Agrifoto

Achtergrond Nitraatrichtlijn

Veel open eindjes in de nitraatrichtlijn

1 December 2021 - 7 reacties

De sectororganisaties hebben gematigd positief gereageerd op het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat op vrijdag 26 november door minister Carola Schouten is gepresenteerd. De scherpste randjes zijn er af, maar nog veel moet nader worden uitgewerkt. Wat wel duidelijk is, is dat ingrijpende maatregelen blijven bestaan en de onrust in de sector daarmee nog niet is verdwenen.

Een van de belangrijkste wijzigingen is het vervallen van de verplichte rustgewassen op klei- en veengronden. Daarnaast is de harde datum van 1 oktober voor het zaaien van vanggewassen losgelaten. Die wordt vervangen door 'wintergewassen', waarna geen vanggewas gezaaid hoeft te worden en voor de overige gewassen geldt een korting op de gebruiksnorm voor het volgende seizoen. Voor de bepaling van de bufferstroken wordt de lokale waterkwaliteit als criterium meegenomen. Verder is afgesproken dat een 'maatwerk aanpak' (een initiatief van meerdere organisaties uit de sector, waaronder LTO Nederland, BO Akkerbouw, Rabobank en Cumela) nader uitgewerkt wordt.

Open eindjes
Veel blijft echter nog onduidelijk. Zo moet de lijst met wintergewassen nog samengesteld worden en is de korting op de gebruikersnormen nog niet vastgesteld. Hierover komt nog een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Ook over de invulling van de teeltvrije zones 'zal nog overlegd worden met de waterschappen', zo laat een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten. "De opgestelde leidraad wordt openbaar gemaakt. De beoogde inwerkingtreding van de bredere teeltvrije zones is 1 januari 2023."

De zorgen vanuit de sector over het actieprogramma zijn zodoende niet ongegrond. De werkbaarheid van de maatregelen hangt in grote mate af van hoe deze open eindjes ingevuld worden. LTO Nederland liet in een bericht weten: "Het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft nog steeds een grote impact op agrarisch ondernemers. Ook wat betreft de aanpassingen na de consultatie zijn niet alle zorgen weggenomen. De sectororganisaties blijven zich inzetten voor een praktische uitvoerbaarheid, ook wat betreft de laatste uitwerkingen (zoals overzichten met winterteelten en gewassen die voor 15 maart kunnen worden bemest)."

Juridische stappen
Stichting Stikstofclaim reageert kritischer op het huidige plan. Voorzitter John Spithoven meldt: "Het oude concept staat nog grotendeels overeind. De agrarisch ondernemers in gebieden waar de waterkwaliteit op orde is, worden nog altijd met extra maatregelen opgezadeld die op grond van de kwaliteitsnormen niet nodig zijn." Daarnaast wordt volgens Spithoven te weinig rekening gehouden met stikstof die van buiten de landbouwsector in de meetpunten in agrarische regio's binnen komt.

De vraag die volgens Stikstofclaim centraal staat: kan de overheid agrarisch ondernemers verplichten om maatregelen te treffen, terwijl de doelen in dit specifieke gebied al gerealiseerd zijn of waarbij de veroorzaker van de normoverschrijding niet duidelijk is? Stikstofclaim beraadt zich daarom op juridische stappen, in het kader van het voorzorgsbeginsel. Woensdag 1 december komen de vertegenwoordigers van de stichting samen met de advocaten om een strategie te bespreken.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
7 reacties
Abonnee
zandpieper 1 December 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10895479/veel-open-eindjes-in-de-nitraatrichtlijn]Veel open eindjes in de nitraatrichtlijn[/url]
redactie een slecht artikel want je zou bijna gaan geloven dat de problemen voorbij zijn. de realiteit is echter anders als je op de zand of loss zit. laten we ons als akkerbouw sector uitspelen tussen gebieden of trekken we hier nu eindelijk gezamelijk op als sectoren. LTO kan beter elke maand 5-10 regels benoemen die maar afgeschaft moeten worden in de plaats van dat er bij komen. stop de regeldrift van Carola.
Abonnee
frog 1 December 2021
zandpieper schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10895479/veel-open-eindjes-in-de-nitraatrichtlijn]Veel open eindjes in de nitraatrichtlijn[/url]
redactie een slecht artikel want je zou bijna gaan geloven dat de problemen voorbij zijn. de realiteit is echter anders als je op de zand of loss zit. laten we ons als akkerbouw sector uitspelen tussen gebieden of trekken we hier nu eindelijk gezamelijk op als sectoren. LTO kan beter elke maand 5-10 regels benoemen die maar afgeschaft moeten worden in de plaats van dat er bij komen. stop de regeldrift van Carola.
Als jullie op het zand de uienteelt overlaten aan de kleiboeren dan willen we er misschien wel over denken om samen op te trekken.
Abonnee
frog 1 December 2021
Deze opmerking is cynisch bedoeld maar geeft wel aan hoe enorm we verdeeld zijn.
Abonnee
cm 1 December 2021
Onderdeel van het plan is nu om altijd een gewas te hebben staan; wintergewas of vanggewas. Zo niet dan wordt je gekort in bemestingsruimte. Voor 15 maart een bewerking uitvoeren is dan verboden,niet alleen ploegen hoor voor de duidelijkheid.
Abonnee
zandpieper 2 December 2021
cm schreef:
Onderdeel van het plan is nu om altijd een gewas te hebben staan; wintergewas of vanggewas. Zo niet dan wordt je gekort in bemestingsruimte. Voor 15 maart een bewerking uitvoeren is dan verboden,niet alleen ploegen hoor voor de duidelijkheid.
meest rampzalige wat ik hoor als we op de zand tot 15 maart geen vanggewas mogen opruimen dan is de grond al veel te droog nog voor je je hoofdgewas zaait laat de boer zelf bepalen wat goed en duurzaam is en niet die koekenbakkers op het ministerie die 0 praktijk ervaring hebben
Het kan vriezen of dooien 2 December 2021
Wat al eerder is geopperd op dit forum welke gevolgen heeft het land groen houden voor de volgteelten.

We kennen de ritnaalden problematiek oa in de aardappels wanneer er in de voorafgaande jaren gras heeft gestaan.
De tripsen in de uien wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door voorafgaande teelten en de omgeving.

En zo kun je nog wel even doorgaan
echte teler 2 December 2021
dat is al eeuwen lang een feit dat ze denken op de klei meer te zijn als een ander....
Om eerlijk te zijn de echte groei en van niks tot super mooie bedrijven uit de grond stampen door keihard te bikkelen zitten echt op het zand.kijk bv maar naar regio reusel en omstreken! wij moeten met zijn alle de nitraat richtlijnen gewoon massaal negeren.
wij zijn en blijven zelf baas punt.
als wij in februari iets vroeg moeten zaaien of poten doen we dat en dan geen gezeik met weer nieuwe regels . alles word dicht getimmerd verdienen we niks meer....
laat de boeren /boeren
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele
akkerbouw noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Nieuws Nitraatrichtlijn

Aanvullende maatregelen 7de Nitraatrichtlijn op til

Nieuws Stikstof

Coalitie met LTO wil steun in ruil voor stappen

Nieuws Aardappelen

Vavi: Nitraatrichtlijn kost zeker anderhalf miljard

BB TV Interview Dirk de Lugt

'Ruim 80 procent van de boeren voldoet aan regels'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief