Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Politiek JA21

JA21 wil geen ongezonde hang naar het extreme

19 Januari 2021 - Erik Colenbrander

Het conservatief liberale verkiezingsprogramma van de nieuw opgerichte partij JA21 wijkt wat betreft het landbouwdossier op onderdelen enigszins af van het geluid dat het Forum van Thierry Baudet laat horen. Het is een programma zonder ongezonde hang naar het extreme, schrijft de voorzitter van de programmacommissie Nicky Pouw-Verweij in het voorwoord.

Lijsttrekker Joost Eerdmans schrijft in het vandaag verschenen 75 pagina's tellende document: "Ons programma is een realistisch conservatief liberale koers voor iedereen die de schouders onder Nederland wil zetten. Positieve keuzes voor een welvarender, veiliger en herkenbaarder land waarin we criminaliteit keihard aanpakken, behouden wat ons bindt en macht terughalen uit Europa."

Nexit stap te ver
In tegenstelling tot de Nexit boodschap van Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (FvD) bepleit de JA21 partij, waar Jan Cees Vogelaar kandidaat voor staat op plek 7, een iets gematigder Europese koers. De nieuwe partij die is voortgekomen uit de FvD staat voor een afgeslankte, Europese Unie met de focus op vooral economische samenwerking. In plaats van machtsconcentratie bij de EU, dient de koers te worden verlegd naar een lossere Gemeenschap van Europese Staten waarin soevereiniteit behouden blijft. De markt moet binnen maatschappelijk aanvaarde kaders zijn werk kunnen doen, zonder dwang door EU-regelgeving en sturing die door bureaucraten bedachte landbouwsystemen opdringt.

JA21 benadrukt tegelijkertijd het belang van intensieve handelspolitiek. Nederland heeft baat bij een sterk en betrokken buitenlandbeleid. Met landen in de EU, waarmee nauw wordt samengewerkt, maar ook met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waarmee Nederland nauwe banden onderhoudt. En met handelspartners wereldwijd en landen waarmee Nederland samenwerkt om hun economie en democratie te versterken.

Contrast tussen milieu en klimaat?
Wat betreft de klimaatpolitiek is JA21 net zo radicaal als de PVV en FvD. Aanpassing aan het klimaat is het credo, in plaats van een vruchteloze strijd tegen het klimaat zelf. Maatregelen tegen wateroverlast, bescherming tegen hoog water, tegen droogte en hitte en de ruimtelijke ordening inrichten op klimaataanpassing vergen miljarden euro's aan investeringen. Bijstelling van het klimaatbeleid is vereist om deze richting in te slaan, bepleit JA21. Door het aanpassingsvermogen verder te vergroten, is Nederland nóg beter in staat met opwarming of afkoeling om te gaan. Het geld voor aanpassing aan het klimaat (klimaatapatie) wordt dankzij deze radicale koerswijziging wel nuttig besteed voor onderzoek en innovatie in onze kenniseconomie. En niet langer weggegooid aan subsidie voor te dure en inefficiënte energiebronnen.

Er dient een einde te komen aan de gedwongen samenvoeging van gemeenten

JA21

Het ontkoppelen van klimaat en energie neemt de zware hypotheek op natuur en landschap door windmolens en snel uitbreidende zonnevelden weg, aldus JA21. Windturbines en zonnevlaktes moeten na de economische levensduur van 15 tot 20 jaar ontmanteld worden, waarbij het terrein waarop ze zijn geplaatst in de oorspronkelijke staat met de oorspronkelijke bestemming wordt teruggebracht. Deze ontkoppeling is van groot belang, beschrijft het verkiezingsprogramma van JA21. Want de groene leefomgeving draagt bij aan het geestelijk en lichamelijk welbevinden.

Goede zorg voor natuur en landschap is cruciaal. Daarom bepleit de kersverse partij nauwe samenwerking tussen alle huidige gebruikers van het landschap, van agrarisch ondernemers tot natuurbeheerders, omdat er is gezamenlijke plicht ter bescherming geldt. Er wordt onderkent dat er een spanning kan bestaan tussen landbouwareaal en natuur, en tussen agrarische belangen en die van de natuurbeheerder. JA21 pleit voor balans: zorgvuldige omgang met het landschap zonder daarbij eenzijdig voor activistische deelbelangen te kiezen.

De partij van de Rotterdamse lijsttrekker Joost Eerdmans stelt vast dat de milieukwaliteit in 50 jaar sterk verbeterd is en wil dit graag zo houden. JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven.

Tegen doorgroeiende gemeentes
Nog een opvallend onderdeel uit het verkiezingsprogramma dat de agrarische sector raakt: JA21 is tegen de voortdurende schaalvergroting van gemeentes, terwijl uitgerekend de zogeheten eerste overheid dicht bij de eigen inwoners hoort te staan. Schaalvergroting doet afbreuk aan de eigenheid van gemeenschappen die zich in hun gemeente willen herkennen. Er dient een einde te komen aan gedwongen samenvoeging van gemeenten. Gemeenten dienen meer ruimte te krijgen om op terreinen waarover zij gaan eigen keuzes te maken, ook als dat leidt tot verschillen tussen gemeenten. JA21 is voor het invoeren van een gekozen burgemeester, wat een herziening nodig maakt van de wijze waarop een gemeente worden bestuurd en bijdraagt aan het vergroten van de invloed en betrokkenheid van de inwoners.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Erik Colenbrander

Freelance agrarisch journalist
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden