner en duurzamer over te dragen aan de jongeren van nu."

Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Troonrede

'Perspectief voor boeren, maar ook woningbouw'

Politiek Stikstof

Kabinet presenteert geen stikstofplan op Prinsjesdag

Nieuws Stikstof

LTO herkent terechtwijzing Van der Tak niet, lijkt hoax

Politiek Peilingen

Omtzigt trekt veel zetels bij BoerBurgerBeweging weg

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief