Met terugwerkende kracht

Belgische teler bloedt voor niet melden pootgoed

23 Mei 2017 - Clarisse van der Woude

Een aardappelteler uit Antwerpen (België) is door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot betaling van een hoge boete én een schadevergoeding aan Breeders Trust. Dat meldt de waakhond voor handhaving van het kwekersrecht.

De aardappelteler is Breeders Trust een vergoeding van ruim 90.000 euro aan gederfde inkomsten verschuldigd. Dat komt door het niet aanmelden van zijn areaal hoevepootgoed van de kwekersrechtelijke rassen Asterix en Fontane. 

Expert zal de winst moeten bepalen

Breeders Trust heeft schade geleden
Daarbij stelde het hof vast dat Breeders Trust ook andere schade heeft geleden, zoals opsporingskosten en reputatieschade. Daarvoor moet de teler een schadevergoeding betalen, die is vastgesteld op het voordeel dat de teler had van een areaal van ruim 230 hectare aan Fontane. Een door het hof aangestelde expert zal daarvoor op de korte termijn de hoogte van de winst over de jaren 2011, 2012 en 2013 moeten bepalen. 

Tevens is de boer veroordeeld tot betaling van interesten op de volledige schadevergoeding vanaf de dag van de dagvaarding in 2013. Het hof heeft ten slotte een dwangsom opgelegd van 2.000 euro per hectare per jaar, indien de betrokken boer in de toekomst het stakingsbevel uit het arrest niet zou naleven. 

Met terugwerkende kracht
Geert Staring, directeur van Breeders Trust, reageerde op de zaak: 'Op basis van de administratie, die we in 2013 in beslag hebben genomen, heeft het hof kunnen vaststellen dat over een lange periode geen aanmelding heeft plaatsgevonden van meer dan 460 hectare hoevepootgoed. Derhalve is er dus geen billijke vergoeding betaald.' 

Dit kan veel geld gaan kosten

Volgens de waakhond zijn, in het sectorakkoord tussen Breeders Trust en Agrofront, duidelijke afspraken gemaakt. 'Als een individuele teler vervolgens meent deze afspraken in de wind te kunnen slaan, dan kan dat veel geld kosten. Ook vaak met terugwerkende kracht, zoals hier het geval is geweest. Er kan dus over de voorgaande jaren bepaald worden over welke rassen en arealen geen billijke vergoeding is betaald.'

Teruggaan tot 2009
De boer was ook eerder gemaakte contractuele afspraken niet nagekomen. Daardoor werd er voor het ras Asterix zelfs teruggegaan tot het teeltjaar 2009. 'Wij hebben toen met de Belgische boerenbonden goede afspraken gemaakt, waarin we zeiden dat we zouden handhaven. Dit om te voorkomen dat uitsluitend welwillenden zouden betalen en zij die het "vergeten" zijn de dans eenvoudig kunnen ontspringen. Dat zou onrechtvaardig zijn naar de telers die wel netjes aan hun wettelijke verplichting voldoen.'

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden