Agrifoto

Nieuws Gewasbescherming

Verlenging van glyfosaat weer een stapje dichterbij

31 Mei 2022 - 1 reactie

Glyfosaat is niet kankerverwekkend. Tot die conclusie komt het Comité voor risicobeoordeling (RAC) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) op basis van het beschikbare wetenschappelijke bewijs. Het nieuwe advies van RAC is in overeenstemming met het voorstel van de vier lidstaten die belast zijn met de herbeoordeling van glyfosaat en met het vorige oordeel van ECHA uit 2017.

RAC is tot de conclusie gekomen dat de huidige classificaties voor glyfosaat niet gewijzigd hoeven te worden. Het comité constateert dat de stof niet voldoet aan de criteria om het te classificeren als kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische stof. Glyfosaat kan wel ernstig oogletsel veroorzaken en is giftig voor in het water levende organismen met langdurige effecten. Het comité heeft de eigenschappen van glyfosaat beoordeeld aan de hand van de criteria die zijn vastgelegd in de Classification, Labelling and Packaging (CLP)-verordening. Ze hebben zich daarbij gebaseerd om het omvangrijke wetenschappelijke dossier dat over glyfosaat is opgebouwd en op de honderden commentaren die de instantie tijdens de consultaties heeft ontvangen.

Stap bij vernieuwing van de toelating
Het advies zal medio augustus op de website van de ECHA gepubliceerd worden en naar de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) worden gestuurd. De EFSA zal naar verwachting in juli 2023 haar risicobeoordeling van glyfosaat afronden. Vervolgens zal de Europese Commissie de conclusies van de EFSA en het beoordelingsrapport over de verlenging analyseren dat is opgesteld door Zweden, Frankrijk, Hongarije en Nederland. De Commissie zal dan een verlengingsverslag en een ontwerpverordening aan de lidstaten voorleggen over de vraag of de goedkeuring van glyfosaat kan worden verlengd of niet.

Het bericht van de ECHA is hier te vinden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Peter 31 Mei 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10898728/verlenging-van-glyfosaat-weer-een-stapje-dichterbij]Verlenging van glyfosaat weer een stapje dichterbij[/url]
biologische akkerbouw is dus onzin, je kunt dus beter Bayer gebruiken als niets, net als aardgas ons gaat regeren
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws Gewasbescherming

Kamer eist verplichte middelenregistratie

Nieuws Gewasbescherming

Macron: Eén GBM-beleid voor heel de EU vereist

Nieuws gewasbescherming

Corteva zet met overname Stoller in op biologicals

Nieuws Politiek

EU-voorstel komt neer op gewasbeschermingsverbod

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox