Shutterstock

Nieuws Coronasteun

Agrarisch ondernemers krijgen 446 miljoen steun

8 November 2021 - Linda van Eekeres

Agrarisch ondernemers hebben in totaal ruim €446 miljoen coronasteun gekregen uit de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK). Een deel van de aanvragen uit het derde kwartaal is nog in behandeling. Beide regelingen zijn nu beëindigd.

Bedrijven die minimaal 30% omzetverlies leden, konden de TVL aanvragen. In het derde kwartaal van dit jaar hebben van de 3.846 agrarisch ondernemers die steun aanvroegen er tot nu toe 1.390 geld gekregen uit de TVL. Aan deze ondernemers samen werd meer dan €59 miljoen uitgekeerd. In Q2 kwam meer dan €200 miljoen TVL-subsidie bij de agrarische sector terecht kwam. In totaal is er €428.615.802 uitgekeerd in de vier kwartalen dat agrarisch ondernemers gebruik konden maken van de TVL.

Het totaal aantal TVL-aanvragen is in Q3 bijna gehalveerd in vergelijking met Q2, maar dat gaat niet op voor de agrarische sector. In Q2 werden er 4.239 aanvragen ingediend. Dat is ten opzichte van het derde kwartaal dus slechts een afname van ruim 9%.

Varkenssector
Een kleine 21% van de steun ging in Q3 naar naar varkensbedrijven (fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven, vleesvarkens en (deels) gesloten varkensbedrijven). Dat is veel meer dan in het tweede kwartaal (7%). In het eerste kwartaal was dit ruim 11%. In het vierde kwartaal vorig jaar (het eerste kwartaal dat de agrarische sector TVL kon aanvragen) ging een kleine 48% van de steun naar de varkenssector.

Akkerbouw
In de eerste negen maanden van 2021 ging relatief veel TVL-geld naar de akkerbouw. Zo ging in het derde kwartaal 24% naar de teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden en ruim 15% naar de aardappelteelt en overige wortel- en knolgewassen. Melkveehouders waren in Q3 goed voor 4% van de TVL en vleeskalveren 3%.

  Aantal subsidie aangevraagd Aantal subsidie ontvangen Bedrag subsidie toegekend
Q4 2020 3.351 3.231 €59.349.292
Q1 2021 2.800 2.637 €115.794.662
Q2 2021 4.239 3.967 €201.697.064
Q3 2021 3.846 1.390 €51.774.184
Totaal 14.236 11.225 €428.615.802

TVL in de agrarische sector. Bron: RVO

Subsidieregeling OVK
Voor agrarisch ondernemers die de maximale TVL hadden aangevraagd en toch hun vaste lasten niet konden betalen, was er de eerste drie kwartalen van dit jaar ook de mogelijkheid om daarbovenop gebruik te maken van de subsidieregeling Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK). 31 ondernemers hebben die tot nu toe in Q3 ontvangen. In totaal gaat het nu om 149 ondernemers waaraan collectief €17.878.345 is toegekend.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden