Agrifoto

Nieuws Onderzoek

Is strokenteelt praktisch en economisch haalbaar?

7 Mei 2020

Strokenteelt kan ervoor zorgen dat akkerbouw en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Bij de economische haalbaarheid worden echter vaak vraagtekens gezet. Cosun, CZAV en akkerbouwer Eugène van den Eijnden starten daarom een grootschalig praktijkonderzoek dat 7 jaar duurt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op een perceel van 12 hectare in West-Brabant. Hierop worden 10 gewassen geteeld, verdeeld over stroken van 6 meter breed. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat nuttige insecten dan kunnen overspringen en schadelijke juist niet. Daarmee kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden geminimaliseerd. Bovendien sluiten de strookbreedtes aan bij de standaard werkbreedtes van machines. 

Economisch duurzaam
Naast aardappelen, suikerbieten en cichorei, worden onder meer rogge, zomertarwe en kapucijners geteeld. Verder wordt gebruik gemaakt van bloemstroken, heggen en keverbanken. De zogenaamde Natuurakker moet zorgen voor onder meer een rijke biodiversiteit, een hoge bodemvruchtbaarheid en een (economisch) duurzame voedselproductie.

Het onderzoeksproject komt uit de koker van de HAS Hogeschool. “Decennialang heeft de akkerbouw zoveel mogelijk geproduceerd voor een zo laag mogelijke kostprijs”, vertelt lector Erwin van Woudenberg. “Het combineren van natuur en akkerbouw is een belangrijke volgende stap. Daarom heeft de HAS onderzocht hoe je een natuurgebied kunt ontwikkelen met reguliere gewassen die een lonende teelt opleveren. De theorie laat zien dat dit levensvatbaar is, de vraag is of het economisch gezien ook het geval is.” 

Tijd nu rijp
Om dat te kunnen onderzoeken, zijn partijen gezocht die wilden participeren. Cosun (inclusief dochterbedrijven Suiker Unie, Sensus en Aviko) financiert eventuele extra kosten en akkerbouwer Eugène van den Eijnden en CZAV zorgen voor de uitvoering. “De Natuurakker past bij de duurzaamheidsambities van Cosun”, verklaart René Schunselaar van Sensus. 

Dat de tijd nu rijp is om andere teeltsystemen te onderzoeken, heeft volgens hem ook te maken met de opkomende precisielandbouw. “Daarmee kun je kleinschalige en robuuste plantaardige productiesystemen realiseren. Cosun neemt hierin graag initiatief met het opdoen van praktijkervaring, inclusief de bedrijfseconomische kant.”

boerenbusiness.nl

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Analyse Suiker

Chinese suikerproductie groeit naar 10 miljoen ton

Nieuws Suikerbieten

Veel overzaai suikerbieten door korstvorming

Nieuws Suikerbieten

Overzaai ligt op de loer bij suikerbieten

Nieuws Economie

Weinig vertrouwen Duitse en Amerikaanse boeren

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief