Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Nieuws GLB

Nederland moet geld GLB eerlijker verdelen

13 December 2022 - Jurphaas Lugtenburg - 6 reacties

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), is vandaag (dinsdag 13 december) eindelijk goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat is net op tijd, want het nieuwe GLB wordt al vanaf 1 januari 2023 van kracht. De Commissie wilde wel dat Nederland het NSP zou bijstellen. De meest in het oog springende wijziging is dat directe betalingen anders verdeeld moeten worden op basis van de bedrijfsomvang.

De directe betalingen vanuit het GLB vormen voor veel boeren een belangrijk deel van hun inkomsten. Daarom is een eerlijke verdeling van de financiële steun een van de belangrijkste economische doelstellingen van het NSP. "Nederland streeft naar een herverdeling van geld van grote naar kleine en middelgrote agrarische bedrijven", schrijft de Commissie in de samenvatting van het NSP. "Boeren krijgen daarom tot de eerste 40 hectare een hogere hectarepremie.'' Verder moeten boeren in staat gesteld worden om te reageren op veranderende omstandigheden en de veranderende vraag vanuit de markt. Volgens de Commissie krijgt ongeveer 8% van de landbouwbedrijven steun voor investeringen voor modernisering in het NSP.

Natuur
De stikstof-discussie is ook niet aan Brussel voorbij gegaan. "Het NSP richt zich specifiek op ongeveer 15.000 hectare rond Natura 2000-gebieden. Het doel is om de ammoniakuitstoot te verminderen en de beschikbaarheid van water te verbeteren, met positieve resultaten voor het behoud van de biodiversiteit in die natuurgebieden", schrijft de Commissie.

De veel besproken bufferzones komen ook voorbij in de beoordeling. De Commissie laat ruimte in de formulering van de eisen aan deze bufferzones in de samenvatting van het NSP. Letterlijk schrijft de Commissie: 'In buffer zones along water courses, the use of all types of fertilisers and plant protection products will be restricted'. Vrij vertaald is dat 'In bufferzones langs waterlopen, wordt het gebruik van alle soorten meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen beperkt', en dus niet per definitie verboden, zoals nu door LNV wordt voorgespiegeld.

Aan de groei van het areaal biologische landbouw wordt een concreet getal gehangen. Dat moet groeien naar 109.300 hectare. Volgens de cijfers van het CBS werd in 2022 net iets meer dan 80.000 hectare biologisch bewerkt. Ook worden boeren gestimuleerd om 36.000 hectare nieuw grasland te creëren met elementen die geschikt zijn voor weidevogels. Verder wordt in het NSP €174 miljoen vrijgemaakt voor verhoging van het waterpeil in veenweidegebieden.

Kennisvoucher
Naast de inkomenssteun krijgen boeren ook een kennisvoucher ter waarde van €1.750. Ongeveer 55.000 personen kunnen daarmee gebruik maken van advies, opleiding of kennisuitwisseling, of van deelname aan studiegroepen van het Europees innovatiepartnerschap die worden ondersteund door het GLB en verband houden met milieu- of klimaat gerelateerde prestaties. Daarnaast krijgen 2.100 adviseurs steun uit het NSP om innovaties beschikbaar te maken voor boeren.

De Nederlandse landbouw heeft jonge boeren nodig. Daarom wordt er in het NSP een poging gedaan jonge mensen zonder agrarische achtergrond aan de sector te binden. Ongeveer 3.000 jonge boeren zullen in het NSP ondersteund worden in hun plannen voor het opzetten van een eigen boerderij.

De samenvatting van het NSP is hier te vinden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
6 reacties
Abonnee
idee 13 December 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10902045/nederland-moet-geld-glb-eerlijker-verdelen]Nederland moet geld GLB eerlijker verdelen[/url]
Mag je langs waterlopen op de bufferzone gewas oogsten ?
Abonnee
groen geel 13 December 2022
Het NSP verhaal is engelstalig en dus niet nederlands. Veel boeren zijn het engels niet zo machtig en kunnen alleen de mooie plaatjes bekijken die toch weer iets anders sugureren dan de werkelijkheid,
Zo worden we er weer helaas erbij genomen.
Abonnee
drent 14 December 2022
dus nu iedereen is voorzien van kantdoppen op de spuit bedenken ze weer iets nieuws, de kantdoppen kunnen dus nu in de prullenbak.
Abonnee
Zeewind 14 December 2022
Kantdoppen gewoon gebruiken. Bufferzo’nes netjes en voorzichtig bemesten en bespuiten indien dat bijdraagt aan kwaliteit en opbrengst. Als de NVWA verschijnt moeten ze maar maar monsters nemen om aan te tonen dat je dewatergang ook hebt behandeld. EUcie zegt beperking , dus pas op!
info 15 December 2022
Jonge boeren zonder agrarische afkomst boer maken zijn gedoemd om in de bijstand te belanden , laten we bestaande bedrijven stimuleren voldoende inkomen garanderen dan is de animo voor opvolging geboren en is de slagingskans vele malen groter dat ze boer blijven.
regelbedenker 16 December 2022
Juist info, de grootste discriminatie, gewoon door de overheid opgetuigd, allemaal legaal stelt men, hoe ziek kun je zijn
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws Grond

Britse boer 'braakt' liever dan dat hij teelt

Achtergrond Politiek

Green Deal pijnpunt in gesprekken EU en Oekraïne

Interview Johan Mostert

'LNV zet mestmarkt klem en saneert veehouderij'

Opinie Jurphaas Lugtenburg

Toezeggen lukte wel in het GLB, betalen wordt lastig

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden