Agrifoto

Achtergrond Biologisch

Is de markt voor biologische akkerbouw vol?

28 Juni 2019 - 6 reacties

De vraag in de biologische akkerbouw en groentemarkt is al jaren groter dan het aanbod. Ook groeit het areaal nog steeds door. Echter, begin april bleek dat er bio-peen in de gangbare markt terecht was gekomen. Betekent dit dat de biologische peenmarkt vol begint te raken, en wat zegt dit over de markt voor andere biologische producten?

Het biologische areaal neemt jaar op jaar toe. Niet alleen in Nederland, maar ook in de Scandinavische landen en Duitsland. In Nederland steeg het biologische areaal in 2018 met 12%, waarbij overigens wel opgemerkt moet worden dat de biologische sector slechts een klein percentage van het totale landbouwareaal beslaat (3,8%). Het aantal akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven nam echter met 7% toe.

Bio-peen op gangbare markt
Begin april kwam er biologische peen op de gangbare peenmarkt terecht. Volgens handelaren had dit vooral te maken met het feit dat biologische peen op een gegeven moment op hetzelfde prijsniveau noteerde als de gangbare peen. Dit kwam doordat veel biologische telers hooggespannen verwachtingen hadden voor de prijs, onder andere door het droge weer. Dit zorgde ervoor dat de prijs lange tijd op een 'kunstmatig' hoog niveau werd gehouden.

Echter, uiteindelijk ging de consumptie in onder meer Duitsland daardoor stevig achteruit en werd de afzet flink geremd. Toen de prijs van bio-peen en gangbare peen op een gelijk niveau stonden, was het (logische) gevolg dat afnemers eerder voor biologische peen kozen dan voor de gangbare peen. Dat had een remmend effect op de afzet van gangbare peen.

Deze bovenstaande ontwikkeling maakt dat de vraag rijst in hoeverre het biologische areaal nog kan stijgen. Uit navraag bij meerdere handelaren blijkt dat de biologische peenmarkt (wat betreft koopcapaciteit) groot is. Echter, daarentegen is het biologische areaal ook stevig gegroeid, omdat het min of meer een 'cashcrop' is voor biologische telers. De handelaren stellen daarom dat het biologische peenareaal voorlopig niet te hard meer moet groeien.

Andere markten
Maar, wat zegt de bovenstaande ontwikkeling over de andere biologische markten? Wat blijkt is dat de markt van de andere biologische producten (nog) niet verzadigd is. Zo melden diverse uienhandelaren dat het zeker niet merkbaar is dat er te veel biologische uien zijn. Dit komt overigens deels doordat biologische uien niet overal goed te telen zijn en er veel uitval is. 

Vanuit supermarkten is een goede vraag naar bio-aardappelen

- Jan van Hoogen

Ook op de biologische markt voor aardappelen is volgens Agrico nog voldoende ruimte. Agrico heeft momenteel zo’n 60% tot 70% van het marktaandeel in handen. "De biologische aardappelmarkt is niet verzadigd. Daarnaast is er vanuit de supermarkten een goede vraag naar biologische aardappelen; met name Albert Heijn zet hier op in. Bij de andere supermarkten is de groei ietwat minder sterk", aldus Jan van Hoogen, directeur bij Agrico.

In biologische aardappelmarkt zit groei
"Ook wordt ongeveer 30% van de biologische aardappelen in Nederland geëxporteerd. Het grootste deel van die export vindt plaats aan het einde van het seizoen, gezien Nederland vaak beter is in bewaren. Daarnaast zit zeker in de chipsmarkt nog veel groei. Wat betreft de fritesmarkt is er met name groei mogelijk in de verse frites. De verwerking is een tak waar nog niet veel gebeurt, maar daar zit wel potentie in", aldus Van Hoogen.

"Agrico heeft nog ruimte om het biologische areaal uit te breiden. Dit kan omdat we ervoor zorgen dat er genoeg aanbod is van biologische rassen, al moeten we soms wel wat geweld gebruiken om ervoor zorgen dat er voldoende biologisch uitgangsmateriaal is. Daarnaast kunnen we door de robuustere rassen beter plannen. De teelt van biologische aardappelen is altijd al een risicovolle teelt geweest, en dat risico wilden we proberen op te vangen door een ruim areaal. Dat is nu minder geworden", aldus Van Hoogen.

Groentemarkt groeit trapsgewijs
"Wat betreft de biologische groentemarkt geldt dat de markt altijd al met een trapsgewijze groei te maken heeft gehad", aldus Jan Groen, de CEO bij Green Organics. "Wij melden al jaren dat er marktgericht geproduceerd moet worden. Wat dat betreft geldt dat de biologische markt volwassener wordt. We hebben een enorme groei doorgemaakt en dit moet uitdijen in de markt. Echter, het is in mijn ogen niet zo dat het groenteareaal vol zit. We werken er constant aan om de markt uit te bouwen."

Dat de biologische markt nog potentieel heeft, wordt tevens ondersteund door cijfers van ABN Amro. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa stijgt de groei van de verkopen sneller dan de snelheid waarmee boeren omschakelen, zo schrijft de bank. Uit de cijfers van ABN Amro blijkt dat er in de afgelopen 5 jaar jaarlijks gemiddeld 5% biologische landbouwgrond bij gekomen is. Echter, ieder jaar werd ook 12% meer aan biologische producten verkocht. 

Een punt van zorg blijft echter dat de biologisch teelt sterk gelinkt wordt aan regionaliteit. Zo blijkt uit een onderzoek van de Duitse bond voor de biologische landbouw (BÖLW) dat consumenten onder meer vanwege de regionale herkomst kiezen voor biologische producten. Daarom merken verschillende handelaren dat in de landen waar het biologische areaal gegroeid is, de consument toch de voorkeur heeft voor een regionaal product.

Doorgaans zijn dit soort achtergrondverhaal exclusief beschikbaar voor abonnees van Boerenbusiness. Wil je vaker dit soort artikelen lezen? Kijk dan in de shop voor meer informatie over onze abonnementen.

boerenbusiness.nl

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
6 reacties
Abonnee
Teler 28 Juni 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10883006/is-de-markt-voor-biologische-akkerbouw-vol]Is de markt voor biologische akkerbouw vol?[/url]
Bio is met subsidie opgezet..Is toch absurd dat bio dan gangbaar wordt afgezet..Dat is toch concurrentie vervalsing!!
Narcos 28 Juni 2019
Wat meneer van Hoogen stelt is dat div partijen in de keten afzet van supermarkt aardappels proberen middels het bio label hun totale marge te vergroten.
Dit gaat natuurlijk ten koste van de koopkracht van de consument.
Het ongebreideld graaien middels een bio sticker gaat een keer fout.
Onder het mom van duurzaamheid proberen vele van alle kanten in de keten zn zakken te vullen.
Abonnee
vrij grof 28 Juni 2019
Ik heb er zelf geen moeite mee dat dit gebeurd, het bestaat al zolang er bio word geteeld, het teveel aan bio-uien, bietjes en nu peen worden in de gangbare markt geplaatst .
Als de bioteelt er niet was betekent het m.i. dat de dan gangbare producten van die telers ook gewoon op de markt kwamen zij het in grotere volumes.
Ik kan mij wel voorstellen dat er in het gangbare kanaal bio geplaatst word om de marges overeind te houden ook al ben ik zelf geen bio teler.
schoenmakers 1 28 Juni 2019
Ik heb er best wel moeite mee dat het gangbare vergiftigd wordt met bio, voor mij staat bio voor het slechtste wat er is, ik wil die rotzooi niet gebruiken, laat ze hun eigen ellende opruimen
Jp kievit 28 Juni 2019
Gelukkig komt de slimme consument er achter dat bio een mode verschijnsel is. Blijven telen met boerenverstand
leo 28 Juni 2019
bio hoort passie te zijn en dan moet je geen geldwolf zijn , want dan gaat het mis
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Analyse BB Biologisch

Handel in biologische uien en peen komt op gang

Analyse BB Biologisch

Biomarkt aardappelen en uien zakt verder weg

Analyse BB Biologisch

Taaie handel in biologische aardappelen en uien

Analyse BB Biologisch

Snel een koper vinden heeft prioriteit op biomarkt

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief