Agrifoto

Nieuws Gewasbescherming

Schouten houdt vast aan verbod neonicotinoïden

6 Juni 2019 - 45 reacties

De suikerbietenteelt kan een terugkeer van bietenzaad dat is gecoat met neonicotinoïden uit het hoofd zetten. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaat voor de toepassing geen uitzondering maken op het Europese verbod. Ook wil zij gewasbescherming op recept en moet de toelating van middelen strenger onderzocht worden.

Het bovenstaande liet minister Schouten donderdagavond 6 juni weten in een algemeen overleg over gewasbeschermingsmiddelen. De minister benadrukt dat de discussie over neonicotinoïden al jaren speelt en dat de sector tijd genoeg heeft gehad zich voor te bereiden op een verbod. Alhoewel ze beseft dat het effect van het verbod op bietentelers groot is, ziet de minister geen aanleiding om af te wijken van haar besluit.

Minister Schouten komt nog met een reactie op het boek '#terugindetijd' van Boer Bewust en een rapport van Stichting Agri Facts. "Uitzonderingen op het Europese verbod zijn slechts tijdelijk. Het oneerlijke speelveld dat wordt ervaren met landen als België is dus ook maar tijdelijk. Het is dan ook zinvoller om te kijken naar alternatieven", zo stelt de minister. Daarbij meldt ze dat op een Europees verbod niet allerlei uitzonderingen moeten worden gemaakt.

Schouten kiest er daarom voor om vast te houden aan het advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Schouten kreeg veel vragen over het feit dat de middelen die nu worden gebruikt schadelijker worden geacht. "Deze middelen zijn officieel toegelaten en mogen dus worden gebruikt", zo antwoordde zij. Wel ondersteunt ze het zoeken naar alternatieven.

Motie van wantrouwen
Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) zei gedurende het overleg dat ze volgende week een motie van wantrouwen indient tegen de minister. Zij beweert dat de voorgangers van minister Schouten informatie hebben achtergehouden. Ouwehand doelt dan op het bijenrichtsnoer, waarbij zij van mening is dat Nederland de invoering vertraagd heeft. Ze stelde hier vragen over aan Schouten, maar die werden pas beantwoord toen 'Follow the Money' een artikel over het onderwerp publiceerde.

De aankondiging raakt minister Schouten zichtbaar, maar ook de andere Kamerleden zijn van mening dat het aankondigen van een motie van wantrouwen voor het Pinksterweekend niet netjes is. Het was overigens niet het enige moment waarop het er fel aan toeging in het debat. Tjeerd de Groot (D66) was namelijk erg ontevreden over het feit dat de aanpak van het gebruik van glyfosaat nog steeds in het stadium van gesprekken zit. Hij diende daarom een motie in om tot stevigere maatregelen te komen.

Toekomstvisie goed ontvangen
In het algemeen overleg bleek ook dat de reacties op de 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030' van Schouten over het algemeen positief zijn. "Volgens mij zijn we allemaal van mening dat de milieudruk vanuit de gewasbeschermingsmiddelen moet dalen. Het grote punt van verschil is vooral de manier waarop", zei Roelof Bisschop (SGP). Hij vindt zelf dat de ambitie van de minister lovenswaardig is, maar dat er wel alternatieven gereed moeten zijn. "We moeten onder ogen zien dat het tijd kost om de doelen te behalen."

Het CDA en de VVD sloten zich bij de opmerkingen aan, maar Maurits von Martels (CDA) en Helma Lodders (VVD) stelden wel dat het advies van de EFSA en het Ctgb onafhankelijk moet zijn en moet worden gerespecteerd, in plaats van het feit dat de politiek in steeds verregaandere mate over gewasbescherming beslist.

Praktische uitvoering is afwachten
Waar het CDA, de VVD en de SGP vinden dat het economisch wel haalbaar moet zijn om deze doelen te halen, zijn de Partij van de Arbeid (PvdA), de Partij van de Dieren (PvdD) en ChristenUnie sceptischer. Zij zijn bang dat deze doelen in de praktische uitvoering te wensen overlaat, waardoor de datum van 2030 niet gehaald gaat worden.

Daarnaast beloofde de minister te kijken naar een methode waarbij er op recept gewasbeschermingsmiddelen worden uitgeschreven. Ze wil dit ook bespreken met de sector. Met deze methode kunnen telers op middelen teruggrijpen als de ziektedruk te hoog wordt, al kunnen ze het gebruik tegelijkertijd ook minderen.

Ten slotte gaat de minister aan de slag met een strenger onderzoek naar de beoordeling van middelen. Ze gaat ervoor pleiten dat de veldstudies meegenomen worden en dat er eveneens moet worden gekeken naar de cumulatieve effecten. Wel benadrukt de minister dat het oordeel van de EFSA moeten worden gerespecteerd.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
45 reacties
Roderic 7 Juni 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10882772/schouten-houdt-vast-aan-verbod-neonicotino-den]Schouten houdt vast aan verbod neonicotinoïden[/url]
Minister heeft het zwaar, maar zoekt wel het beste voor de boer.
schoenmakers1 7 Juni 2019
minister denkt enkel aan haar inkomen, geeft er geen flikker om wat de feiten zijn, ze waait met alle winden mee, enkel om de meeste stemmen te winnen, de werkelijkheid doet er helemaal niet toe!!!
Kjol 7 Juni 2019
Had niet anders verwacht, gaat allang niet meer om feiten. Agenda is dat de sector verschrompelt moet worden, emotiepolitiek.
Abonnee
Zuidboer 7 Juni 2019
Ze gaat op de stoel van het CTGB zitten. Welke functie heeft het CTGB dan nog?
Calypso 7 Juni 2019
Gaat lekker stikt van de luizen bieten al 2x gespoten tegen luizen pootaardappelen al extra luizen doder in moeten zetten en ook de tarwe zit flink luis in normaal hoef je daar nooit in te spuiten.
Dus die moet ook gespoten worden zit nu al op 2000 extra kosten ten opzichte van vorig jaar en milieu is hier ook niet bij gebaat
gerard 7 Juni 2019
bekijk het van de zonnige kant ze gaat ook weer een keer weg. mij steun heeft ze niet meer
Piet s 7 Juni 2019
Graag t ministerie zo snel mogelijk afschaffen
En nooit meer een minister van landbouw
Abonnee
Vrij grof 7 Juni 2019
Laffe muts is het!
Word gedirigeerd door de groene clubjes om die maar tevreden te stemmen. Diegene waar ze wel voor moet staan interesseert haar geen moer!
Intussen is het milieu en de boer de klos.
Joost 7 Juni 2019
Nounounou wat een galspuwerij van een paar in het nauw gekomen prutsers.
Wees blij met Carola die snapt er tenminste nog iets van en ze heeft nog een soort van boerenhartje. Dat kun je van de rest van dat zootje in DH niet zeggen. Dus in die zin chapeau veur heur.
Iets anders is dat de landbouw zo verdomde star is en dat veel boeren zo krampachtig vasthouden aan het bekende, ook al ziet iedereen dat dit niet langer kan, dat ze zichzelf volledig diskwalificeren in de samenleving. Jammer maar wel waar.
Bewijs is het gejank van die prutsers hierboven onder andere
Bij de redactie bekend 7 Juni 2019
We moeten wel begrijpen dat zij, onze minister, de politiek, de kamer, op haar nek heeft. De maatschappelijke wensen zijn zeer bepalend. Echter wat ik nu zie is paniekvoetbal en ook onze minister ontbeerd in deze wedstrijd een goede coats. En net als bij voetbal overal werpen zich coaters op maar die letten goed op hun eigen belang en zo ontstaat er een Babylonische spraakverwarring. Veel stof en mist die het zicht op een visie op basis van ecologische en economische mogelijkheden voor de primaire sector ontbeert.
Teler 7 Juni 2019
Algeheel verbod chemische middelen in geheel Europa per direct..Worden alle boeren schat rijk.. En weten de groenen weer eens wat voedselschaarste is..
peer 7 Juni 2019
moeten we ook even de inport controleren
Abonnee
Bildtboer 7 Juni 2019
Helemaal eens met Teler en peer, allemaal overstappen naar biologische landbouw ,heel Europa, grenzen voor niet biologische producten dicht, . Gaan we voedsel produceren voor wie het nog kan betalen,
Peter 7 Juni 2019
Helemaal met de laatste sprekers eens,als er een verbod komt dan voor heel Europa en import controleren op zelfde teeltcondities.
Om gelijke concurrentie te waarborgen, want daar draait het allemaal om, een gelijk speelveld, ik denk dat dan geen boeren tegen zijn.
Wij boeren worden er niet minder van onze image gaat ten top .
Een mooie uitdaging voor iedereen.

vrij grof 7 Juni 2019
Joost, ik voel mij niet in het nou maar voel me wel bedonderd n.l.
neonics zijn gewoon prima middelen en de bijensterfte heeft zeer waarschijnlijk andere oorzaken.
Glyfosaat is het meest onderzochte middel ter wereld en er zijn nu reeds 3 gevallen van kanker bekend die mogelijk de oorzaak glyfosaat hebben, hoe staat dat tegenover alcohol, drugs , roken, overgewicht etc. etc. . drinken ,roken, te veel eten mag gewoon. En wie zegt dat de gebruikers van glyfosaat het middel volgens de regels hebben toegepast??? De burger vaak niet gezien de resten in de zuiveringen.
En zo moeten we maar dealen met het aanstaande verbod op reglone en chloorprofam en mogelijk nog veel meer.
Ik hoop zo dat er spoedig honger uitbreekt dan is al dat luxe geteut weer ff over.
Abonnee
roy 7 Juni 2019
verbod in europa is nog veel te beperkt. We zitten al meer in een wereldmarkt. Wat schouten en Europa doen is de landbouw op achterstand zetten. Zonder alternatieven allerlei coatings opheven is zeer slecht voor gewasgezondheid en spuitbelasting.
Hoe naief en boeronvriendelijk kun je zijn?
Akkerbouw2.0 7 Juni 2019
Zijn verkoopsites voor particulieren waar ze adviseren glyfosaat met een bloemengieter toe te dienen. En dat is de normale 360 Gr/ltr.
Hoe gek kun je zijn, en dan de landbouw met de vinger aanwijzen.
Abonnee
De teler 7 Juni 2019
Denk dat vs van Europa nodig is om deze dwaling van Nederland. Te kunnen stoppen. Kunnen beter nu stoppen en emigreren nu het land nog wat opleverd
Charel 8 Juni 2019
Volkomen eens met Teler, maar wie neemt het voortouw? LTO?

Trouwens, ze hadden die rechtlijnigen nooit in de regering moeten opnemen. Trekken met hun 5 zeteltjes een veel te grote broek aan.
Peter 8 Juni 2019
een nieuwe realiteit waarop de ondernemers kunnen inspelen.
uitstel van verbod op (zeer) schadelijke middelen zet een rem op innovaties en blijven dat doen, want risico's kunnen worden afgedekt.
een aantal effectieve maatregelen kennen we al lang, maar die leveren te weinig financieel gewin. dus zolang de middelen gebruikt mogen worden blijft financieel gewin en niet verbetering van bedrijfsvoering de drijvende kracht.

dat level playfield is een farce.
teeltomstandigheden, grondprijzen, financieringsmogelijkheden, infra-structuur en kennisniveau zijn en blijven ongelijk.
laat je niet door dat level playfield misleiden; knip voor de neus.

laat onverlet dat importen aan dezelfde eisen als onze regelgeving moeten voldoen: dus geen GMO voer meer, maar daar wil Brussel niets van weten.
vraag is wel hoe dat moet met de recepten. wie is bevoegd en in staat die uitschrijven op zo'n manier dat commercie daarin geen zeggenschap heeft?
Akkerbouw2.0 8 Juni 2019
Schouten heeft gewoon oogkleppen op, haar beleid of het beleid dat voor haar uitgestippeld word. Doet de Nederlandse landbouw geen goed, nooit eens positief.

Bovendien het is aan het ctgb enz om de middellen te beoordelen, niet aan een stel milieuactivisten.

Misschien dat bio even een oplossing is, maar dan zal vanzelf blijken dat er nog meer honger in de wereld komt.

Idem dito met haar kringlooplandbouw, en dan vervolgens een aanvoernorm van 170 kg N per ha. En fosfaataanvoer ook kleiner dan de afvoer dmv het gewas.
Kjol 9 Juni 2019
Grenzen sluiten voor GMO en gewassen die bespoten zijn kan helemaal niet, er zijn handelsakkoorden gesloten, mocht de EU dit doen dan heeft dat zeer grote effecten op bijvoorbeeld de auto-industrie door tegenacties. Dat gaat dus niet gebeuren daarvoor staan er veel teveel banen op het spel.
graanteler 10 Juni 2019
hallo Joost,
ten eerste ben je zelf een prutser en waarschijnlijk helemaal niet werkzaam in de landbouw!
we moeten al jaren aanhoren dat zo slecht zijn voor het milieu. kom op op recept middelen krijgen. er wordt net gedaan of we voor de lol aan het spuiten zijn. enig idee hoeveel het kost en laten we niet vergeten hoeveel het kost als we het niet doen!
ga eens even in de realiteit leven, biologisch of wat mevr schouten voor ogen heeft is helemaal niet haalbaar meer met moderne landbouw en grote bedrijven. laat staan dat er dan nog voedselzekerheid is!
andere landen in de wereld kopen overal grond op om er zeker van te zijn dat ze hun volk kunnen voeden zowel nu als in de toekomst! en hier moeten de bekrompen idealisten even vertellen wat goed voor de wereld is en zo onze sector kapot maken. en als het te laat is moeten we weer tegen wil en dank produceren.
dat mens heeft echt helemaal geen idee wat er speelt en wat ze op het spel zet!
schoenmakers1 10 Juni 2019
helemaal gelijk graanteler, ze willen ons alles uit handen nemen, behalve de risico`s
knuppelstra 11 Juni 2019
bio is gewoon de toekomst blijkbaar, ik zeg doen met ons allen. nu moeten we alleen nog even eerlijk bepalen wie wel mag blijven leven en wie niet, we kunnen dan namelijk nog maar 33% van de wereld voeden!

Abonnee
joepi 11 Juni 2019
Prima alles bio in EU en de grenzen potdicht, ook geen fruit of wat dan ook uit andere contintenten. Geen graan uit oostblok, geen sinasappels, annanassen, geen rijst of wat dan ook. En dan eten we gewoon dus wat de pot schaft!
Misschien is dit wel de oplossing. Minder voor meer.
Kjol 11 Juni 2019
Importblokkade gaat dus niet gebeuren ivm handelsakkoorden, export van agrarische producten gaat wel afnemen en import zelfs toenemen als dat goedkoper is. Prijspeil in EU blijft vrijwel gelijk aangezien de EU grotendeels zelfvoorzienend blijft en gangbaar importeert uit het buitenland indien nodig, export van bio product naar buiten de EU zal er vrijwel niet zijn ivm te hoge kostprijs.
Jpk 11 Juni 2019
Import buiten de eu mag niet .meer volgens ngo en greenpeace ontstellende hoge co 2 uitstoot wordt uitgevoerd door christen unie en d66 onder de noemer redt de aarde .het zou vvd stemmen winst opleveren door er nu de stekker er uit te trekken en oppositie partij te worden.
Peter34 11 Juni 2019
@graanteler. Wanneer voedselvoorziening u zo ter harte gaat is omschakelen van sierteelt (bollen, lelies) naar voedselproductie toch een eerste maatregel?
ik geloof helemaal niet dat de reageerders een zier om wereldvoedselvoorzieninggeven. het wordt als gelegenheidsargument opgevoerd om de huidige 'moderne' landbouw op 'grote' bedrijven te bestendigen.
wie zegt dat grote bedrijven nodig zijn? dat zijn ondernemingen die de boer voor hun karretje spannen (banken, machinefabrieken, GBM producenten). en wie bepaalt wat modern landbouw voorstelt? is eenzijdige gewasteelt op steriele akkers met een zeer nauwe rotatie met risicomijding middels GBM modern? of zou een andere bedrijfsvoering ook modern kunnen zijn?
HET problem is a.d.h.v. een recept niet (meer/nog niet) weten hoe dat zou moeten.
Koudwatervrees is toch niets voor ondernemers?
Kjol 11 Juni 2019
@peter34, grote bedrijven bestaan in NL helemaal niet, daarvoor moet je in het buitenland zijn, zelfs buiten de EU. Vrijwel alle voedsel wat van buiten de EU geïmporteerd wordt komt van bedrijven die een aardig grotere omvang dan de NL bedrijven. De milieudruk etc van importvoedsel is in 99% van de gevallen hoger dan in NL, gebrek aan enige kennis en roeptoeteren gaat niemand iets opleveren.
Abonnee
roy 11 Juni 2019
er worden bizar grote hoeveelheden groene perzikluizen gevangen. Deze niet overdachte beslissing van Schouten heeft grote gevolgen voor de Nederlandse agrisector. In een klap de concurrentiepositie onderuit halen, hoeveel schade kan een minister de sector toedoen?
graanteler 11 Juni 2019
hallo peter34, zoals al eerder gezegd weer eens iemand die niet in de agrarische sector werkzaam is.
totaal geen idee wat er speelt op Nederlandse bedrijven en hoe de meesten een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen en hun bedrijf kunnen blijven optimaliseren en vernieuwen.
ik ben echt de laatste die gaat lopen zeuren over de voedselvoorziening en dat ik hier iemand verplicht om te gaan omschakelen. maar zoals anderen ook al zeiden is biologisch niet wereldvoedend. en maar 5% van de Nederlanders kan het zich veroorloven om biologisch te eten. Dit is gewoon een feit en heeft niks met stemmingmakerij te maken of een gelegenheidsargument!
Peter34 12 Juni 2019
@kjol. karakteristieke Kjol opmerking. wanneer een kritische noot valt is die per definitie afkomstig van iemand van buiten de agrarische sector. gebrek aan inventiviteit en moed om over de schutting te kijken geeft geen blijk van een blik op de toekomst. want Kjol, de zaken gaan veranderen, sneller als jij wenst.
inderdaad grote bedrijven bestaan in NL niet. Niet als je naar hectares krijgt. Maar wel als je arbeidsproductiviteit en omzet per bedrijf als maatstaf neemt. Indicatie daarvoor is de NL grondprijs.
Kjol 12 Juni 2019
@Peter34, de grondprijs in NL is grotendeels losgekoppeld van de agrarische waarde, de blik op de toekomst waar je het over hebt ligt in genetische aanpassingen echter blijft de EU daar vooralsnog angstig voor wegduiken. En inderdaad zal achter die schutting als gevolg van die genetische aanpassingen een compleet andere landbouw gaan ontstaan. Het zal met veel minder chemie toe kunnen, zie de USA etc waar het aandeel werkzame stof per kilo product sinds GMO fors is gedaald. Dus als je eens over de schutting wilt kijken dan pak je het vliegtuig as simple as that.
Abonnee
Vrij grof 12 Juni 2019
Ben benieuwd of Peter34 enkele 10 duizenden mensen kan leveren voor aan de schoffel of op het wiedbed als wij allen bio moeten gaan telen. Het is nu al spannend genoeg om mensen te krijgen.
Peter34 mag zelf wel eens een paar weken op een wiedbed plaatsnemen , kan hij er nog eens over nadenken of hij dat tot zijn 67e wil doen , haha. Ik weet het antwoord al!!
peer 12 Juni 2019
beste collega ik denk dat wel 95% het zich wel kan veroorloven om bio te gaan eten mensen gaan 2 keer op vacantie kopen een mobil van som 500 euro en ook onkruid is geen probleem kijk naar de gps
de grootste uitdaging zijn de schimmels
Peter34 12 Juni 2019
@Kjol. zou de beslissing van de EU om GMO te weren uitsluitend op emotie rusten? Denk het niet. Wij weten te weinig over de uitwerking van GMO op de gezondheid of de mogelijke schade door die technieken. Dieren schijnen 'een neus' te hebben voor het onderscheid tussen natuurlijk en GMO materiaal.
De landbouw in de VS kan voor ons niet als voorbeeld dienen. Niet in de laatste plaats omdat daar al veel gezinsbedrijven door corporates zijn overgenomen, een ideal wat de meeste NL boeren niet voor ogen staat.
Dat landbouwkundige waarde losgekoppeld is van de marktprijs van grond klopt. De financiering van dure grond kan nog steeds alleen uit de hogere productiewaarde komen, tenzij je die uit eigen zak betaalt. Die productiewaarde is in NL behoorlijk hoger als elders, of niet Kjol?

@Vrij grof. nee ik ga geen uren op een wiedbed liggen. Machines moeten het wiedwerk doen. De techniek vordert snel en voor de eerste tijd zijn onkruidmiddelen niet verboden. Hetgeen juist geen reden moet zijn om op achterover te leunen.
graanteler 12 Juni 2019
beste peer,
hoe naïef wil en kun je zijn om te denken dat de mensen hun vakantie en mobile telefoon gaan inruilen voor iets simpels als voedsel!
daarnaast heb je denk ik niet echt een goed beeld van de inkomsten van de gemiddelde Nederlander met de daarbij behorende kosten voordat voedsel aan bod komt.
Abonnee
Kjol 13 Juni 2019
@Peter34, ga de wereld in, blijf niet staren naar de postzegel NL of het eiland de EU. De veranderingen buiten de EU gaan zo snel op genetisch gebied ga daar op studiereis. Angst is een slechte raadgever, en emotie viert momenteel hoogtij, weet wel dat dieren in de EU al jaren hoofdzakelijk GMO import voedsel krijgen, zijn er al doden door gevallen?
Akkerbouw2.0 13 Juni 2019
In zuid Amerika word ook een veel hogere dosering glyfosaat gespoten om nog maar een beetje werking te krijgen. En die soya voert de Europese veehouderij. En dan de overheid maar met de vinger naar de Nederlandse akkerbouw wijzen.

Alles verbieden in NL, residueen op import verhogen. Hier heeft de NL bij geen last van, die eet immers geen vers fruit. Dat doet alleen de mens.

Misschien is Carola meer geschikt voor een baantje bij Greenpeace enz, als voor minister van landbouw.

Als het zo doorgaat hebben wij straks geen suikerindustrie meer, verbouwen alleen nog bio voor de categorie jan modaal plus. De rest van de bevolking zal het biovoedsel niet kunnen betalen, of hiervoor misschien goedkope soya importeren voor vegan food.


Kjol 13 Juni 2019
We kunnen in de EU uiteindelijk nog veel meer met lage of geen importheffingen importeren uit Canada dankzij het handelsakkoord met Canada of uit bijvoorbeeld de Oekraïne die al veel vrij van heffingen naar de EU kan exporteren dankzij een recent nog verbeterd handelsverdrag. Voedsel blijft hier beschikbaar en goedkoop, alleen de herkomst zal anders worden. Zo is het bijvoorbeeld ook gegaan met de kledingindustrie, elektronica etc.
graanteler 13 Juni 2019
@peer en peter34.
vervelend he als de feiten harder zijn dan de wensen voor een betere voedselproductie!
stelletje boomknuffelaars!
betaal niet 14 Juni 2019
We wilden toch allemaal een Ministerie van Landbouw want O O O de landbouwsector was het ondergeschoven kindje.

Nou nu hebben we een minister en honderden ambtenaren die speciaal voor ons dagelijks de regels maken en verzinnen.

50 jaar geleden had een groot gedeelte van de Nederlandsche bevolking nog een grote affiniteit met de landbouw en was er nog enige kennis en een positieve mindset aangaande onze sector.
Tegenwoordig is het allemaal theoretische kennis en aangekochte kennis van externe van adviesbureau's die bemand worden door linkse groene takkers.

Maar gelukkig hebben we ons ministerie want DAT wilden we allemaal zo graag.

p.s. ik moet voor de 17e betalen volgens Flanderijn, maar doe het niet we gaan het meemaken.
Roderic 17 Juni 2019
Minister heeft het zwaar, maar zoekt wel het beste voor de boer.
???!!! 17 Juni 2019
Roderic schreef:
Minister heeft het zwaar, maar zoekt wel het beste voor de boer.
Niets klopt hier:
1) Roderic: Rode Rik
2) Minister heeft het zwaar: Minister maakt het zichzelf makkelijk
3) zoekt wel: zoekt niet
4) beste voor de boer: slechtste voor de boer of; beste voor extremistische stadslui.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Achtergrond Green Deal

Boer-tot-bord-strategie vooral op bord van de boer

Nieuws Europese Commissie

Gewasbeschermingplan EU stuit op muur van kritiek

Nieuws Gewasbescherming

Verlenging van glyfosaat weer een stapje dichterbij

Nieuws Gewasbescherming

NVWA gaat veldspuit met drones controleren

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief