Shutterstock

Nieuws Vleestaks

Accijnzen op vlees, komt het er echt van?

30 September 2020 - Redactie Boerenbusiness - 1 reactie

De 'True Animal Protein Coalition' (TAPP) gaat er van uit dat het ministerie van Landbouw de vleestaks gaat invoeren. Ze nodigen LTO Nederland uit samen te werken aan het in hun ogen reëel beprijzen van vlees en hoe deze heffingsopbrengst te besteden. Minister Schouten lijkt enthousiast. 

De TAPP Coalitie, bestaande uit boeren, artsen, voedingsorganisaties, jongeren, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties en diverse bedrijven, pleit sinds 2018 voor een hogere prijs voor vlees en zuivel. In hun ogen is dit 'eerlijker', doordat de milieukosten er in worden verdisconteerd. Met het geld dat de vleestaks oplevert, willen zij de prijs van groenten en fruit verlagen.

Inzet verkiezingen
Minister Schouten stuurde gisteren (29 september) een brief naar de Tweede Kamer waaruit blijkt dat ze het pleidooi van TAPP serieus neemt. De coalitie verzamelde dit voorjaar 50.017 handtekeningen voor hun plannen voor hogere vleesprijzen. In juni heeft de groepering ze deze aan minister Schouten overhandigd. De minister gaf daarbij aan het goed te vinden dat de vleestaks op de kaart wordt gezet, maar verwacht niet dat die er komt vóór de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. "Richt je op de schrijvers van de verkiezingsprogramma's", was haar advies.

Of de vleestaks er echt gaat komen, hangt dus (mede) af van de uitslag van de aankomende verkiezingen. Zelf geeft Schouten met de Kamerbrief al een schot voor de boeg door bereidheid te tonen de plannen van de TAPP te onderzoeken en als het realistisch blijkt, te willen uitvoeren. "Omdat dergelijke beprijzingsmechanismen de sleutel kunnen zijn naar een werkelijk samengaan van economische, sociale en ecologische duurzaamheid, wil ik mij verbinden met alle partijen die bereid zijn om deze te onderzoeken en – bij gunstige uitkomst - in praktijk te brengen."

Waar blijft geld aan strijkstok hangen?
De komende weken verwacht Schouten de resultaten van de eerste zogeheten agro-nutrimonitor, die de verduurzaming kan stimuleren. Dit instrument laat per schakel in de voedselketen zien welke prijs bedrijven betalen voor inkoop van een product en wat de verkoopprijs is. De monitor gaat ook de verschillen in prijsopbouw beschrijven tussen een aantal reguliere producten en de duurzame variant daarvan.

Snel na publicatie van deze monitor wil minister Schouten met onder andere de supermarkten aan tafel om de voortgang van de verduurzaming van het voedselaanbod aan de hand van de uitkomsten van deze eerste resultaten te bespreken. In de Kamerbrief beschrijft de minister ook welke afspraken tot nu toe met de supermarkten zijn gemaakt om te komen tot 'een duurzamer voedselaanbod, wat agrarisch ondernemers ook een duurzaam 'volhoudbaar' verdienmodel oplevert'.

Volgens Schouten heeft het afgelopen jaar, (daarbij waarschijnlijk doelend op de massale boerenprotesten, red) nogmaals duidelijk gemaakt hoe cruciaal het voor de toekomst van de sector is dat boeren en tuinders worden gewaardeerd voor het werk dat zij verzetten. "Dat geldt ook voor boeren en tuinders die de stap naar kringlooplandbouw zetten en ingrijpende veranderingen doormaken. Samen met andere partijen in de voedselketen zijn supermarkten in de positie om agrarisch ondernemers die aan hen leveren, hierin tegemoet te komen."

Prijsgaranties supermarkten
Schouten is nog niet helemaal tevreden, laat ze de Kamer weten. 'Ik zie uit naar verdere stappen door de supermarktbranche. Die verdere stappen zijn nodig, omdat ik ook de conclusie trek dat er meer moet gebeuren om te komen tot een werkelijk vertrouwde samenwerking van supermarkten met boeren en tuinders die vol in willen zetten op een vol houdbare landbouw."

Schouten verwijst daarbij naar de marges in de gehele keten. Die staan onder druk als gevolg van hevige concurrentie op binnenlandse en internationale markten, in combinatie met de voortdurende neiging tot overaanbod. Volgens haar zijn langdurige samenwerkingsverbanden essentieel om in deze context verduurzaming van het voedselaanbod een stevige impuls te kunnen geven. "Vraag en aanbod worden dan beter op elkaar afgestemd en producenten kunnen hun duurzaamheidsprestaties op een economisch verantwoorde manier blijven verhogen. Supermarkten onderkennen dit, werken hier op hun manier ook aan, en kunnen hier in mijn optiek vanwege hun ketenpositie (nog) meer het voortouw nemen."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
3 Oktober 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10889497/accijnzen-op-vlees-komt-het-er-echt-van]Accijnzen op vlees, komt het er echt van?[/url]
https://thepostmillennial.com/eat-meat-to-save-the-world
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden