Onderzoek

Boerenbusiness

Achtergrond Criminaliteit

Boeren doelwit criminelen bij dumpen drugsafval

Bijna een kwart meer drugslabs zijn er vorig jaar opgerold. Toch wordt er niet meer drugsafval aangetroffen. Waar blijft dat drugsafval? Een deel van het antwoord ligt misschien op het boerenerf. De politie krijgt regelmatig signalen dat boeren benaderd worden door drugscriminelen om drugsafval te dumpen.
24 Mei 2021
akkerbouw grond akkerbouwbedrijf

Nieuws EU-beleid

'Zonder GMO komt verduurzaming in gevaar'

Voor verdere verduurzaming van de landbouw moeten genetische modificatie technieken (GMO) worden toegestaan  – ook in de biologische landbouw. Die oproep doet een groep internationale wetenschappers in het tijdschrift Trends in Plant Science.
22 April 2021
akkerbouw suikerbieten bietenplant bietenveld

Nieuws Klimaat

Planten nemen minder CO2 op dan vroeger

Planten spelen een belangrijke rol bij het uit de atmosfeer halen van CO2. Het gas is essentieel voor de fotosynthese. Een hogere concentratie CO2 in de lucht stimuleert de fotosynthese in de plant en werkt als het ware als een meststof. De hogere CO2-concentraties in de lucht van de laatste eeuw zouden daardoor positief uit kunnen pakken voor de plantengroei. In de praktijk blijkt het effect minder van volgens de modellen verwacht kan worden.
12 April 2021
Hazera

Aangeboden door Hazera

Grote verschillen in tripsdruk tussen percelen

Welke invloed hebben factoren als teeltwijze en perceelsligging op de ontwikkeling van uien- en bonenvlieg en trips in de zaaiuienteelt? In 2020 is op 10 locaties – in Flevoland en Zeeland – een aanzet gedaan om met monitoring een antwoord op deze vraag te vinden.
10 Maart 2021
akkerbouw windenergie windturbine windmolen energie

Nieuws Onderzoek

BO Akkerbouw mikt op nog 10 jaar onderzoek

Brancheorganisatie BO Akkerbouw heeft bij het ministerie van LNV een aanvraag ingediend om haar onderzoeksprogramma voor de akkerbouwsector met 10 jaar te verlengen. De hectaretarieven gaan komend jaar licht omhoog.
23 December 2020
nederland

Nieuws Onderzoek Ipsos

Stikstofbeleid boeit gewone Nederlander totaal niet

Het kabinet moet veel minder aandacht gaan geven aan het stikstofbeleid. Dit blijkt uit onderzoek van Ipsos onder de Nederlandse bevolking, in opdracht van de NOS. Bijna eenderde van de Nederlanders vindt dat het kabinet minder aandacht moet geven aan stikstof. Slechts 3% geeft aan het stikstofbeleid belangrijk te vinden.
15 September 2020
aardappelen akkerbouw aardappelperceel

Inside Aardappelen

Resistenties bij wilde aardappelen zoeken

Welke resistenties tegen ziekten en plagen zijn er te vinden bij wilde aardappelsoorten? Wageningen Universiteit & Research (WUR) gaat op onderzoek uit. De bedoeling is dat er nieuw veredelingsmateriaal beschikbaar komt waarmee ziektevrije aardappelrassen ontwikkeld kunnen worden.
14 Mei 2020
strokenteelt

Nieuws Onderzoek

Is strokenteelt praktisch en economisch haalbaar?

Strokenteelt kan ervoor zorgen dat akkerbouw en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Bij de economische haalbaarheid worden echter vaak vraagtekens gezet. Cosun, CZAV en akkerbouwer Eugène van den Eijnden starten daarom een grootschalig praktijkonderzoek dat 7 jaar duurt.
7 Mei 2020

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox