Agrifoto

Nieuws Campagne 2019

Laatste 500 hectare in suikerbietenoogst

8 Januari 2020 - Jeannet Pennings

Het zijn de allerlaatste loodjes voor wat betreft de suikerbietenoogst in Nederland. Aan het begin van week 2 zat volgens Suiker Unie gemiddeld nog 0,5% in de grond, dit betreft met name areaal in de regio’s in Zuid-Nederland.

Het betekent dat de Nederlandse bietentelers gezamenlijk nog een kleine 500 hectare te gaan hadden deze week. Gezien de redelijke weersomstandigheden krimpt dat getal elke dag en de verwachting is dat aan het einde van de week alle suikerbieten de grond uit zijn.

“Volgende week gaan we de balans opmaken”, vertelt Gert Sikken, directeur agrarische zaken bij Suiker Unie. “Dan weten we ook hoe de wortelopbrengst dit jaar uitvalt, maar de verwachting is dat dit gemiddeld 83 ton per hectare is.” Daarmee ligt de opbrengst ruim 1 ton onder het vijfjarig gemiddelde.

Lager suikergehalte
Ook de suikeropbrengst valt lager uit dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Sikken: “Vorig jaar zaten we nog op een gemiddeld suikergehalte van ruim 17%. Dit jaar blijven we steken op 16,4%. Meestal stijg het suikergehalte gedurende de campagne, maar dat is dit jaar niet het geval. Dat is jammer, zeker ook voor de telers.”

De voornaamste oorzaak van de lagere opbrengst is de droogte in het groeiseizoen. Met name telers op de lichte gronden hebben daar last van gehad “Een gemiddelde teler bestaat niet”, benadrukt Sikken. “De verschillen zijn dan ook groot dit jaar. Heeft een teler al dan niet beregend? Wat is de variatie in grondslag? Dat soort factoren hebben deze campagne grote impact op de opbrengst.”

Leveringsplicht
Half december liet Suiker Unie doorschemeren dat circa 850 suikerbietentelers dit jaar mogelijk niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. Die prognose is volgens Sikken onveranderd. “Veel telers hebben hierop gereageerd en middels een motivatie aangegeven waarom ze niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen.” De verwachting is niet dat de situatie tot veel boetes leidt, gelet op de droogteomstandigheden. “Maar de Raad van Beheer moet hier uiteindelijk een uitspraak in doen.”

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox