Shutterstock

Nieuws Precisielandbouw

Helft akkerbouwers wil met precisielandbouw werken

19 Augustus 2020 - Kimberly Bakker

Meer dan de helft van de akkerbouwers wil binnen nu en 5 jaar precisielandbouwtechnieken toepassen, zo meldt Rabobank Food & Agri Research naar aanleiding van nieuw onderzoek. Daarbij is het plaatsspecifiek toepassen van gewasbeschermingsmiddelen de meest populaire optie.

Uit het onderzoek blijkt dat 64% van de 233 respondenten (klanten van Rabobank) binnen nu en 5 jaar één of meer precisielandbouwtechnieken wil toepassen. Daarvan geeft 47% aan dat het plaatsspecifiek toepassen van gewasbeschermingsmiddelen de eerste voorkeur heeft, waarmee het gebruik van deze techniek ten opzichte van 2020 met 28% is toegenomen. Ook het variabel toedienen van stikstofbemesting is interessant. In 2025 wil 35% van de akkerbouwers deze techniek toepassen.

Efficiënter gebruik van middelen
De belangrijkste reden om van precisielandbouwtechnieken gebruik te maken is het feit dat hierdoor efficiënter gebruik gemaakt kan worden van gewasbeschermingsmiddelen. Ongeveer 64% van de respondenten heeft dit als grootste voordeel aangegeven. Daarna volgen nauwkeurigheid (44%) en het efficiëntere gebruik van meststoffen (42%). In vaktijdschriften wordt het verhogen van gewasopbrengsten vaak als grootste voordeel genoemd, maar dit blijkt dus niet uit het onderzoek van Rabobank. Slechts 25% ziet een hogere gewasopbrengst als een voordeel.

Overigens geeft slechts 18% van de respondenten aan in de huidige precisielandbouw een techniek te zien die de ondernemer tijd bespaart. "Je kunt dus stellen dat er een belangrijke opgave ligt voor de leveranciers om de techniek gebruiksvriendelijker te maken", zo vertelt Stefan van Merrienboer, analist bij Raboresearch F&A.

Bron: Rabobank

Hoge investeringskosten
Overigens biedt precisielandbouw volgens de respondenten niet alleen maar voordelen. Het grootste heikel punt zijn de hoge (eenmalige) investeringskosten. Zo'n 60% van de akkerbouwers geeft aan dat dit een reden is om (voorlopig) geen gebruik te maken van precisielandbouw op het bedrijf. Ook het feit dat apparatuur van verschillende leveranciers niet voldoende op elkaar aansluit, is een struikelblok voor veel akkerbouwers (55%).

"Wij merken dat boeren twijfelen of de investeringen in tijd en geld wel lonend genoeg gaan zijn. En daarbij speelt ook mee dat de doorvertaling van de techniek naar specifieke bedrijfsomstandigheden vaak ontbreekt", zo licht Van Merrienboer toe.

Bron: Rabobank

Wie is eigenaar van data?
Volgens de akkerbouwers speelt data over 5 jaar een grotere rol bij het nemen van beslissingen over de teelt (32%) en de teeltbegeleiding (30%). "Als meer bedrijven data willen delen, zorgt dit voor een verandering in de relatie tussen akkerbouwers en ketenpartijen. Door data te delen kun je bijvoorbeeld op basis van historische verbruikscijfers automatisch meststoffen bestellen."

Toch zorgt deze ontwikkeling nog wel voor onzekerheid. Voor 15% van de respondenten is de onduidelijkheid over eigendom van bedrijfsdata een probleem en 9% meldt eerst te willen weten wie eigenaar is van de data voordat ze doorgaan met investeren in precisielandbouw. Wel geeft 53% van de akkerbouwers aan dat een aanschafsubsidie of bijdrage vanuit ketenpartijen hen stimuleert om over te gaan op de trend van datavergaring.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Nieuws Economie

Rabobank boekt fors meer winst door hogere rente

Nieuws Varkens

Varkenshouder is winnaar van de prijsrally

Nieuws Melk

Rabo waarschuwt goed op liquiditeit te letten

Nieuws Rabobank

Marijke Everts van VanDrie Group naar Rabobank

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox