ZLTO

Interview Joris Baecke

'Kabinet moet kennisdeling langjarig steunen'

8 Oktober 2020 - Kimberly Bakker - 4 reacties

Een sector waarin alleen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt met nagenoeg geen emissies naar het milieu en die vrijwel geen residuen achterlaten op de producten voor consumptie. Dat is het doel van het 'Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030', waar LTO Nederland ook aan mee heeft gewerkt. Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland, vertelt er meer over.

Het 'Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030' is vorige week gepresenteerd en is samengesteld door het kabinet en een grote groep organisaties uit de land- en tuinbouw, de fytofarmacie en de natuur- en milieubescherming. Zij willen hiermee een trendbreuk in de gewasbescherming bewerkstelligen. "Dit proces liep al voordat de Green Deal gepresenteerd werd, maar de overheid en de deelnemende partijen zien het nu als het Nederlandse antwoord op de Green Deal. Het is een realistischere variant. Farm to Fork kent té ambitieuze voorschriften, maar wij gaan voor doelen met randvoorwaarden. Het programma is veel beter uitgewerkt en in tegenstelling tot een politiek document (wat de Farm to Fork is), is dit een stappenplan naar de toekomst."

Waar ligt voor LTO Nederland de focus in het programma?
"Ons belangrijkste punt is dat de teler centraal moet staan. De teler moet gezonde gewassen kunnen blijven telen en het programma moet daar de mogelijkheden voor bieden. Er worden telkens nieuwe beperkingen en eisen gesteld zonder dat telers beloond worden voor de inspanningen die ze verrichten om hieraan te voldoen. Te vaak nog wordt er eerst een wensenlijstje gemaakt en staat de bullit 'verdienmodel' onderaan. Dat wilden we nu voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat de partijen aan tafel gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen om de gestelde doelen te bereiken. Alleen op die manier is het programma realistisch uitvoerbaar."

"Ten slotte onderstrepen wij als LTO Nederland het belang van een gelijk speelveld. Als er eisen gesteld worden aan de Nederlandse of Europese producenten, dan kan het niet zo zijn dat producten die daar niet aan voldoen worden toegelaten op de Europese markt. Dit roept misschien discussie op over vrijhandel, maar het zorgt er ook voor dat Europese producenten concurreren met de handen op de rug gebonden. Als het niet via importbeperking lukt, dan moet het binnen de keten geborgd worden. Want wanneer we het gelijk speelveld niet organiseren voor telers, dan kunnen ook geen stappen gezet worden naar een toekomst met minder emissies en residuen."

Minister Schouten heeft zelf al aangegeven dat het lastig is om landelijk dezelfde richtlijnen voor te schrijven. Dit omdat de situatie verschilt per boer. Hoe gaat het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming daarmee om?
"Kort gezegd moet het Uitvoeringsprogramma zorgen voor een beter gevulde gereedschapskist waar iedere teler naar eigen inzicht gereedschapsmiddelen (oftewel: middelen, maatregelen en technieken) uit kan pakken. Het doel op langere termijn is om te ontdekken wat teeltsystemen weerbaarder maakt tegen ziekten en plagen, zonder dat automatisch ingegrepen moet worden. Dit vergt nog veel meer kennis over de bodem en bodemplantinteracties, maar ook over natuurlijke afweermechanismen van planten en functionele agrobiodiversiteit. Die kennis kan benut worden in veredelingsprogramma's. Als we weerbare planten tot onze beschikking willen hebben, moeten de nieuwe veredelingstechnieken wel toegestaan worden in Europa. Zelfs als de nbt's snel toegelaten worden, is 2030 al heel dichtbij. Er moet dus een stevige lobby op gezet worden richting Brussel, we hebben geen tijd te verliezen."

Hoe worden de resultaten uit de onderzoeken uiteindelijk doorgezet naar de praktijk?
"De gebruikelijke route is: van universiteiten en onderzoekslocaties naar regionale proefboerderijen en proeftuinen en van de proefboerderij of de proeftuin opgepikt door telers naar de praktijk. Maar, zo makkelijk zal het waarschijnlijk niet gaan. Er moet heel veel onderzocht worden en dat kan ook niet allemaal tegelijk. Er zal dus een indeling gemaakt worden op prioriteit. De knelpunten voor de kortere termijn komen wat LTO Nederland betreft daarbij als eerste aan bod. Doen we dat niet, dan is voor veel teelten het einddoel in 2030 bij voorbaat al niet haalbaar. Om succesvol nieuwe bevindingen door te zetten naar de praktijk is regionale kennisdeling essentieel."

Je benoemt kennisdeling als een belangrijk speerpunt. Hoe overtuigen jullie boeren om daar tijd in te steken?
"We willen niet dat het gehele overheidsbudget van €12 miljoen voor de eerste 3 jaar alleen naar onderzoek gaat. Er moet ook zeker in kennisdeling geïnvesteerd worden. Dan denken we aan pilots en studiegroepen op onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma. De bijdrage die de sector levert is de tijd, energie en de kennis van de telers en daarnaast ook de investeringen die plaatsvinden door veranderende regelgeving. Voor aanvullende financiering kijken we naar overheden en de andere partners. We weten dat regionale kennisdeling al volop plaatsvindt én met succes. Het zorgt ervoor dat je ontwikkelingen kunt versnellen, maar het vraagt wel investeringen. Minister Schouten heeft middelen toegezegd voor een bepaalde periode, maar ook een volgend kabinet moet die lijn langjarig doortrekken."

Is een periode van 10 jaar niet wat kort om al deze doelen te behalen?
"Uiteraard staan er doelen in het plan die best ambitieus zijn en 10 jaar is zo voorbij, daar moeten we eerlijk in zijn. Wij zien de beperkte tijd ook als stok achter de deur om ook snel werk te maken van het oplossen van de actuele knelpunten in veel teelten. Als LTO Nederland hebben we vanaf het begin aangegeven: "Hoe langer het duurt voor actuele knelpunten worden opgelost, hoe onwaarschijnlijker het behalen van de doelen van 2030 is." Eerder ondervonden met name de kleinere teelten hinder van de beperkingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, maar langzamerhand gaat dit voor alle teelten op. Inmiddels is de verwachting dat er meer knelpunten bijkomen dan dat er opgelost worden. Deskundigen hebben het traject getoetst en concluderen inderdaad dat de volledige transitie misschien langer de tijd nodig heeft, eerder tot 2040 of 2050, maar we wilden de stip ook niet te ver in de toekomst leggen. Dat haalt alle urgentie eruit. Ook de ontwikkelingen in het voordeel van de telers worden dan namelijk op de lange baan geschoven."

Zien we Nederland op deze manier niet te veel als eiland, in plaats van een onderdeel van de wereld?
"Dat mag niet gebeuren inderdaad. Er verandert niet alleen in Nederland beleid. Er wordt elders ter wereld ook anders naar teelten en gewasbeschermingsmiddelen gekeken en ook in die regio's verandert het toelatingsbeleid. Desalniettemin is een voorwaarde voor LTO Nederland dus een gelijk speelveld, waarmee we willen voorkomen dat we een eiland worden. Ik ben van mening dat de 'Farm-to-Fork'-strategie wel denken als een eiland is. Dit beleid van Eurocommissaris Frans Timmermans is niet consequent, omdat productie die niet aan onze eisen voldoen wel toegelaten wordt. Een overheid die alleen maar denkt in geboden en verboden, dat werkt niet. Om te voorkomen dat we als een eiland gaan denken, hebben we met alle betrokken partijen stevig gediscussieerd over de doelen, de randvoorwaarden en kritische succesfactoren. Het moet haalbaar zijn voor telers."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
4 reacties
Abonnee
Zuidboer 8 Oktober 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10889547/kabinet-moet-kennisdeling-langjarig-steunen]'Kabinet moet kennisdeling langjarig steunen'[/url]
In de tussentijd gaat de minister als een olifant door de middelenkast en gaan de poorten wagenwijd open voor producten die bespoten zijn met middelen die hier allang zijn verboden. Dit kan toch niet de bedoeling wezen.....?
Abonnee
Jan kievit 9 Oktober 2020
Weg met spiegeltjes en kraaltjes dus subsidies van eu div overheden en normale prijs voor voedsel van de ned consument .maar dan gehele eu 27 dan keert de trots weer terug op het produceren van voedsel ook de rabo ing en abn moeten de oninbare schulden ophoesten
Don't let it dominate your life 9 Oktober 2020
Verhaal over dictatuur.

Dat we na coronavakantie nog over een regering durven te spreken.
Regering van cultuurgenocide tot coronavakantie, dat is waar wij hier serieus iets van verwachten, te gek voor woorden.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws Politiek

Berucht amendement op dierenwet is van de baan

Analyse Gewasbescherming

Hoge prijzen compenseren kleinere volumes middelen

Nieuws Politiek

Natuurherstelwet met noodrem goedgekeurd

Analyse Politiek

Financiën breekpunt, ook op landbouw botert 't niet

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden